Voorgangers

Als voorganger vindt u hier allerlei informatie die voor u handig is om te weten.

Voorgangers

Convent van voorgangers

Het Convent van Voorgangers bestaat uit de voorgangers die werkzaam zijn in één van onze afdelingen of die met een bijzondere opdracht werken in een ziekenhuis, een verzorgings- en/of verpleeghuis, in het justitiepastoraat, in schoolwerk (levensbeschouwelijke vorming op de basisschool) of het recreatiepastoraat.

Het conventbestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar om beleidszaken aangaande Vrijzinnigen Nederland en haar voorgangers te bespreken en om de ‘Bijtanken conferenties’ te evalueren en voor te bereiden. De algemeen secretaris woont eveneens deze vergaderingen bij.

Tweemaal per jaar is er een zogenoemde Huishoudelijke Vergadering. Aan deze vergadering nemen voorgangers deel. Meestal is ook een delegatie van het Landelijk Bestuur hierbij aanwezig.

Het conventsbestuur vergadert ongeveer tweemaal per jaar met (een afvaardiging van) het landelijk bestuur. De opzet is elkaar beter te leren kennen, daarmee de communicatie te verbeteren en elkaar tijdig te kunnen informeren over zaken.

Het Convent komt jaarlijks twee maal bijeen voor een tweedaagse ‘Bijtanken’ conferentie. Het doel hiervan is bijscholing en het verstevigen van de onderlinge contacten.

De Bijtankconferenties vinden plaats in een afdeling of in Mennorode te Elspeet.

Wil je werken bij Vrijzinnigen Nederland? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Arbeidsvoorwaarden
Bijeenkomsten en overleg