Bijeenkomsten en overleg

Bijeenkomsten en overleg

Binnen onze vereniging houden wij vergaderingen en bijeenkomsten voor en door bestuurders en voorgangers van de afdelingen. De data en activiteiten vindt u op deze pagina. Wilt u, als lid of belangstellende, meedenken dan bent u natuurlijk van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Stip op de horizon

Het landelijk bestuur heeft voor de toekomst van de vereniging de volgende notitie  Toekomst van Vrijzinnigen Nederland okt 2018 geschreven.

Vrijzinnig pastoraat regionale bijeenkomsten

In oktober en november nodigen wij, in een viertal bijeenkomst, iedereen uit die zich bezig houden met het pastoraat in de afdelingen. In die gesprekken worden de vragen uit het onderzoek van Froukje Pitstra besproken. De volgende data zijn geprikt: 23 oktober 14.00 uur in Varsseveld; 30 oktober 14.00 uur in Schiedam; 14 november 14.00 uur in Bennekom en 27 november 14.00 uur in Zeist. U kunt ongeacht de regionale indeling zelf besluiten waar u wilt aansluiten.

C27WH-20181002 brief aan afdelingen voor gespreksronde okt 2018.

C27EG-20181002 indeling gesprekken met afdelingen 2018.

Aanmelden graag via bureau@vrijzinnigen.nl

U ontvangt na aanmelding de samenvatting van het onderzoek.

Workshop voor nieuwe bestuursleden

Deze workshop is verplaatst naar het voorjaar 2019. Datum volgt. We geven u dan meer informatie over de landelijke organisatie en wat die allemaal voor u kan doen en doet. Aanmelden kan via bureau@vrijzinnigen.nl.

Workshop rondom Vredesmeditatie 22 november 2018

Peter Samwel houdt op 22 november 2018 een workshop rondom de organisatie van vredesmeditatie die elk jaar op 31 december wordt gehouden.

Meer informatie

Algemene Vergadering 24 november 2018

De eerstkomende Algemene Vergadering vindt plaats op zaterdag 24 november 2018 in Hilversum.

Er worden geen Regionale Bijeenkomsten georganiseerd.

Voorzitters- en penningmeestersbijeenkomst 2019

De bijeenkomst is gepland op 19 of 26 oktober 2019. Voorzitters en penningmeesters ontvangen de uitnodiging via e-mail.

Jaarverslag 2017 – 2018

jaarverslag 2017 – 2018 klein

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Financiën
Voorgangers