Bijeenkomsten en overleg

Bijeenkomsten en overleg

Binnen onze vereniging houden wij vergaderingen en bijeenkomsten voor en door bestuurders en voorgangers van de afdelingen. De data en activiteiten vindt u op deze pagina. Wilt u, als lid of belangstellende, meedenken dan bent u natuurlijk van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Stip op de horizon

Het landelijk bestuur heeft voor de toekomst van de vereniging de volgende notitie  Toekomst van Vrijzinnigen Nederland okt 2018 geschreven.

Workshop voor nieuwe bestuursleden

Meerdere keren per jaar geven we een workshop voor nieuwe bestuursleden. We geven u dan meer informatie over de landelijke organisatie en wat die allemaal voor u kan doen en doet. Het kan natuurlijk zijn dat u de bepaalde datum niet kunt. Laat het ons weten dan kunnen we daar iets aan doen. De volgende bijeenkomst wordt gepland in juni 2019.
Meer informatie.

Aanmelden kan via bureau@vrijzinnigen.nl.

Algemene Vergadering

De eerstkomende Algemene Vergadering is nog niet bekend.

Voorzitters- en penningmeestersbijeenkomst 2019

De bijeenkomst is gepland op 19 of 26 oktober 2019. Voorzitters en penningmeesters ontvangen de uitnodiging via e-mail.

Jaarverslag 2017 – 2018

jaarverslag 2017 – 2018 klein

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Financiën
Voorgangers