Bijeenkomsten en overleg

Bijeenkomsten en overleg

Binnen onze vereniging houden wij vergaderingen en bijeenkomsten voor en door leden, bestuurders en voorgangers van de afdelingen. De data en activiteiten vindt u op deze pagina. Wilt u, als lid of belangstellende, meedenken dan bent u van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Jaarlijks zijn er diverse bijeenkomsten. We geven u een overzicht met de datum als deze bekend is.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats op 28 november 2020. Het kan zijn dat er een extra vergadering wordt georganiseerd.

Regionale bijeenkomsten

Voor de Algemene Vergadering vindt een aantal regionale bijeenkomsten plaats waarin de stukken worden besproken die aan de orde komen in de ledenvergadering. Over het algemeen vinden deze bijeenkomsten plaats in september of oktober. Bij meerdere AV’s worden meerdere bijeenkomsten gepland.

Voorzitters- en penningmeestersbijeenkomst 2020

De bijeenkomst is voorlopig gepland op 24 oktober 2020. Voorzitters en penningmeesters ontvangen de uitnodiging via e-mail.

JUBILEUM 2020 Update

De feestelijke dag om ons 150-jarig bestaan te vieren, vindt plaats op zaterdag 31 oktober 2020. Zet de datum vast in uw agenda! U kunt zich al aanmelden via bureau@vrijzinnigen.nl.

Workshop nieuwe bestuursleden

Jaarlijks organiseren wij workshops nieuwe bestuursleden van afdelingen die geïnformeerd willen worden over het werk van de landelijke vereniging in relatie met de afdelingen. U kunt zich opgeven via bureau@vrijzinnigen.nl.

Stip op de horizon

Het landelijk bestuur heeft voor de toekomst van de vereniging de volgende notitie  Toekomst van Vrijzinnigen Nederland okt 2018 geschreven.

Jaarverslag 2018 – 2019

Jaarverslag 2018-2019

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Financiën
Voorgangers