Bijeenkomsten en overleg

Bijeenkomsten en overleg

Binnen onze vereniging houden wij vergaderingen en bijeenkomsten voor en door bestuurders en voorgangers van de afdelingen. De data en activiteiten vindt u op deze pagina. Wilt u, als lid of belangstellende, meedenken dan bent u natuurlijk van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Algemene Vergadering Extra

De eerstkomende extra Algemene Vergadering is op 21 september 2019 in Zeist.

Voorzitters- en penningmeestersbijeenkomst 2019

De bijeenkomst is gepland op 19 oktober 2019. Voorzitters en penningmeesters ontvangen de uitnodiging via e-mail.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats op 23 november 2019.

JUBILEUM 2020

De feestelijke dag om ons 150-jarig bestaan te vieren, vindt plaats op zaterdag 6 juni 2020. Zet de datum vast in uw agenda!

Stip op de horizon

Het landelijk bestuur heeft voor de toekomst van de vereniging de volgende notitie  Toekomst van Vrijzinnigen Nederland okt 2018 geschreven.

Workshop voor nieuwe bestuursleden

Meerdere keren per jaar geven we een workshop voor nieuwe bestuursleden. We geven u dan meer informatie over de landelijke organisatie en wat die allemaal voor u kan doen en doet. Het kan natuurlijk zijn dat u de bepaalde datum niet kunt. Laat het ons weten dan kunnen we daar iets aan doen. De volgende bijeenkomst wordt gepland in najaar 2019.
Meer informatie.

Aanmelden kan via bureau@vrijzinnigen.nl.

Jaarverslag 2017 – 2018

jaarverslag 2017 – 2018 klein

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Financiën
Voorgangers