Bijeenkomsten en overleg

Bijeenkomsten en overleg

Binnen onze vereniging houden wij vergaderingen en bijeenkomsten voor en door leden, bestuurders en voorgangers van de afdelingen. De data en activiteiten vindt u op deze pagina. Wilt u, als lid of belangstellende, meedenken dan bent u van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Workshop nieuwe bestuursleden maandagmiddag 23 maart 2020

Op maandagmiddag 23 maart om 14.00 uur verwelkomen we weer al dan niet nieuwe bestuursleden van afdelingen die geïnformeerd willen worden over het werk van de landelijke vereniging in relatie met de afdelingen. U kunt zich opgeven via bureau@vrijzinnigen.nl. Meer informatie.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in november 2020. Het kan zijn dat er een extra vergadering wordt georganiseerd.

Voorzitters- en penningmeestersbijeenkomst 2020

De bijeenkomst is voorlopig gepland op 17 oktober 2020. Voorzitters en penningmeesters ontvangen de uitnodiging via e-mail.

JUBILEUM 2020

De feestelijke dag om ons 150-jarig bestaan te vieren, vindt plaats op zaterdag 6 juni 2020. Zet de datum vast in uw agenda! U kunt zich al aanmelden via bureau@vrijzinnigen.nl.

Workshop voor nieuwe bestuursleden

Meerdere keren per jaar geven we een workshop voor nieuwe bestuursleden. We geven u dan meer informatie over de landelijke organisatie en wat die allemaal voor u kan doen en doet. Het kan natuurlijk zijn dat u de bepaalde datum niet kunt. Laat het ons weten dan kunnen we daar iets aan doen. De volgende bijeenkomst wordt gehouden in voorjaar 2020.
Aanmelden kan via bureau@vrijzinnigen.nl.

Stip op de horizon

Het landelijk bestuur heeft voor de toekomst van de vereniging de volgende notitie  Toekomst van Vrijzinnigen Nederland okt 2018 geschreven.

Jaarverslag 2018 – 2019

Jaarverslag 2018-2019

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Financiën
Voorgangers