Bijeenkomsten en overleg

Bijeenkomsten en overleg

Binnen onze vereniging houden wij vergaderingen en bijeenkomsten voor en door bestuurders en voorgangers van de afdelingen. De data en activiteiten vindt u op deze pagina. Wilt u, als lid of belangstellende, meedenken dan bent u natuurlijk van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Algemene Vergadering 24 november 2018

De eerstkomende Algemene Vergadering vindt plaats op zaterdag 24 november 2018 in Hilversum.

Er worden geen Regionale Bijeenkomsten georganiseerd.

Voorzitters- en penningmeestersbijeenkomst 2018

De bijeenkomst vindt plaats op 27 oktober 2018 van 14.00 – 16.00 uur te Ede.

Verslag Algemene Vergadering 2 december 2017

In 2017 vond de Algemene Vergadering (AV) plaats op 2 december 2017 in Het Bosgoed in Lunteren.

Jaarverslag 2016 – 2017

Jaarverslag 2016 – 2017

 

Algemene Vergadering 2016

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Financiën
Voorgangers