Bijeenkomsten en overleg

Bijeenkomsten en overleg

Binnen onze vereniging houden wij vergaderingen en bijeenkomsten voor en door bestuurders en voorgangers van de afdelingen. De data en activiteiten vindt u op deze pagina. Wilt u, als lid of belangstellende, meedenken dan bent u natuurlijk van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats op 23 november 2019 te Bennekom. Opgave is noodzakelijk via bureau@vrijzinnigen.nl.

Voorzitters- en penningmeestersbijeenkomst 2019

De bijeenkomst is gepland op 19 oktober 2019 te Zeist. Voorzitters en penningmeesters ontvangen de uitnodiging via e-mail.

JUBILEUM 2020

De feestelijke dag om ons 150-jarig bestaan te vieren, vindt plaats op zaterdag 6 juni 2020. Zet de datum vast in uw agenda!

Workshop voor nieuwe bestuursleden

Meerdere keren per jaar geven we een workshop voor nieuwe bestuursleden. We geven u dan meer informatie over de landelijke organisatie en wat die allemaal voor u kan doen en doet. Het kan natuurlijk zijn dat u de bepaalde datum niet kunt. Laat het ons weten dan kunnen we daar iets aan doen. De volgende bijeenkomst is gepland op 5 november 2019.
Informatie 5 november 2019

Aanmelden kan via bureau@vrijzinnigen.nl.

Stip op de horizon

Het landelijk bestuur heeft voor de toekomst van de vereniging de volgende notitie  Toekomst van Vrijzinnigen Nederland okt 2018 geschreven.

Jaarverslag 2017 – 2018

jaarverslag 2017 – 2018 klein

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Financiën
Voorgangers