bijgewerkt op 23 maart 2020

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Midden-Drenthe

Lieve mensen,

Vandaag is het zondag 15 maart en bijna lente

De afgelopen dagen zou je dat wellicht vergeten in al het Corona gedruis.
Geen feestgedruis, maar wel veel ruis. Aan informatie, onduidelijkheden en hamsterende mensen.
Voor elkaar blijven zorgen. Dat staat bovenaan. En ja, dat betekent zeker ook je gezonde verstand gebruiken. Zelf verantwoordelijkheid nemen, en niet alleen maar afgaan op ‘wat de overheid zegt of meent’. Zelf verantwoordelijkheid nemen kan dan twee kanten opgaan: denken dat het meevalt, of nog wat extremer worden in je eigen maatregelen.
Bijzonder vind ik het dat de crisis van de afgelopen week samenvalt met de Boekenweek. Met als thema Rebellen en Dwarsdenkers.
Zelf blijven nadenken en soms juist een ander spoor bewandelen. Leuker was het misschien geweest als men in plaats van voor Dwarsdenkers gekozen zou hebben voor Dwarsliggers.
Dwarsliggen. Je eigen gang gaan. In 1e instantie kan dat wat negatief klinken. Maar doordenkend over dat woord ‘dwarsliggers’ kwam ik bij ons spoorwegennet terecht. Dat zijn ook dwarsliggers, die (dus) samen een spoor maken! En een spoor betekent een weg om te gaan.
Bij het schrijven van deze woorden, zong in mijn hoofd bijna tegelijkertijd dat hele oude lied: ‘beveel gerust uw wegen’.
Ooit was ik iemand nabij die door de jaren heen ‘geloven’ steeds moeilijker was gaan vinden. Mede door het spoor van de vrijzinnigheid dat zij was gaan bewandelen. Ze las veel, wist veel, en de vragen buitelden over elkaar heen. Vragen zonder antwoorden. Om die dan ook zonder antwoord te laten staan, was een hele klus. Door de jaren heen was er echter één ding dat haar niet verliet. En dat was dat lied ‘Beveel gerust uw wegen’. Het lied dat haar moeder altijd zong. Het lied dat zij altijd zong. Het lied dat naast alle vragen zonder antwoorden kon blijven bestaan. Het lied dat het groene sein werd op haar levensspoor. Het lied dat het rode sein werd toen ze ziek werd en niet meer beter kon worden. Ze bepaalde zelf dat het genoeg was.
Het 1e couplet van het lied volgt hierna; ik wil u vragen om uw hart open te zetten voor de essentie, want de woorden zijn ouderwets en klinken wellicht wat vroom.

Beveel gerust uw wegen
al wat u ’t harte deert
der trouwe hoed’ en zegen
van Hem, die ’t al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Tot zover dit lied. U bleef misschien hangen aan die ene zin: van Hem, die ’t al regeert. Want, dat geloven we toch niet! Dat er iets is dat ons regeert, buiten de mensen in Den Haag om?
Ik weet het niet, hoor. Het is al bijna lente. In mijn tuin bloeit al weer zoveel moois. De vogels fluiten al weer anders. De natuur gaat haar gang. Ook in de vorm van schimmels, bacteriën en virussen. Hoe lastig ook. Hoe verdrietig dat soms ook kan uitpakken.
Hoe fijn kan het dan zijn om diep van binnen getroost te kunnen worden door die gedachte of dat gevoel: hoe het ook zal zijn – er zullen altijd wegen zijn waarlangs mijn voeten kunnen gaan. Los van al het denken ‘of dat wel of niet kan’, want een mens heeft op z’n tijd troost nodig. Troost die andere wegen gaat dan wetenschap en statistiek. Troost die een eigen spoor trekt in ons leven. Een rode draad. En dat is wat ik u toewens: uw eigen rode draad van troost. Als houvast. Als met gezond verstand niet alles meer te beredeneren en te voorkomen is.
Ik wens u een mooie zondag, op weg naar de lente!

Met een hartelijke groet,
Helene Westerik

Bijeenkomsten: 

 

Vanwege de corona-crisis zijn er geen bijeenkomsten gepland tot 1 juni 2020

Agenda:

Vanwege de corona-crisis zijn er geen bijeenkomsten gepland tot 1 juni 2020

Als u behoefte hebt aan een luisterend oor of als u vragen hebt, onze adressen staan onderop deze pagina

Olie voor op het ijs

Op 15 januari 2020 was het 111 jaar geleden dat de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden werd opgericht. En dat werd gevierd. In het langste tijdperk ooit zónder Elfstedentocht. De laatste was in 1997.

Onze vereniging heeft een bijzondere band met de Elfstedentocht, want Minne Hoekstra (voorganger van 1922-1926) was op 2 januari 1909 de winnaar van de eerste Elfstedentocht.

Zelf schaats ik ook graag. Ik ben geen wedstrijdrijder, wel een toerrijder.

Als kind leerde ik het van mijn moeder. Die kon goed schaatsen – zij was destijds nog steeds in het bezit van haar 1e paar kunstschaatsen. Op houtjes leerde ik het, daarna mocht ik op haar schaatsen rijden, en toen die niet meer pasten, kreeg ik Noren.

Het is er al lang niet van gekomen. Maar elk jaar denk ik, als het kouder wordt, en als ik in de dorpen de ijsbaanterreinen alweer vol water zie staan: zou het er dit jaar van komen? U kent het misschien wel: zo’n gevoel van ‘verheugen’ en van herinneringen aan de vrijheid op het ijs, om te kunnen schaatsen op plekken waar je anders niet kunt komen, op kanalen, sloten en meertjes.
En als het er dan weer niet van komt, dan is het gevoel het jaar daarop weer nét zo aanwezig.

Op de 111ste verjaardag van de Elfstedentochtvereniging hoorde ik Henk Kroes (oud-voorzitter) bij De Wereld Draait Door zeggen: je staat altijd weer in de startblokken, je bent altijd voorbereid.

Altijd voorbereid zijn – want het ijs kan er zomaar liggen. Maar ook: altijd voorbereid zijn om teleurstellingen te incasseren. Als het toch anders loopt.

Geldt dat voor ons leven ook? Dat we altijd voorbereid zijn op het ijs óf teleurstellingen?

Het deed mij denken aan dat verhaal uit de Bijbel over de tien meisjes die moesten wachten op het mooiste moment van hun leven. In het donker.
Vijf van hen hadden gezorgd voor voldoende olie voor hun lampjes; de andere vijf niet.
Die moesten tussentijds dus olie kopen, en toen ze terugkwamen, was het moment voorbij, en waren ze voorgoed te laat.

En dat geldt ook voor de Elfstedentocht: als er niet op tijd voorbereidingen worden getroffen, zijn we te laat als het ijs sterk en goed genoeg is.

Hoe is dat bij u? Hebt u voldoende olie voor de mooie en moeilijke dingen in uw leven is? Of gaat het op aan dingen aan de rand? Maakt u bewust keuzes waaraan u uw olie besteedt? Verzamelt u voldoende olie om teleurstellingen te kunnen incasseren?

Het voelt vast heel rustig als je voldoende olie hebt. Als je licht kan blijven branden. Als je het ijs op kunt als het kan. En dat je niet in de kou zit als het leven teleurstelt.

En waar je die olie dan halen kunt? Dat is misschien een mooie vraag voor de koude dagen…

Met een hartelijke groet,
Helene Westerik

 

 

 

Volg ons ook op Facebook 

Voor meer info zie ook “Onze Band”: Onze band no 1 in kleur

Gedicht:

t Zel weer veujoar worden

t Zel weer veujoar worden.
Ik roek t aan de lucht,
En d’eerste holtdoef vlugt.
De winter was laang,
En ik was baang,
Dat t nooit weer veujoar worden zol.
Mor t komt aaltied wel goud.

Nog even en de scheuvels,
Ja, die kinnen weer in t vet.
k Heb poters oet de kelder hoald,
Alvast in t schuurtje zet.
Want t zel weer veujoar worden.
n Ponypeerdje zöcht gramniedeg
Noar t leste gras.
n Raaiger ropt dat t doar in t zuden,
Hail wat waarmer was.
Mor t zel weer veujoar worden.

De bontmuts, bivak, sjaals
En hansen goan weer in de kaast.
De vraauw die hoalt n klaid ter oet,
En kikt of heur t nog paast.
Want t zel weer veujoar worden.

k Was sikkom al vergeten,
Hou kold de winter was.
Toch is er ain dij t muit,
Omdat e nou vekaanzie het,
En da’s mien winterjas.

Ede Staal

 • Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde, tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl
 • Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,  tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl
 • Penningmeester: Dhr. Jan Drenth, Sportlaan 3, 9411 BG Beilen, tel. 0593-523779, email: j.e.drenth@ziggo.nl
  Banknummer : NL34 RABO 0306 5001 40
 • 2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727849, email: gerda@wiggerink.nl
 • Bestuurslid: Mevr. Reina Limburg-Schuring, Asserstraat 9, 9411 LH Beilen, tel.0593-523757, e-mail: grlimburg@gmail.com
 • Overige adressen van onze afdeling:

 • Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,
  email: h.h.westerik@outlook.com
 • Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl
 • Gebouw:

  Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  Weijerdstraat 9, Beilen (is geen postadres)