bijgewerkt op 4 november 2020

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Midden-Drenthe

 

Lieve mensen,
Op zondagmorgen 6 december is er weer een dienst. Gezien de huidige coronamaatregelen én het feit dat we graag voor zoveel mogelijk mensen een plekje willen hebben, gaan we die op twee tijdstippen doen, dus in twee groepen. De 1e groep is om 09.30 uur. De tweede groep is om 11.00 uur.
Bij het aanmelden bij Gerda Wiggerink (0593-526889), graag ook een voorkeurstijdstip aangeven.
Daarmee proberen we dan zo veel mogelijk rekening te houden.
Aanmelden graag voor vrijdagsmiddags 18.00 uur.
Voorganger: Helene Westerik
Organist: Wim Boer

 

Lief Mens!

Alles blijft. Alles gaat voorbij. Alles blijft voorbijgaan. Aldus Jules Deelder.

Er is niets nieuws onder de zon, alles is al eens eerder zo gebeurd, alles is zoals het altijd is geweest. Aldus bijbelfilosoof Prediker.

Samengevat: waar maak je je druk over, klein mensenkind? Woorden die mij kunnen troosten. En die heb ik best nodig in deze tijd.

Betekent dat dan ook dat je maar je eigen zin doet? Je eigen afwegingen maakt, en je daarbij niet zoveel gelegen laat liggen aan het algemene belang? Aan het belang van anderen?

Het wordt steeds duidelijker dat Nederlanders moeite hebben met het naleven van regels. Meer dan de bewoners van de landen om ons heen. Een onderzoek wees dat uit. Natuurlijk zijn daar historische redenen voor te vinden. Natuurlijk is het zo dat onze ‘kritische houding’ ons ook veel goede dingen heeft gebracht. Maar in crisistijd is het lastig als de neuzen maar moeilijk één kant op gaan. Want ja, welke kant is de juiste?

Het zijn misschien te grote woorden, en wellicht te ongenuanceerd, maar ik vind dat de situatie van nu ons laat zien wat het individualisme en liberalisme (vrijheid en eigen verantwoordelijkheid) met ons doen in tijden van crisis.

Namelijk dat we slecht in staat lijken te zijn om dingen te doen of te laten in het algemene belang. We proberen voor onszelf te beredeneren waarom wij nog wél naar dat concert, die verjaardag of die bijeenkomst kunnen. We relativeren het feit dat we toch nog voor uitjes of andere plezierige dingen op reis gaan, ook al is dat in eigen land. Wat dat voor een ander zou kunnen betekenen, komt vaak niet in ons op.

 

Ik merk het aan mezelf; dat het makkelijk is om te beargumenteren ‘waarom ik wel iets zou mogen doen’. En dat het moeilijker wordt als je daarbij de belangen van anderen betrekt. Want ja, ik had ook zo graag dat weekje met vakantie gewild….

Verdrietig word ik van de beelden van mensen die de maatregelen bewust niet naleven, die schreeuwen dat hun rechten worden aangetast.

Voelen we niet meer dat we van elkaar afhankelijk zijn? Dat het collectieve welzijn ook ons individuele welzijn is?

Bij het programma Beste Zangers hoorde ik iemand zingen: ‘ik zie u graag’ – ondanks de lafheid, zwakte, tegendraadsheid. En ik dacht: laten we óók dat blijven benoemen: dat we van elkaar houden, ook in onze zwakte en verwarring.

In het vertrouwen dat het collectieve bewustzijn daarmee wordt gevoed!

 

Lief mens, er is echt niets nieuws onder de zon: je bent niet alleen….

 

Met een hartelijke groet, Helene Westerik

 

Bijeenkomsten:

Zo.       06 dec.             9.30   EN 11.00 uur:        Mevr. Helene Westerik-Lammers, 2e Advent

Vr.       25 dec.              10.00 uur:        Kerst

Wo.     31 dec.              19.30 uur:        Gedachtenisdienst

 

Agenda

Di.       10 nov.            12.30 uur en 17.30 uur :        Samen eten

Di.       17 nov.            19.30 uur:        Over verwondering gesproken

Wo.     18 nov.            14.30 uur:        Jaarvergadering

Zo.       13 dec.             15.00 uur:        Stapstenen in Kerststemming.

Do.      07 jan.  2021     14.00 uur:        Nieuwjaarsvisite

Volg ons ook op Facebook 

Voor meer info zie ook “Onze Band”: Onze band no 6 in kleur 

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde, tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl
 • Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,  tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl
 • Penningmeester: Mevr. Reina Limburg-Schuring, Asserstraat 9, 9411 LH Beilen, tel.0593-523757, e-mail: grlimburg@gmail.com
  Banknummer : NL34 RABO 0306 5001 40
 • 2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727849, email: gerda@wiggerink.nl
 • Bestuurslid: vacant
 • Overige adressen van onze afdeling:

 • Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,
  email: h.h.westerik@outlook.com
 • Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl
 • Gebouw:

  Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  Weijerdstraat 9, Beilen (is geen postadres)