Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

Bijeenkomsten en lezingen

Bijeenkomsten en lezingen worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen.  De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.  Aanvang vieringen en kapeltreffens is 10.00 uur.  De lezingen en Hagenpreek beginnen om 11.00 uur. De entree voor de lezingen is € 7,50, inclusief koffie/thee (2x)

Bijeenkomsten en Kapeltreffens 2e helft 2019:

Datum

Tijd

Bijeenkomst

Voorganger

 

08-09

10.00

Viering

Mevr. Trudy Holterman  

Orgel: dhr. Jan van Kuik                                                                             

22-09

10.00

Viering

Mevr. Helene Westerik    

Piano: dhr. Jan Lammers                        

06-10

10.00

Kapeltreffen

Dhr. Kees Posthumus, Esther, een sprookje  m.m.v. dhr. Henk van Glabbeek die Perzische instrumenten bespeelt

20-10

11.00

Najaarslezing

Dhr. Matthijs Lievaart, sociaal vernieuwer en kunstenaar. Bekend van ‘Doe mee, verlos de zee’ en de ‘Club van 90’

10-11

10.00

Viering

Mevr. Nicoline Swen                                          Gedachtenisviering

Orgel: dhr. Jan van Kuik                                 

17-11

10.00

Kapeltreffen

Ds. Jelmer Koornstra

01-12

10.00

Viering

Mevr. Herma Visser 

Piano: dhr. Jan Lammers                                   

15-12

10.00

Kapeltreffen

Mevr. Erna ter Steege

Wat doet een contactclown in de zorg?                               

25-12 (wo)

10.00

Kerstviering bij Vrijzinnigen Oost Twente in Twekkelo

Mevr. Nicoline Swen                                                               

Hierbij de link naar de Activiteitenladder van Vrijzinnigen Oost Nederland

activiteitenladderwebsites (1)

 

 Wandeling

Op 12 oktober jl. was het regenachtig met motregen, we waren wel met ons drieën op de parkeerplaats en hebben in overleg besloten om niet te gaan. We hebben nu de wandeling gepland op 30 november a.s., aanvang 14.00 uur. Dit wordt de laatste wandeling in 2019 vanaf de parkeerplaats Wisselmaat bij het Exoo aan de Regge. De Regge is in de richting van Enter opnieuw ingericht tot aan de Waarf, de scheepswerf voor de zomp bij Enter. In het begin van volgend jaar wordt in deze omgeving een nieuwe locatie gezocht. 

Eef Roelofs

 

Kapeltreffen zondag 15 december 2019 wordt verzorgd door Erna ter Steege

“Contactclown Koekie haalt mensen met dementie uit hun isolement”

Graag neem ik u mee op reis in de wereld van Contactclown Koekie. Met mensen met dementie is er veel te beleven, te voelen en te ervaren op het geestelijke vlak als ook op het vlak van muziek en humor. U gaat voelen wat Contactclown Koekie bezielt. Als Erna vertel ik wat mij er toe bracht om een uitgebreide opleiding tot Contactclown in de zorg te gaan volgen. En natuurlijk krijgt u de ervaring om de clown in uzelf wakker te maken. Laat u verrassen. Graag tot 15 december en een knipoog van Koekie.

Erna ter Steege,  Contactclown in de zorg , 06-30442804, www.ernatersteege.nl

 

 

Contributie en vrijwillige bijdragen 2019

Dit is eFondsen en subsidiesen bericht van de penningmeester over de betaling van de contributie en de vrijwillige bijdragen. Voor de leden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” is de vaste contributie voor het jaar 2019.              Dit bedraagt € 210,= per persoon en € 410,= per echtpaar of samenwonenden. Deze bedragen zijn vastgesteld en goedgekeurd op de ledenvergadering van 2011.

Verder wordt ieder lid vriendelijk verzocht om –-zo mogelijk naast de vaste contributie—een extra vrijwillige bijdrage naar financiële draagkracht over te maken.

Voor alle vrienden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” geldt een bijdrage per jaar naar eigen keuze. De minimum bijdrage voor het jaar 2019 is onveranderd en  vastgesteld op    € 35,= per persoon per jaar. Ook een extra bijdrage boven het minimumbedrag is uiteraard van harte welkom.

Vriendelijk verzoeken wij u alle betalingen via het banknummer NL55 SNSB 0918 2390 95 t.n.v. Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. bij de SNS bank te regelen.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking,
Gerrit van den Brink, penningmeester

 

 

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal

secr.aanderegge@gmail.com

Statuten

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

voorzitter                                          Vacant

secretaris                                          De heer M.J. Keizer  

penningmeester                              De heer G. van den Brink

lid                                                       De heer M. Brinksma

lid                                                       De heer E.H. Roelofs                        

lid                                                       Mevrouw J. Getkate-Wassink

lid                                                       Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen

lid                                                       Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk

 

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 2 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten

 Uitgeoefende activiteiten in 2018

 • het houden van bestuursvergaderingen
 • het houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten en lezingen
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het beheren van een website
 • het organiseren van een ledenuitstapje
 • het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Staat van Baten-en-Lasten-ANBI – AdR 2018