Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

 

 

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152. Zie voor Corona protocol, onderaan deze pagina.

We leven in een bijzondere tijd, dat zal iedereen zo ervaren. Ook als Aan de Regge hebben we er natuurlijk mee te maken. Het is voortdurend afwegen wat wel en niet kan, wat wel en niet verantwoord is.

Nicoline Swen en Helene Westerik hopen middels een filmpje op YouTube toch stil te kunnen staan bij herdenkingszondag. In de week van 15 december zal er op het YouTube-kanaal De Gele Bus een filmpje worden geplaatst. Daarover volgt dan nog nader bericht.

De kerstviering van  Oost Twente en Aan de Regge  in Usselo, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Enschede is helaas ook door Corona komen te vervallen. 

Bijeenkomsten januari t/m 4 april 2021

Helaas heeft het Bestuur van Vrijzinnigen aan de Regge naar aanleiding van de laatste ( 12 januari 2021) verlenging van de Lockdown moeten beslissen om alle bijeenkomsten tot Pasen 2021 te annuleren. De Paasbijeenkomst blijft voorlopig nog even staan, rond half maart neemt het bestuur hierover een definitieve beslissing. 

Datum

Tijd

Bijeenkomst

Voorganger / locatie

24-01

10.00

Viering AdR + Nieuwjaarsbegroeting

Nicoline Swen

 

 

 

 

07-02

10.00

AdR + OTw Twekkelo

Nicoline Swen + Marcel Chevalking

21-02

10.00

Kapeltreffen AdR

Hans Legrand

 

 

 

 

07-03

10.00

Viering AdR

Herma Visser

21-03

11.00

Voorjaarslezing AdR

Carolien ten Bruggencate

 

 

 

 

04-04

10.00

Pasen AdR+OTw Rijssen

Nicoline Swen (paasontbijt om 9.00 uur)

Activiteiten gaan door wanneer dit gezien Covid-19 ontwikkelingen mogelijk en verantwoord is. Opgave is verplicht en is mogelijk tot vrijdagavond 18.00 uur voorafgaand aan de bijeenkomst, secr.aanderegge@gmail.com

“Op Verhaal komen”…:

Aristoteles, de oude wijsgeer, in het begin van onze Christelijke jaartelling, was niet alleen gezegend met wijsheid, maar ook gezegend, erg populair en beroemd als één van de beroemdste rasechte verhalenvertellers: zoals er velen in die lang vervlogen tijdgeest waren. Daarbij kwam ook nog zijn charismatische uitstraling als woordkunstenaar met een warme stem: “Heel belangrijk die verhalenvertellers” vond hij, “Ze zijn de smeerolie van de samenleving, en daarbij ook nog “De kern van de evolutie: d.m.v. overdracht/doorgeven, en het gevoelig invoelbaar maken van de innerlijke mens”. Dat betovert ook heden ten dage nog altijd beeldoverdrachten, inclusief het oude kerstverhaal: telkenjare weer opnieuw. Het mooie van verhalen vertellen en ernaar luisteren, is ook de overdrachtelijke kracht die er van uit gaat: boeiend, interessant en passievol voor het verhaal dat de verhalenverteller er mee oproept. Met wel soms eens de vraag: “Zouden verhalen ook echt waar zijn? Meeslepend, zodat het bijna ook je geloof gaat worden. Zoals iemand eens tegen me zei: “Prachtig, genoten, mooi gebracht, met dan een diepe zucht ook wel eens: “Zou het ook waar zijn, was het maar zo’n sprookje!” Maar dat doet nooit iets van het genieten af!  De echte verhalenverteller roept verbondenheid op. Dat komt heden ten dage steeds minder voor, terwijl er juist steeds meer behoefte komt aan verbinding. Terwijl daarbij de populaire verhalenverteller ook heden ten dage een beroemd en nuttig gegeven kan zijn, en positief gebruikt kan worden voor verbinding met de samenleving: en nopen tot luisteren. Luisteren naar elkaars verhalen, ook tussen de trieste verhalen van deze coronatijd. Gelukkig, de verhalenverteller is weer in opkomst en creëert  in beschouwelijk denken. Of ook als een nieuwe geboorte, zoals in het kerstverhaal. Dus niet alleen in de oude tijd had de verhalenverteller kracht en nut en succes, nu, nauwelijks nog een eeuw geleden, zaten we met kerst b.v. ’s avonds rondom het “keukenfornuis” waaraan handdoeken en theedoeken hingen te drogen aan de zijstangen. In het midden werd de chocolademelk warm gehouden: was dat een grote pan, dan gingen er drie ringen af voor het openen van de kookplaat, was het een kleine pan dan ééntje. Samen om dat fornuis vertelden wij onze verhalen en gevoelens en opvattingen. Een vredig beeld bij het kolenvuur. Die vredige beelden verdwenen langzamerhand met het kolenfornuis en de theedoeken. Tot Corona ons weer confronteerde met luisteren naar onszelf en anderen.  Er kwam zelfs een bloeiende echte hoge studierichting als opleiding tot Professioneel Verhalenverteller. Een behoefte die blijkt te bestaan, en begrip gaat krijgen op de samenleving, en het delen van elkaars verhaal. Wel of niet te bevatten: Ook het oude verhaal over geboorte en Licht en Vrede zal weer opnieuw doorverteld worden: blijven hopen of zo’n geboorte echt een gezicht krijgt. 

Hiërogliefen

Zo’n grote verhalenverteller, nog geen halve eeuw geleden, was ook Ds. P. Simoons inmiddels overleden en tien jaar predikant geweest: van 1958/1968. Bij zijn afscheid gaf hij een eigen verhalen/ gedichtenbundel uit: “Hiërogliefen” vanuit zijn Vrijzinnige betrokkenheid destijds bij de gemeenten van Wierden (Hervormde Kapel) en Hellendoorn/Nijverdal. Een mooie bevlogen verteller die verhalen schreef en voordroeg en het nut en zijn passie daarvan omschreef omdat de verhalen, het verhaal, doorverteld moet worden. Zijn bundel bevat zijn motivatie over doorvertellen o.a. met: “Ja, elkaar oude en nieuwe verhalen vertellen, ervan te zingen als het donker wordt. Een stralende dag vol lof en blijdschap zodat het hart uitbreekt in jubel… Maar soms is de wereld verbijsterend, een nacht zonder antwoord. Dan kunnen die oude verhalen die stilte verbreken: die ons beklemt en troosten. Vertel me asjeblieft die verhalen van tintelend leven, zonder commentaar en twijfel: van onze eeuwen en ook nu, want zij zijn sterk. Vertel die verhalen en leer mij luisteren…”.

Hieronder zijn verhaal hierover in zijn bundel Hiërogliefen en: over “Het Verhaal gaat door”, getiteld

                                   “DE VERHALEN”

 

“Eeuwig zijn de verhalen                                 als een speer in zijn hand!

Waarin mensen leven:                                    Jona komt uit de vis

Roodkapje, pas op de wolf!                             en Daniël uit de leeuwenkuil,

Wijk niet af van het pad!                                 net als Lazarus uit het graf;

Kleinduimpje, pas op de reus:                        of het dochtertje van Jairus:

Hij is dom, wees hem te slim af!                     Want het is Pasen geweest :

Maar het broodspoor wordt opgepikt:           en de dood is verslagen,

Behalve dan het ‘Heilige” brood                      het kruis overwinningsteken,

Dat de Joden eten met Pesach,                       en de Geest als een duif

En dat in de kerk wordt verbroken!               Als een hemelse vuurdoop!

Jozef wacht in Egypte                                       Eeuwig zijn de verhalen

En houd zijn volk straks in leven:                   die wij vertellen, beleven

Mozes zal hen verlossen                                    over het Kind van Bethlehem:

En naar ’t land der belofte brengen:               Ontdekken, mee  leren                                                                                                 

God geeft hen in de woestijn                          roeien, groeien, ademloos

Als voedsel het hemelse manna!                    Luisteren en ontgroeien maar:

Straks vallen de machtige muren                    telkens weer over ons komen: 

Van Jericho door het geloof!                            zoals het komende Licht         

En David verslaat Goliath                                in onze Geest van advent…

 

Luisteren naar verhalen die mystiek en woorden bevatten: over kerst en geboortes van verhalen. En of het broodspoor van verhalen en geboortes nog wordt opgepikt: ook het oude verhaal van de mystieke verwondering over een kind in de kribbe en Het Licht dat komende is: Om op verhaal te komen. In een donkere tijd. En de verhalen van allerlei verschillende pluimages in één bundel gaan binden met advent en kerst., in goud, als geschenk aan een nieuwe geboorte: aan de voeten van het oude kerstverhaal: ”Daar zij Licht en Vrede.”. Want het oude verhaal gaat door in een andere periode en een tijd van afstand houden en niet knuffelen,,, Houd moed en in hoop en vrede,  blijf vol met verwachting!  En vooruit, als u het toch niet na kunt laten om het Kind van Bethlehem te zoenen: zet dan wel een mondkapje op!!! Dan kun je misschien even ietsje dichterbij komen of je het kerstverhaal wel goed hebt begrepen of kunnen verstaan. Vanwege het mondkapje dan of zo…

Alle gezondheid toegewenst, goede dagen, en het broodspoor maar oppikken om een mooi verhaal te mogen beluisteren en door te vertellen: 

Warme groet, dag dag Jannelore Wassink  

 

 

Coronaprotocol Vrijzinnigen Aan de Regge

Kader                                    maatregelen RIVM en min VWS

Locatie                                 Henricuskapel, Oosterhofweg 48, Rijssen

Gebruik*                             

Tijd                                        9.15-11.30 uur, bijeenkomst van 10.00-11.00

Aantal personen               20 (excl. Voorganger/pianist of organist/koster)

Maatregelen                      Ruimte: ventilatie voor gebruik

Ontsmetten voor en na gebruik (klinken/tafels/keuken/toilet/orgel/piano/liturgische tafel/microfoon en andere apparatuur

Bezoekers: aanmelden voorafgaand aan bijeenkomst, secr.aanderegge@gmail.com/ 06-14034460,                   uiterlijk vrijdag 18.00 uur.

 • Jas bij voorkeur in de auto laten.           
 • Gebruik maken van achteringang.                                                       
 • Plaats wordt aangewezen door bestuurslid.                                               
 • Bij voorkeur geen gebruik maken van toilet.

Bijeenkomst:

 • Er wordt niet gezongen.                 
 • Collecte in schaal bij uitgang.                                                       
 • Koffie-/theedrinken: degene die hieraan wenst deel te nemen blijft op de stoel zitten.
 • Koffie/thee worden uitgeserveerd in kartonnen bekers.

Inrichting ruimte             

 • Er zijn 20 plaatsen/stoelen beschikbaar.
 • Afstand 1,5 meter.
 • Huisgenoten mogen bij/naast elkaar zitten

Publiciteit maatregelen via mededelingenblad Aan de Regge.

Protocol is aanwezig in de Henricuskapel. 

 

*Het bestuur heeft bij haar beslissing gebruik gemaakt van de rekenhulp en informatie die wordt aangeboden via www.eerstehulpbijventilatie.nl.

Hierbij zijn de volgende gegevens over de ruimte ingevoerd:

 • Aantal personen op basis van 1,5 m protocol :  20 excl. Voorganger/pianist of organist/koster)
 • Ruimtevolume (m3) (kerkzaal) 350……………………..
 • Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)*………0………………
 • (NB: indien niet aanwezig:  0 invullen)
 • Tijdsduur van de kerkdienst (uur)*…1……………………..
 •  Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)*………0………………..
 • Ouderdom kerkgebouw: gebouwd tussen 1945 en 1990
 • De rekenhulp gaf op grond van deze gegevens de volgende uitkomst
 • Besmettingsrisico 1% en reproductiefactor 0,1%

Rijssen / Nijverdal

9 september 2020

 

 

Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente hebben de intentie uitgesproken om op een aantal terreinen een nauwere samenwerking te realiseren, één van die terreinen is de ledeninformatie. Wij hebben inmiddels twee maal een gezamenlijk ledenblad uitgebracht, hieronder treft u de links aan naar deze bladen. 

 

Paaseditie “Levenskunst”

Paasspecial maart 2020 Pub

 Septembernummer 2020

Septembernummer 2020 voor website

Kersteditie  2020

Kerstnummer 2020 website

 

 

 

 

 

Gesprekken in de Gele Bus

Een initiatief van Nicoline Swen en

Helene Westerik. In deze tijd, waarin wij fysiek moeilijk bij elkaar kunnen komen, hebben Nicole en Helene het initiatief genomen om toch onderling contact  te hebben. Zij verzorgen korte vieringen, momenten van overdenking,  die zij de titel hebben meegegeven : “Gesprekken in de Gele Bus”.  Inmiddels zijn er drie opnamen verschenen, die u via onderstaande links kunt bekijken. 

Zie YouTube, de Gele Bus.

Aflevering 1: Durf het gewoon opnieuw

Aflevering 2: Bevrijdingsschorten

– Aflevering 3: Normaal?!  

– Aflevering 4: Durf jij jezelf te zijn?

Vieringen:

Viering Avondmaal 2020

Herdenken en vieren 

Pinksterviering  2020 online  

– Viering 26 juli 2020 Varsseveld

-Viering Kerstavond 24 dec. 2020, 19.30 uur

-Viering Kerstochtend 25 december, 10.00 uur

 

Vrijbrieven

Ook zijn er een aantal “Vrijbrieven” verschenen . Deze zijn bedoeld  “om in verbinding te blijven. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden. We hebben ‘m ‘VRIJBRIEF genoemd, omdat een vrijbrief van oudsher het document is dat je een veilige doortocht belooft. Het betekent niet dat het makkelijk zal zijn, of ‘leuk’, wel dat je, op welke  manier dan ook, er doorheen komt. En dat zal ook voor ons gelden!”

Ze worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland. Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar:  degelebus@swen.nu

U kunt ze lezen via de volgende link: 

 

Vrijbrief 1, 27 maart 2020

Vrijbrief 2, 10 april 2020

Vrijbrief 3, 24 april 2020

Vrijbrief 4, 8 mei 2020 

VRIJBRIEF 5, 22 mei 2020

Vrijbrief 6, 5 juni 2020

Vrijbrief 7, 19 juni 2020

VRIJBRIEF 8, 3 juli 2020

VRIJBRIEF 9, 1 augustus 2018

VRIJBRIEF 10, 4 september 2020

VRIJBRIEF 11, 18 september 2020 

VRIJBRIEF 12, 2 oktober 2020

VRIJBRIEF 13, 16 oktober 2020

VRIJBRIEF 14, 30 oktober 2020

VRIJBRIEF 15, 21 november 2020

VRIJBRIEF 16, 11 december 2020

VRIJBRIEF 17, 23 december 2020

VRIJBRIEF 18, 11 januari 2021

 

 

 

Contributie en vrijwillige bijdragen 2020

Dit is eFondsen en subsidiesen bericht van de penningmeester over de betaling van de contributie en de vrijwillige bijdragen. Voor de leden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” is de vaste contributie voor het jaar 2020.              Dit bedraagt € 210,= per persoon en € 410,= per echtpaar of samenwonenden. Deze bedragen zijn vastgesteld en goedgekeurd op de ledenvergadering van 2011.

Verder wordt ieder lid vriendelijk verzocht om –-zo mogelijk naast de vaste contributie—een extra vrijwillige bijdrage naar financiële draagkracht over te maken.

Voor alle vrienden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” geldt een bijdrage per jaar naar eigen keuze. De minimum bijdrage voor het jaar 2020 is onveranderd en  vastgesteld op    € 35,= per persoon per jaar. Ook een extra bijdrage boven het minimumbedrag is uiteraard van harte welkom.

Vriendelijk verzoeken wij u alle betalingen via het banknummer NL55 SNSB 0918 2390 95 t.n.v. Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. bij de SNS bank te regelen.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking,
Gerrit van den Brink, penningmeester

 

 

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal

secr.aanderegge@gmail.com

Statuten

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

voorzitter                                          De heer H.J. Eijgelaar

secretaris                                          De heer M.J. Keizer  

penningmeester                              De heer G. van den Brink

lid                                                       De heer M. Brinksma

lid                                                       De heer E.H. Roelofs                        

lid                                                       Mevrouw J. Getkate-Wassink

lid                                                       Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen

lid                                                       Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk

 

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 2 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten

 Uitgeoefende activiteiten in 2019

 • het houden van bestuursvergaderingen
 • het houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten en lezingen
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het beheren van een website
 • het organiseren van een ledenuitstapje
 • het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Baten en Lasten 2019 tbv ANBI[7285]