Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

Bijeenkomsten en lezingen

Bijeenkomsten en lezingen worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen.  De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.  Aanvang vieringen en kapeltreffens is 10.00 uur.  De lezingen en Hagenpreek beginnen om 11.00 uur. De entree voor de lezingen is € 7,50, inclusief koffie/thee (2x)

Bijeenkomsten en Kapeltreffens 1e helft 2019:

Datum

Tijd

Bijeenkomst

Voorganger

03-02

 

Kapeltreffen

Een opname van een interview met prof. Gilles Quispel (bekend van de Nag Hammadi geschriften en het Thomasevangelie) + nagesprek

17-02

 

Viering

Dhr. Harm Knoop                                   

 

 

 

 

03-03

11.00

Voorjaarslezing: “Vier realisten: Verster – Mankes – Ket – Helmantel”

Mevrouw Carolien ten Bruggencate

24-03

 

Gezamenlijke viering met Vrijzinnigen Oost Twente in de Henricuskapel

Mevr. Nicoline Swen / Mevr. Helene Westerik                                

07-04

 

Kapeltreffen

Dhr. Conno Vlaardingerbroek

21-04

 

Paaszondag

Ds. Jelmer Koornstra                             

05-05

 

Viering

Ds. Rob Visser

19-05

 

Kapeltreffen

Mevr. Helene Westerik

02-06

 

Viering

Ds. Hans Legrand

16-06

 

Kapeltreffen

Dhr. Harm Knoop

30-06

11.00

Hagenpreek

Alain Verheij

Hagenpreek

De Hagenpreek wordt gehouden op zondag 30 juni om 11.00 uur bij Bezoekerscentrum ’n Witten, Borkeldweg 17, Markelo.

Spreker is Alain Verheij, onafhankelijk theoloog, schrijver en spreker. Zijn boek “God en ik, wat je als weldenkende 21e eeuwer kunt leren van de Bijbel”, werd gekozen tot beste theologische boek van 2017-2018. Hij staat ook bekend als “twittertheoloog” (@alainverheijNL) en als lid van het Theologisch Elftal van Trouw (www.alainverheij.nl).

2019 poster Alain Verheij pdf

Viering Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost Twente

Op zondag 24 maart is er een gezamenlijke viering gehouden in het kader van nadere kennismaking en verdere samenwerking.

Er waren ongeveer 65 mensen aanwezig uit Twente en de Achterhoek.

Voorgangers waren Nicoline Swen en Helene Westerik en als thema was gekozen ‘Erbarme dich’. Actuele gebeurtenissen in Christchurch en Utrecht hadden de inhoud bepaald.

Een klein deel uit het verslag/ een sfeerimpressie die  op 30 maart 2019 in Tubantia verscheen en geschreven door Mariette Cellarius. (Foto: Frans Nikkels)  

De voorgangers Helene Westerik (50) uit Vroomshoop en Nicoline Swen (43) uit Lochem zetten na het aansteken van een kaars – sommige tradities moet je in ere houden – een carnavalsmasker op – Nicoline een fleurig blauw exemplaar, Helene een bokkenkop. Ze beginnen een voorstelling. De een trekt een feloranje hesje aan en keert de ander haar rug toe als ze schreeuwt: ‘Eigen schuld dikke bult!’, ‘Stelletje graaiers’!, ‘Rot toch op naar je eigen land!’. Ze plakt briefjes met   de kreten op de rug van Helene, die vervolgens wegloopt, het jasje uittrekt en het verfrommeld in een hoekje legt

Dan begint Nicoline te vertellen. “Vroeger werd een bok ‘met al het kwaad’ de woestijn ingestuurd, maar die traditie zijn we kwijtgeraakt. Hoe moeten we die afgunst en frustratie nu kanaliseren? Door ons stemgedrag? Door naar anderen te wijzen wat er fout gaat? Laten we kiezen voor een fictieve zondebok en niet voor mensen of groepen om ons op af te reageren.”

Jihadist van de liefdeLiefde en saamhorigheid vormen deze ochtend de rode draad. Fragmenten uit het boek van ‘jihadist van de liefde’ Mohamed El Bachiri worden voorgelezen. Het betreft het trieste verhaal van een Marokkaanse Belg die bij de aanslagen in Brussel (22 maart 2016) zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen verloor. Als eerbetoon aan zijn vrouw buigt Mohamed het leed dat hem is aangedaan om in een boodschap van liefde, waarbij hij westerse moslims oproept tot een meer humanistische benadering van de islam. ‘Als jij liefde bent, heb ik dezelfde godsdienst’, citeert Nicoline. Kort daarna verschijnt een Arabische zangeres op het ‘witte doek’ dat in de ruimte staat opgesteld en klinkt het Erbarme dich Allah, een variant op de beroemde Matthäus Passion van Bach uit de speakers. “Als God klinkt als Allah wordt het lijdensverhaal van Jezus een universeel verhaal”, predikt Nicoline. De een luistert hier ademloos naar, de ander wordt juist later in vervoering gebracht door Come healing van Leonard Cohen. Ieder ‘bewandelt zijn eigen pad’ bij de vrijzinnigen’

Menno Keizer

Verbinding

Mijn oma was een sterke vrouw. Stoer en een doorzetter. Hard ook, voor zichzelf. Ik hoor haar nog zeggen: “Meisje, ook met pijn kan je werken!”, als ze, stijf van de reumatiek, met haar vergroeide handen een borstel greep om de vloer te boenen. Ja, het kan en soms moet het ook. Tegelijkertijd leren we ook dat pijn een signaal van je lichaam is, dat er iets niet goed is. Niet in balans.

Soms is het geen lichamelijke pijn die we ervaren. Een kapot gevallen knie kan je verbinden, een wond kan je hechten.

Het zijn woorden die we ook bij die andere pijn gebruiken. Misschien kan je zelf zeggen dat die pijn ontstaat als dat ontbreekt; verbinding, hechting. En als dat ontbreekt, zijn we niet in balans.

Als mens zijn we ook altijd verbonden met andere mensen. Hoe klein of groot die groep ook is: We komen voort uit (twee) andere mensen, we worden beinvloed door mensen. Mensen die we ontmoeten in de supermarkt of sportvereniging of zien op tv. We zijn, zoals we dat noemen, relationele wezens.

Dat betekent dat die balans niet alleen in onszelf moet bestaan, maar ook in de verhouding (relatie) van ons tot de wereld om ons heen. Anders doet het pijn.

En dan kunnen gebeurtenissen, zoals een verkiezingsuitslag, ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat de ‘verbinding verbroken’ is. Dat je het gevoel hebt dat dit niet meer ‘jouw land’ of ‘jouw stad’ is. Ik denk niet dat je kan zeggen dat dit iemands schuld is. De oplossing is ook niet dat we het allemaal eens moeten worden.

Wel moet de verbinding worden hersteld. En verbinding/hechting kan nooit van één kant komen. Dan ontstaat er geen balans en blijft de pijn. Alle ‘partijen’ moeten zich inzetten.

Vanuit fundamenteel respect voor ieder mens. In parafrase Voltaire:

We mogen het hartgrondig oneens zijn, maar laten we ons beide tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat ieder zijn mening mag blijven verkondigen. Dat is verbinding!

Nicoline Swen 

 

De graankorrel, de pit van de zonnebloem.

Mysterie van sterven en leven.

Stilte. Eenvoud. Verborgenheid.

Ze leveren zich over.

Ze kennen de donkerte van de aarde.

Ze voelen de warmte van de zon.

Ze drinken de zaligheid van de regen.

De graankorrel ziet nooit de aar.

De pit ziet nooit de zonnebloem.

Maar ze geloven erin.

De weg van de korrel en de pit is de weg van ieder mens naar ontplooiing en voltooiing.

 

Contributie en vrijwillige bijdragen 2019

Dit is eFondsen en subsidiesen bericht van de penningmeester over de betaling van de contributie en de vrijwillige bijdragen. Voor de leden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” is de vaste contributie voor het jaar 2019.              Dit bedraagt € 210,= per persoon en € 410,= per echtpaar of samenwonenden. Deze bedragen zijn vastgesteld en goedgekeurd op de ledenvergadering van 2011.

Verder wordt ieder lid vriendelijk verzocht om –-zo mogelijk naast de vaste contributie—een extra vrijwillige bijdrage naar financiële draagkracht over te maken.

Voor alle vrienden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” geldt een bijdrage per jaar naar eigen keuze. De minimum bijdrage voor het jaar 2019 is onveranderd en  vastgesteld op    € 35,= per persoon per jaar. Ook een extra bijdrage boven het minimumbedrag is uiteraard van harte welkom.

Vriendelijk verzoeken wij u alle betalingen via het banknummer NL55 SNSB 0918 2390 95 t.n.v. Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. bij de SNS bank te regelen.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking,
Gerrit van den Brink, penningmeester

 

 

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal

secr.aanderegge@gmail.com

Statuten

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

voorzitter                                          Vacant

secretaris                                          De heer M.J. Keizer  

penningmeester                              De heer G. van den Brink

lid                                                       De heer M. Brinksma

lid                                                       De heer E.H. Roelofs                        

lid                                                       Mevrouw J. Getkate-Wassink

lid                                                       Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen

lid                                                       Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk

 

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 2 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten

 Uitgeoefende activiteiten in 2018

 • het houden van bestuursvergaderingen
 • het houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten en lezingen
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het beheren van een website
 • het organiseren van een ledenuitstapje
 • het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Staat van Baten-en-Lasten-ANBI – AdR 2018