Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

Bijeenkomsten en lezingen

Bijeenkomsten en lezingen worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen.  De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.  Aanvang vieringen en kapeltreffens is 10.00 uur.  De lezingen en hagepreek beginnen om 11.00 uur. De entree voor de lezingen is € 7,50, inclusief koffie/thee (2x)

Bijeenkomsten en Kapeltreffens 1e helft 2019:

Datum

Tijd

Bijeenkomst

Voorganger

03-02

 

Kapeltreffen

Een opname van een interview met prof. Gilles Quispel (bekend van de Nag Hammadi geschriften en het Thomasevangelie) + nagesprek

17-02

 

Viering

Dhr. Harm Knoop                                   

 

 

 

 

03-03

11.00

Voorjaarslezing: “Vier realisten: Verster – Mankes – Ket – Helmantel”

Mevrouw Carolien ten Bruggencate

24-03

 

Gezamenlijke viering met Vrijzinnigen Oost Twente in de Henricuskapel

Mevr. Nicoline Swen / Mevr. Helene Westerik                                

07-04

 

Kapeltreffen

Dhr. Conno Vlaardingerbroek

21-04

 

Paaszondag

Ds. Jelmer Koornstra                             

05-05

 

Viering

Ds. Rob Visser

19-05

 

Kapeltreffen

Mevr. Helene Westerik

02-06

 

Viering

Ds. Hans Legrand

16-06

 

Kapeltreffen

Dhr. Harm Knoop

30-06

11.00

Hagenpreek

Nog niet bekend

Op zondag 30 juni om 11.00 uur  wordt de jaarlijkse Hagenpreek weer gehouden.

Op de locatie Informatie Boerderij ’n Witten van SBB, Borkeldweg 17, 7475 RV  Markelo.

 

Contributie en vrijwillige bijdragen 2019

Dit is eFondsen en subsidiesen bericht van de penningmeester over de betaling van de contributie en de vrijwillige bijdragen. Voor de leden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” is de vaste contributie voor het jaar 2019.              Dit bedraagt € 210,= per persoon en € 410,= per echtpaar of samenwonenden. Deze bedragen zijn vastgesteld en goedgekeurd op de ledenvergadering van 2011.

Verder wordt ieder lid vriendelijk verzocht om –-zo mogelijk naast de vaste contributie—een extra vrijwillige bijdrage naar financiële draagkracht over te maken.

Voor alle vrienden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” geldt een bijdrage per jaar naar eigen keuze. De minimum bijdrage voor het jaar 2019 is onveranderd en  vastgesteld op    € 35,= per persoon per jaar. Ook een extra bijdrage boven het minimumbedrag is uiteraard van harte welkom.

Vriendelijk verzoeken wij u alle betalingen via het banknummer NL55 SNSB 0918 2390 95 t.n.v. Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. bij de SNS bank te regelen.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking,
Gerrit van den Brink, penningmeester

Onze voorganger

Met ingang van 1 mei 2017 werkt mevrouw Nicoline Swen-Fischer als voorganger bij de afdeling Vrijzinnigen Aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. Zij is ook werkzaam bij de afdelingen Oost Twente en Varsseveld. Bij Vrijzinnigen Aan de Regge besteedt ze 2 uur per week aan een aantal taken.

De vrijzinnigheid is voor haar belangrijk, zij verwoordt dit als volgt:

Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat, wie ze ook zijn, en nooit om een instituut. Elk mens is bijzonder en gaat zijn eigen weg, ook geestelijk. Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. “Geloof” is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. We hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.

Nicoline Swen Voorganger Oost Twente

Voor meer informatie lees ook het stukje in deze website: “over ons, voorganger in de schijnwerper”

Voorjaarslezing op zondag 3 maart 2019

om 11.00 uur in de Henricuskapel, Oosterhofweg 48, Rijssen, Mevrouw Carolien ten Bruggencate
“Vier realisten: Verster – Mankes – Ket – Helmantel”

Floris Verster (1861- 1927), Jan Mankes (1889-1920), Dick Ket (1902-1940) en Henk Helmantel (1945) worden vaak in één adem genoemd. De kunstenaars creëren alle vier een eigen atmosferische werkelijkheid: een wereld van serene roerloosheid en verstilling.

Opeenvolgend hebben Verster, Mankes, Ket en Helmantel elkaar beïnvloed. Maar in de kern zijn het eenlingen met een geheel eigen signatuur, niet te vangen in een stroming. Deze vier realisten sturen onze blik – hoe dan ook – naar een bijna mysterieuze wereld waarin zij het gewone, het alledaagse, uittillen boven de werkelijkheid.

Jan Mankes (1889-1920), Bomenrij, 1915, olieverf op doek, 69 x 52 cm, Gorssel, Museum More>

Verster, Mankes, Ket en Helmantel bouwen voort op eeuwenoude tradities, maar op welke manier doen zij dat? Waarin verschillen ze duidelijk van hun voorgangers, en van elkaar? Wat is hun geheim? Hun wortels liggen ontegenzeggelijk in de twintigste eeuw, al kiezen ze voor schijnbaar tijdloze genres, zoals stillevens, landschappen en portretten. Hun techniek en bedoeling zijn anders dan die van hun zeventiende-eeuwse voorgangers.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 19de en 20ste eeuw. Zij is verbonden aan Museum de Fundatie in Zwolle/Wijhe en aan Museum MORE in Gorssel.

De Regge is anders

De eerste helft van 2018 hebben we twee wandelingen gelopen langs de Regge. De start van de wandelingen was op de parkeerplaats De Wisselmaat aan de Enterweg, 7642 ND in Wierden.

De Regge was 46 km lang, ontspringt bij de Berkel bij het landgoed de Westervlier in Diepenheim. Inmiddels is het deel van de Regge waar we hebben gewandeld dit jaar totaal veranderd. De wandeling langs de rechte Regge aan de zuidkant van de parkeerplaats tot aan de provinciale weg kan niet meer. De loop van de Regge is veel langer geworden door grote lussen. Een langere rivier betekent meer ruimte om water te bergen op te vangen en vast te houden. Het landschap is op sommige plekken enorm verbeterd en nu de lage begroeiing is weggehaald is alles goed te zien. We hoeven ons geen zorgen te maken, de begroeiing komt wel weer terug (in overvloed).

De rivier heeft nu hier en daar hoge buitenbochten voor o.a. broedende ijsvogels en lichtglooiende binnenbochten. Het water kan op sommige plekken weer buiten de oevers treden. Het oude populierenbos staat er een beetje bedremmeld bij want door de storm van afgelopen zomer zijn een aantal bomen omgewaaid. Er is nu een soort “eiland” tussen de oude en de nieuwe Regge. Het is er rustig dus misschien komt de wielewaal weer terug.

Een nieuwe wandeling is uitgezet in hetzelfde gebied op 23 maart 2019,  start (om 14.00 uur) en einde op de parkeerplaats De Wisselmaat.

Hartelijke groet,

Eef Roelofs

Het bestuur

Voorzitter  

Mevr. J.Wassink-Getkate 

tel: 0546-573501

email: jannelore.wassink@gmail.com

Secretaris

Dhr. M.J. Keizer

tel: 0548-616447

email: secr.aanderegge@gmail.com

Penningmeester  

Dhr. G. Van den Brink

tel: 06-29535015

email: gerritvdbrink@hotmail.com

            Het IBAN rekeningnr. is  NL55 SNSB 0918 2390 95

            tnv. “Vrijzinnigen aan de Regge”

Lid

Dhr. E.H. Roelofs

tel: 0546-602536 / 06-10206948

email: eef.hermanda@gmail.com

Lid

Dhr. M. Brinksma

tel: 0548-519446

email: mbrinksma11@kpnmail.nl

Lid

Mevr. S. Lub-Koedijk,

tel: 06-29566382

email: suze.koedijk@gmail.com

Lid

Mevr. A.F. Veltien-Witteveen

tel: 0548 655580

email: anki_veltien@hotmail.com

Anbi gegevens en Structuur “Aan de Regge”.

Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen Aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres: Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal  secr.aanderegge@gmail.com

Statuten                                                                                                                                                                   In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid                                                                                                                                                                       De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

Mevrouw J. Wassink-Getkate                     voorzitter

De heer M.J. Keizer                                       secretaris

De heer E.H. Roelofs                                     penningmeester

De heer M. Brinksma                                    lid

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 2 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

Uitgeoefende activiteiten in 2017

 • het houden van bestuursvergaderingen
 • het houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten en lezingen
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het beheren van een website
 • het organiseren van een ledenuitstapje
 • het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

http://StaatvanBatenenLastenANBIAandeRegge-2017

StaatvanBatenenLastenANBI-AdR 2017