Vrijzinnig Platform Logo

Literatuur over Diversiteit:

Justine Mol, De giraf en de jakhals in ons (PDF)

Marshall B. Rosenberg, Geweldloze communicatie (PDF)

Manuela Kalsky en Frieda Pluim, Flexibel geloven (PDF)

Jennisen, Engbersen, Bokhorst & Boven, De nieuwe verscheidenheid. (PDF, Uitgave WRR)

Kritisch commentaar op uitgave De nieuwe verscheidenheid (PDF)

Willem Schinkel Leegte westerse waarden intro (PDF)

Koetsveld & Odaci, Spiegelreis (recensie uit Trouw)

Dirk Geldof, Superdiversiteit, hoe migratie onze samenleving verandert (PDF)