Publicaties

  • Digitale nieuwsbrief

Elke maand verschijnt onze digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws. Hier kunt u onze meest recente  nieuwsbrief bekijken: september 2019.

Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen in uw mailbox? In de zijbalk aan de rechterkant van deze website kunt u zich inschrijven.

  • Vrije Ruimte

Vrije Ruimte verschijnt vijf keer per verenigingsjaar en wordt aan alle leden en begunstigers gratis toegestuurd. Vrije Ruimte geeft een overzicht van activiteiten van en voor leden.

Eindredactie: Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl.

Opzoomerlezing 2016 Verlangen en verzetOpzoomerlezing

Voor € 5 kunt u de de publicatie Verlangen en verzet bestellen bij het landelijk bureau. In zijn lezing gaat Aart van Lunteren in op het verlangen naar spiritualiteit. Niet van ‘bovenaf’ maar ‘van binnen uit’ en het verzet tegen de ‘verwetenschappelijking’ van de huidige samenleving waardoor er voor geloof geen plaats meer is in het publieke domein.

Meer informatie

Veelgestelde vragen 
Missie en Visie