VRIJZINNIG PLATFORM

Het Vrijzinnig Platform heeft als onderwerp Diversiteit, omgaan met verschillen. Om de gesprekken over diversiteit in de afdelingen op gang te brengen, vindt u hier suggesties. De leden van het platform hebben verschillende mogelijkheden voor u gevonden.

Het platform wenst u veel inspiratie om met het onderwerp aan de slag te gaan.

Programmasuggesties voor afdelingen over Diversiteit:

Workshops over Diversiteit

Excursies over Diversiteit

Lezingen over Diversiteit

Literatuur over Diversiteit

Diverse ideeën over Diversiteit

Vrijzinnig Platform

 

Op 24 november 2018 presenteerden de leden van het Vrijzinnig Platform zich. Het platform is onderdeel van de uitkomsten van het rapport Commissie Vrijzinnigen 2020. Op weg naar een betere chemie tussen de leden en de afdelingen, gaf de commissie aan dat het meer over de inhoud van het vrijzinnig gedachtegoed moet gaan in onze vereniging. Daar ontstaat de chemie en daar lopen mensen warm voor.

Vijf mensen gaven zich op om het platform te starten. Het platform bestaat uit Etje Verhagen, Lia Hol, Feiko Prins, Joost Ruitenberg en Diet Bredenoord, samen met Wies Houweling als algemeen secretaris. Op de foto is ook Diederik von Meyenfeldt, voorzitter van de commissie Vrijzinnigen 2020, te zien.

Chemie

Het kernwoord is het creëren van “chemie”, daarvoor is belangrijk dat het platform zowel “zendt” als “ontvangt”. Graag ontvangen de leden van het platform dan ook uw suggesties, vragen of andere inbreng. In Vrije Ruimte komt een aparte rubriek Vrijzinnig Platform.
Hebt u vragen of suggesties mailt u die gerust naar vrijzinnigplatform@vrijzinnigen.nl