Logo De Vrijzinnigen Nederland

Vrijzinnigen Nederland is ook actief op Social Media.

U kunt ons volgen op LinkedIn,  Twitter of op Facebook

 • Social Media
 • 15 uur geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Uitnodiging - Opzoomerlezing 2019 door Jeanne Traas-Hageman.
  Tegenwoordig zien we veel vormen van onbehagen. Wie de krant 📰 openslaat of het journaal 📺 bekijkt herkent dat maar al te goed.
   
  Jeanne Traas-Hageman gaat in op dit onbehagen, en oók op de mogelijkheden van een vrijzinnige levenshouding. Na de inleiding hopen we een open gesprek met de aanwezigen op gang te krijgen. We laten ons daarbij inspireren door een uitspraak van de godsdienstfilosoof Martin Buber (1878-1965): “Ik heb geen theorie, ik voer een gesprek!”
   
  📅 Zaterdag 25 mei, inloop 14.30 uur, lezing om 15.00 uur.
  ⛪ Witte Kerkje, Kampstraat 8 in Baarn
  📧 Aanmelden via bureau@vrijzinnigen.nl
   
  Met de Opzoomerlezing staan wij stil bij de oprichting van onze vereniging, in 1870, door Prof. Dr. C.W. Opzoomer. Tegelijkertijd gaan we in op de vraag hoe we ons kunnen verhouden tot de huidige werkelijkheid.
  #Uitnodiging - Opzoomerlezing 2019 door Jeanne Traas-Hageman.Tegenwoo
 • 2 dagen geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  "Liefde voor de wereld 💗 dat moeten we onze kinderen in ieder geval meegeven." aldus Daan Roovers.
  Zin in opvoeding sprak met de Denker des Vaderlands. 👉 lees dit prachtige verhaal: https://www.zininopv...mp;stuurdoor=nee #leestip
  'Liefde voor de wereld' | Zin in Opvoeding
 • 3 dagen geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Blog ✒ Robotologica: Domotica
  De manager van de zorginstelling was helemaal de weg kwijt van de technische ontwikkelingen in deze tijd. Domotica zag zij als dé oplossing voor tal van problemen in de zorg. Domotica zijn technische voorzieningen die het leven van ouderen en gehandicapten kunnen verlichten. Alarminstallaties, deuren die van zelf open en dicht gaan, lichten die automatisch aan- en uitgaan, kortom alles is mogelijk. Helemaal enthousiast werd de manager toen een robotje werd gedemonstreerd. Een soort sprekende pop, maar dan een met enige taalontwikkeling, die het stadium van ‘Mamma’ zeggen lang achter zich had gelaten.
   
  Robotpop
  Er werd een verzorgende omgeschoold om de pop te programmeren, en voor veel geld werd een robotje aangeschaft. In een persbericht werd verteld dat de robotpop een stimulans bij de bejaardengymnastiek ging worden: ‘Armen omhoog’, en de robot deed ook mee. De cliëntenraad wilde er het fijne van weten en organiseerde een demonstratie tijdens een vergadering. In een uur tijd van vruchteloos met een laptop in de weer zijn, brandde er even een groen lichtje op de pop. Verder gebeurde er niets, want de wifi die noodzakelijk is voor de ondersteuning, ontbrak. De robotpop slaapt nu.
   
  Vergrijzing
  In de wereld kunnen we verschillende processen waarnemen. We zien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de grote toename van het aantal ouderen, de stijging van de levensverwachting en daaraan gekoppeld de zorgen over ons pensioen. Aan de andere kant waarschuwen bekende auteurs voor banenverlies door toenemende automatisering. Veel mensen komen zonder werk te zitten omdat hun werk door machines wordt overgenomen. Hoe kun je dan zorgen dat deze ‘overbodige’ mensen toch een zinvol bestaan leiden?
  Duidelijk is dat mensen steeds ouder worden. De valkuil is echter dat hun belastbaarheid niet met de leeftijd meegroeit. Het idee dat een stratenmaker of een lasser in de zware metaalindustrie tot zijn 67ste of misschien nog langer door zou kunnen werken is absurd.
   
  Zingevingsvolle oude dag
  Hoe houden we dan de maatschappij draaiende? Door apparaten uit te vinden die dat zware werk over kunnen nemen. Als je naar de auto-industrie kijkt zie je een woud van robotarmen die heel veel werk van de mens hebben overgenomen. In de Nederlandse scheepsbouw zie je nog een legertje handwerkslieden bezig. Daar is nog heel wat eer te behalen aan automatisering. Niet heel onwaarschijnlijk is dat ons omringende landen op dit gebied al verder zijn, want de geschetste problemen zijn niet specifiek Nederlands of Europees.
  Willen wij ouderen in de toekomst een zingevingsvolle oude dag bezorgen, dan moeten we nu maatregelen uitvinden om hun werkzaamheden te verlichten, maar sprekende poppen zijn goed voor de speelgoedwinkel.
   
  Wouter Blokhuis
  #Blog ✒ Robotologica: DomoticaDe manager van de zorginstelling was
 • 5 dagen geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  "Schrijven over Maria is steeds gemakkelijker geworden voor mij. Vroeger was Maria van de Katholieke Kerk, nu is zij van iedereen." Onze algemeen secretaris Wies Houweling schreef de column 'Maria, de oervrouw'. Deze verscheen onlangs in het Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken in Nederland. Lees de hele column: 👉 https://www.raadvank...l/fman/10792.pdf (pag. 26)
  "Schrijven over Maria is steeds gemakkelijker geworden voor mij. Vroeg
 • 1 week geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Uitnodiging Gele hesjes, demonstraties, algoritmen die ons lijken te beïnvloeden, weinig vertrouwen in politici. Tegenwoordig zien we veel vormen van onbehagen. Wie de krant 📰 openslaat of het journaal 📺 bekijkt herkent dat maar al te goed. Tijdens de tweede Opzoomerlezing gaat Jeanne Traas in op dit onbehagen, en oók op de mogelijkheden van een vrijzinnige levenshouding. Na de inleiding hopen we een open gesprek met de aanwezigen op gang te krijgen. We laten ons daarbij inspireren door een uitspraak van de godsdienstfilosoof Martin Buber (1878-1965): “Ik heb geen theorie, ik voer een gesprek!”
  📅 Zaterdag 25 mei, inloop 14.30 uur, lezing om 15.00 uur.
  ⛪ Witte Kerkje, Kampstraat 8 in Baarn
  👉 https://www.vrijzinn...e-traas-hageman/
  #Uitnodiging Gele hesjes, demonstraties, algoritmen die ons lijken te
 • 1 week geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Nieuw! De website http://www.voormeervrijzinnigheid.nl van de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed. Met info over:
  👉lezingen 👉conferenties 👉boeken 👉cursussen 👉blogs
   
  De stichting is een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland, Doopsgezind Nederland en Remonstranten. Ze wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen.
  #Nieuw! De website www.voormeervrijzinnigheid.nl van de Stichting Stim
  1 week geleden
  Voor de Zuid-Nederlanders; dit gaat over protestantse christenen. Niet de Vlaamse heidenen.
 • 2 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Blog ✒ 5 mei 2019: het woord vrijheid klinkt weer overal
   
  5 mei
  5 mei 2019: het woord vrijheid klinkt weer overal. Nederland herdenkt blij zijn bevrijding van de nationaalsocialistische terreur, 74 jaar geleden. Laten we zeggen: er ligt een mensenleven tussen dat historische moment in 1945 en nu. Hoe staat het zo veel jaren later met de vrijheid? Is vrijheid altijd blijheid? Ik zou zeggen: daar hebben we wel een dingetje, dat woord vrijheid heeft iets ingewikkelds gekregen, nu we een mensenleven verder zijn. Waarom?
   
  Franse revolutie
  De vraag is lastig maar ook dringend. Vrijheid is nog steeds een toverwoordje in onze cultuur, wie vrij is zit goed. Daarover hoeven we toch niet te discussiëren? Zelfs het liefdesspel noemen we in onze taal ‘vrijen’, dat geeft aan hoe vanzelfsprekend we vrijheid associëren met iets moois…
  En toch is vrijheid juist nu een dingetje. Thierry Baudet verwerpt de idealen van de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ze zouden de gemeenschappen waarin mensen gedijen hebben verstoord; ze hebben individualisme gebracht en uiteindelijk oorlog en terreur. Liberalisme, socialisme, fascisme, Baudet gooit ze op één hoop en wijst ze aan als de boosdoeners. De ‘elite’, toen – in 1789 – en nu is de spreekbuis van dit kwaad: weg met de academici, de schrijvers, de kunstenaars en hun vrijheden. Op naar een nieuw leiderschap, naar nieuwe autoriteit. Als we Baudet mogen geloven, is het dus gek genoeg de vrijheid zelf die tot de ramp heeft geleid waarvan we het einde op 5 mei blij herdenken.
  Ja, vrijheid is een dingetje geworden: waarom stemden zo’n miljoen kiezers in maart op een politicus die de vrijheid van het verlichte Europa in diskrediet brengt?
   
  Vrijheid
  Wel, dat komt echt niet omdat mensen van nu tegen de vrijheid zijn. Maar omdat ze zich in de steek gelaten voelen door een bepaald idee van vrijheid: dat van de vrije markt. Baudet’s retoriek is dom, simplistisch en ‘gevaarlijk utopisch’, zoals de historicus Han van der Horst laatst schreef op ‘Joop’, de opiniesite van BNNVara. Maar het echte gevaar zit in de neoliberale vermarkting van de samenleving, die mensen tot ondernemers van hun eigen bestaan maakt. Van die vrijheid hebben veel mensen schoon genoeg. Ze zijn moe van het ondernemen, renderen, groeien, presteren, van meten en efficiëntie, van het denken in termen van winners en losers, van de steeds toenemende ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Ze willen vrijheid, maar ook verbinding. Baudet voelt dat haarfijn aan.
   
  Is vrijheid altijd blijheid?
  Daarom staat vrijheid op 5 mei 2019 onder druk, staan wij onder druk om een andere vrijheid te bedenken en in de praktijk te brengen. Niet vrijheid in de vuilnisbak gooien, zoals Baudet doet, maar de uitdaging aangaan om vrijheid uit het keurslijf van individualisme en ondernemerschap te bevrijden, op weg naar een vrijheid in verbinding. Dat zijn nu nog mooie woorden, maar zolang we 5 mei vieren, weet ik zeker dat de 21ste eeuw de eeuw wordt waarin we die woorden in daden zullen omzetten. We zullen wel moeten!
  In ons boek Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd maken we daarmee een begin. Vers van de pers… https://www.vrijzinn...altijd-blijheid/
   
  Laurens ten Kate
  #Blog ✒ 5 mei 2019: het woord vrijheid klinkt weer overal5 mei5 m
 • 2 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  📖 Voor #4en5 mei schreef oud-voorganger Bert Jansen een mooie recensie van het boek 'De Keuze' van Edith Eva Eger. "De strekking van het boek is: Wat er ook gebeurt, je hebt altijd een keuze. En dat zegt dan iemand, die in haar leven door diepe dalen is gegaan. Dat maakt haar verhaal ook geloofwaardig." In haar boek deelt Eger haar oorlogsherinneringen. De hele recensie van Bert lees je op onze site. 👇
  https://www.vrijzinn...ze-4-5-mei-2019/
   
  #geefvrijheiddoor
  📖 Voor #4en5 mei schreef oud-voorganger Bert Jansen een mooie recen
  2 weken geleden
  Erwin A. Kamp (zie recensie =>
  “Edith begeleidde vanuit die gezindheid Vietnamveteranen, die ze leerde hun trauma’s -verwondingen- te accepteren. Wil je helen, dat moet je het litteken niet uitwissen, je moet het verzorgen.”)
 • 2 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  📕 #Boekentip - Is vrijheid altijd blijheid?
  'Ik bepaal zelf hoe ik mijn leven inricht.' Deze woorden horen bij de vrijheden van onze tijd. Toch klinken ze in 2019 minder vanzelfsprekend dan enkele decennia geleden. Wies Houweling beschrijft in 'Is vrijheid altijd blijheid?' hoe de vrijheid onder druk staat.
   
  Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd. Met medewerking van René ten Bos, Laurens ten Kate, Enis Odaci, Willem Pekelder, Janneke Stegeman, Lisette Thooft en Welmoed Vlieger.
  👉 https://www.vrijzinn...altijd-blijheid/
   
  #vrijheid #vrijzinnigheid
  📕 #Boekentip - Is vrijheid altijd blijheid? 'Ik bepaal zelf hoe ik
 • 2 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  Een verhaal net iets mooier maken dan het is. Gebeurtenissen overdrijven of verdraaien, zodat de ander ons verhaal nét iets interessanter vindt. Kleine dagelijkse leugentjes Zeg eens eerlijk: ben jij altijd eerlijk naar een ander? En naar jezelf? #dagvandeeerlijkheid
  Een verhaal net iets mooier maken dan het is. Gebeurtenissen overdrijv
  2 weken geleden
  🤔
  2 weken geleden
  🤔
  2 weken geleden
  Dit doet me denken aan de prachtige film ‘Big Fish’!
  Zie de trailer hier:
  https://youtu.be/M3YVTgTl-F0
 • 3 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  💕
  💕
 • 3 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Blog ✒ Brexit ofwel bezint eer gij begint
  Lidmaatschap
  Je bent lid van een club. Een sportclub of misschien wel een vrijmetselaarsloge of een kerkgenootschap. Nu heb je een buurman waar je, zoals dat heet, ‘goed’ mee bent. Je drinkt wel eens een glas wijn met de buurman, maakt wel eens een wandeling samen en je past af en toe op de hond. Zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt praat buurman wel eens op je in.
  ‘Wat zie je toch in die club?’ vraagt hij dan. En dan blijkt dat je toch niet zo makkelijk een antwoord formuleert. Je vindt het moeilijk om de buurman uit te leggen wat je aan die club bindt. Stiekem denk je aan de forse contributie die je net weer hebt voldaan. En een stemmetje dat je niet wil horen vraagt je of het dat allemaal nog wel waard is. Daarbovenop komt dan de herinnering aan de woorden die je had met de voorzitter. Je bent al langer lid dan die voorzitter en de man denkt dat hij de club wel even kan reorganiseren.
   
  Zinvol?
  ‘Voor mij is het een zinvol lidmaatschap,’ zeg je, ‘want de leden worden in hun waarde gelaten. De vereniging op zich heeft daarbij diverse culturele activiteiten waar niet alleen ik maar ook mijn vrouw plezier aan hebben.’ En meteen denk je aan de laatste barbecue toen je met een vlek op je nieuwe broek thuiskwam.
  Tijdens de volgende bijeenkomst krijg je weer woorden, ditmaal met een ander bestuurslid. Je komt thuis en zegt enigszins verhit:
  ‘Ze kunnen me wat. Ik stop ermee. Ik stap eruit.’ Vrouwlief zegt de volgende ochtend nog wat kalmerende woorden, maar je hebt de voorzitter al gemaild. De voorzitter reageert direct: daar moeten we eerst over praten. Maar je bent vastbesloten, dat wil je niet meer. Twee maanden later krijg je wroeging. Je mist je wekelijkse bijeenkomsten. Je mist je kennissen. Jammer, maar je kunt niet meer terug.
   
  Schrale troost
  Een schrale troost. Je bent de enige niet die zo handelt. Hele volksstammen gaan op deze manier de fout in. Ze klampen zich soms vast aan referenda die statistisch gezien nauwelijks enige waarde hebben. Dat allemaal door een gekrenkte trots en het onvermogen te zien dat het ene volk niet beter is dan het andere.
   
  Terug naar je club. Gevoelens van boosheid kennen we allemaal. Maar voordat je je impulsen de ruimte geeft, praat er over. Bedenk dat boosheid slechts een gevoel is binnen in jou. Als je de club hebt verlaten heb je je schepen achter je verbrand. Dat kun je geen zingeving meer noemen.
   
  Wouter Blokhuis
  #Blog ✒ Brexit ofwel bezint eer gij begintLidmaatschapJe bent lid
  3 weken geleden
  Chris Stobbe 😊
 • 3 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  📖 #Wereldboekendag; een wereldwijd eerbetoon aan boeken en auteurs. De perfecte dag om jouw mooiste boek aller tijden met ons te delen. Welke boekentip geef jij? 👇
  📖 #Wereldboekendag; een wereldwijd eerbetoon aan boeken en auteurs.
  3 weken geleden
  Mijn favoriete schrijver is denk ik Steinbeck. 😁. The Grapes of Wrath en Cannery Row..
   
  https://www.groene.n...dijs-was-een-hel
  3 weken geleden
  Geert Kimpen: De kabbalist, Rachel
  3 weken geleden
  Meerdere mooie boeken gelezen. Maar als ik er dan eentje moet noemen: Het Gouden Ei van Tim Krabbé.
  3 weken geleden
  De serie van Angela Elwell Hunt (de dromers, het zwarte land, de reizigers)
 • 4 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #DagTegenPesten 💛
 • 4 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  🖌🎨🌻❤
  🖌🎨🌻❤
  4 weken geleden
  Waren er maar meer mensen die er zo over dachten, dan verdwenen er hier in Beilen geen mooie bloeiende acacia's en andere bomen, kwamen er niet steeds meer voortuinen met kunstgras, en enkel tegels nadat eerst de prachtigste planten en stuiken er met geweld werden uitgetrokken. Zowel de gemeenten als de burgers zouden zich moeten afvragen door welke emotie zij worden geleid bij het inrichten van hun omgeving en de zorg voor de samenhang van alles wat leeft. En wat misschien nog wel het belangrijkste is, het feit dat wij met dat alles verbonden zijn. En als er niets overblijft, waar zijn wij dan nog mee verbonden?
 • 4 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Uittip 'Een spektakel van glas, licht en kleur voor de hele familie.' De fascinerende tentoonstelling van de Amerikaanse glaskunstenaar Dale Chihuly is nog tot en met 5 mei te zien in het Groninger Museum. Zeker een bezoekje waard! De vormen die Chihuly met zijn team van het glas maken zijn ongelofelijk en mysterieus. 😍
  👉 https://www.groninge...ellingen/chihuly.
   
  📷: Margot Baud
  #Uittip 'Een spektakel van glas, licht en kleur voor de hele familie.'
  4 weken geleden
  Grandioos! Heb het ook gezien.
  4 weken geleden
  Eens, zeer de moeite waard!
 • 5 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Blog ✒ Vrijzinnige huurders
  Tuinhuisje
  Het seizoen is weer begonnen waarin wij ons tuinhuisje verhuren. En al gauw kwam er een stelletje, keurig in het pak, de woning bekijken. Was de voordeur groot genoeg maar ook weer niet te groot, en natuurlijk boeide hun ook het interieur. Nou, daar moest nog wel wat aan gebeuren. Maar de woning op zich beviel hun wel, dus bleven ze en zo hadden wij nieuwe huurders. Al heel gauw zagen we dat zij actief met de inrichting bezig waren. Huisraad werd van verre aangedragen.
   
  Vrijzinnige huurders
  Ook in vroeger jaren hadden wij huurders voor ons huisje in de tuin. Meestal lieten zij over hun bedoelingen geen twijfel bestaan, Al spoedig kwamen er tekenen van gezinsuitbreiding. Maar de jongen vlogen uit en de huurders vertrokken weer zonder de huur te betalen. Wonderlijk eigenlijk dat we van betalen spreken. Alsof er sprake zou zijn van huurschuld. Moeten we de aanwezigheid van een mezengezinnetje, want daar gaat het om, wel in verband brengen met geld?
   
  Overwegingen
  Vreemd, die associatie. De bewoordingen zijn grappig bedoeld – huren zonder te betalen. Maar er zijn meer aspecten aan dit voorval dan de economische. Het is bijvoorbeeld vertederend om te zien hoe die twee vogeltjes in de weer zijn. Verbazingwekkend dat zij precies weten welke materialen nodig zijn om een comfortabel nest in het vogelhuisje te maken. En dan, als de nakomelingen uit hun mini eitjes zijn gekomen werken pa en ma hard om voedsel te verzamelen voor de altijd hongerigen in het nest. En al die overwegingen worden door twee kleine vogels bij ons losgemaakt. Dat krijgen wij er voor terug, zonder te betalen.
   
  Hoeksteen?
  De natuur laat zien dat het veel inspanning kost om nageslacht voort te brengen. Dat geldt niet alleen voor de vogels, maar ook voor mensen. Vroeger was het aloude adagium dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Daar wordt nu wat genuanceerder over gedacht. Toch, als je naar de natuur kijkt is het groot brengen van nageslacht iets wat meerdere ouders betreft. Of de kleine wordt in een kudde grootgebracht, zoals bij olifanten waar tantes helpen met opvoeden en groot brengen.
   
  In onze maatschappij zien we veel variaties op het klassieke gezin. En elke kinderwens dient vervuld te worden. Iets dat wordt gezien als de ultieme zingeving. Soms vraag ik mij daarbij af of onze culturele evolutie niet scheef groeit ten opzichte van onze biologische evolutie. Deze bevindt zich nog in het stadium van jagers-verzamelaars toen een kind nog standaard twee ouders had.
   
  Wouter Blokhuis
  #Blog ✒ Vrijzinnige huurders TuinhuisjeHet seizoen is weer begonne
 • 5 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  🗞📰 #Indemedia Voorganger Nicoline Swen: "We hebben geen oplossing, geen waarheid, beperkte wijsheid en vooral geen conclusie. We geven mensen juist veel ruimte. Er zijn verschillende tradities, religies en culturen naast elkaar. De basis, de kern is hetzelfde. We zijn op zoek naar de zin van het leven. We zijn op zoek naar liefde.” ❤ Het echtpaar Nico en Marja Wiersma uit Wierden voelde zich niet meer thuis in hun vorige kerk en sloot zich aan bij de Vrijzinnigen Aan de Regge. Marja: "Je kunt met elkaar van gedachten wisselen, we hebben goede gesprekken met elkaar. Ik heb soms twijfels over het bestaan van God. Dat je denkt: ‘Waar is hij?’ Vooral bij gebeurtenissen van de afgelopen tijd - de aanslagen in Christchurch en Utrecht, de ramp in Mozambique. Ik vind het goed dat de voorgangers ingaan op de actualiteit. Ik word er soms emotioneel van, maar put er ook weer moed uit."
  Mooi artikel over Vrijzinnigen Aan de Regge op de site van Tubantia. Lees het hele bericht via deze link 👇
  https://www.tubantia...en-pad~a3d11c5c/
  🗞📰 #Indemedia Voorganger Nicoline Swen: "We hebben geen oplossin
  5 weken geleden
  Zulke bijeenkomsten vind ik zinvol
 • 5 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  #Blog ✒ Gelovig stuntelen in de #maandvandefilosofie
  Gelovig stuntelen
  ‘Ik stuntel, dus ik ben’ is het thema van de Maand van de Filosofie. Ik moest onmiddellijk denken aan alle gestuntel dat vrijzinnigen altijd uithalen als zij de vraag moeten beantwoorden, wat geloof je nu eigenlijk? Het is een vraag naar identiteit en het wezen van je bestaan, maar het antwoord is niet makkelijk voor vrijzinnigen. De meesten van ons stuntelen bij het geven van een antwoord en een maand later kunnen ze soms weer een heel ander antwoord geven.
   
  De weg van het zoeken
  Wat vrijzinnigen bindt, is het samen de weg van het zoeken gaan. Ze zoeken naar inhoud en zingeving om richting aan hun leven te geven. Het is niet een einddoel waar ze naar op weg zijn, maar de weg zelf is het doel. Een belangrijk woord voor vrijzinnigen is zin zoeken. Ik vraag me wel vaak af wat dat inhoud en of er wel eens iets gevonden wordt, of dat ze zucht naar nieuwe denkbeelden en ideeën vrijzinnig ingebakken zijn. Vernieuwing van inzichten is belangrijk, na een paar jaar is er een nieuw boek, een nieuwe richting voor dat zin zoeken nodig, anders verveelt men zich. Na zo’n 10 jaar werk als algemeen secretaris van Vrijzinnigen Nederland zie ik steeds een enorme belangstelling voor nieuwe theologen en filosofen, minder voor het uitbouwen van de oude ideeën. Wie weet nog wat Opzoomer schreef?
   
  Antwoorden
  Het antwoord op wat geloof je nu eigenlijk, zal bij vrijzinnigen altijd meer gestuntel geven dan bij meer orthodoxe gelovigen. Vrijzinnigen moeten het zelf formuleren, zelf uitvinden en uitspreken. Meestal doen zij geen beroep op woorden van anderen, elke vrijzinnige is immers uniek.
   
  Stuntelig maar niet vrijblijvend
  Dus er wordt wat eerlijk en authentiek gestunteld, al zullen vrijzinnigen het nooit zo noemen. Hoewel het er stuntelig uitziet, het is niet vrijblijvend. Het is ontdekken en weer verdergaan. Een interessante weg, juist in deze tijd. Er is zoveel nieuws te ontdekken in bijvoorbeeld filosofie, boeken, kunst, spiritualiteit en muziek om in deze wereld zinvol en waardevol te leven.
   
  Wies Houweling
  algemeen secretaris Vrijzinnigen Nederland
   
  https://www.vrijzinn...an-de-filosofie/
  #Blog ✒ Gelovig stuntelen in de #maandvandefilosofieGelovig stuntel
  5 weken geleden
  Ja, bezig blijven!
  5 weken geleden
  Wie Het gevonden heeft, heeft niet goed gezocht.
  5 weken geleden
  De weg zelf is het doel..
  5 weken geleden
  Lokke Pitstra ☀️
 • 6 weken geleden door Vrijzinnigen Nederland

  Vrijzinnigen Nederland
  Vrijheid 🦋 = blijheid 😁. Wil jij fijner in het leven staan? Denk positiever 👍 over dingen die je overkomen, breng meer spelend tijd door in de buitenlucht 🌤 en hecht geen waarde aan wat anderen van je vinden 😊 Met deze en de andere tips van soChicken voel je je vandaag nog vrijer! https://sochicken.nl/vrijer-voelen-tips
  Vrijheid 🦋 = blijheid 😁. Wil jij fijner in het leven staan? Denk