Nederlands gezin ‘adopteert’ gezin uit AZC

Pappa en mamma zijn. Dan wil je dat je kind gelukkig wordt. Veilig is. Niet bang hoeft te zijn. Vanuit die gedachte legde het gezin van Annechien contact met een gezin uit een asielzoekerscentrum. In zes ontmoetingen leerden zij elkaar kennen: ontmoetingen waarin angsten worden overwonnen, weer gelachen wordt en over werk en ambitie gepraat […]

Christenvervolging

Nederland weet weinig van christenvervolging

Slechts 26 procent van de Nederlanders weet dat er een grote christenvervolging plaatsvindt in Syrië en Irak. Van de kerkelijk betrokken christenen in Nederland ligt dat percentage twee keer zo hoog. Kerkelijk betrokken mensen voelen zich dan ook sterker geraakt door de dalende populatie van christenen in veel landen in het Midden-Oosten. Leden van Oosterse […]

Lezing Laurens ten Kate

Oratie Laurens ten Kate: De vreemde vrijheid

In vergelijking met de jaren vijftig van de twintigste eeuw is een groot deel van de Europeanen vrijer dan ooit, en glimlachen we om de bekrompenheid van toen. Maar: volstaat de vrijheid die het einde van de ideologieën van toen ons heeft gebracht? Is er niet dringend behoefte aan een andere vrijheid? De vreemde vrijheid […]

Rood maar met mate

Boekpresentatie Rood maar met mate

Zondag 1 mei werd in Jorwerd het nieuwe boek van Derk Jansen gepresenteerd, Rood maar met mate. Een biografie van ds. A.H. van der Hoeve (1870-1943), een van de ‘rode’ dominees uit het begin van de twintigste eeuw. Maar hij was ook secretaris propagandist van Vrijzinnigen Nederland, toen Nederlandse Protestantenbond. Het christensocialisme is aan het […]

Oratie Laurens ten Kate

Oratie Laurens ten Kate: Is er niet dringend behoefte aan nieuwe betekenis van vrijheid?

In vergelijking met de jaren vijftig van de twintigste eeuw is een groot deel van de Europeanen vrijer dan ooit, en glimlachen we om de bekrompenheid van toen. Maar: volstaat de vrijheid die het einde van de ideologieën van toen ons heeft gebracht? Is er niet dringend behoefte aan een andere vrijheid? Deze vragen stelt […]

Vrijzinnigen Wies Houweling

‘Traditioneel lidmaatschap past niet meer bij deze tijd’

Het gaat slecht met de kerken in Nederland. Zo bleek uit het onlangs verschenen rapport God in Nederland. Ledenaantallen nemen steeds verder af en mensen die wel lid zijn zijn vaak minder betrokken. De komende weken gaat Volzin in gesprek met voorgangers uit deze kerken. Hoe zien zij de toekomst? En valt het tij nog […]

Tom Mikkers Remonstranten

Tom Mikkers vertrekt bij Remonstranten

Algemeen secretaris van de Remonstranten Tom Mikkers beëindigt deze zomer zijn werkzaamheden. Sinds 1 maart 2008 bekleedde hij deze functie. Het vertrek van Tom Mikkers valt samen met het einde van de periode die het beleidsplan omvatte waarin de Remonstranten inzetten op ledenwerving en groei. Dankzij dit plan en de campagne ‘Geloof begint bij jou’ […]

Vrijzinnige fondsen

Vier vrijzinnige fondsen verder in één nieuwe stichting

Onlangs is opgericht de stichting De Vrijzinnige Fondsen. Deze nieuwe stichting is ontstaan uit een fusie van vier bestaande stichtingen: het Nicolette Bruining Fonds, het Fonds Iets voor Niets, het VCJC-Fonds en het Spelberg-Stokmans Fonds. Deze vier fondsen werkten al nauw samen. Deze samenwerking krijgt nu ook financieel en juridisch een vaste vorm. Daardoor is een meer slagvaardige, […]

De Jefferson Bijbel

De (geheime) Jefferson Bijbel

Met een mesje bewerkte de Amerikaanse president en filosoof Thomas Jefferson (1743–1826) de Bijbel. Alle ongeloofwaardige en irrationele passages liet hij eruit: de onbevlekte ontvangenis, engelen, wonderen, wonderbaarlijke genezingen en de hemelvaart. Voor Jefferson was Jezus geen mystieke genezer die door God werd gezonden, maar een historische figuur, een filosoof met een vernieuwende moraal – […]

God in Nederland

Onderzoek: Nederland is God kwijt geraakt

Meerderheid gelooft niet meer dat God bestaat Het geloof in God verdwijnt steeds verder uit onze samenleving; Nederland is geen christelijke natie meer, dat zijn de belangrijkste conclusies uit het toonaangevende onderzoek ‘God in Nederland’ dat recent is verschijnen. Het kerkbezoek blijft dramatisch dalen en het geloof in een persoonlijke God is sterk afgenomen, concluderen […]