De vermoeden viering

De Vermoeden Viering: hoe kwetsbaar is een kostbaar mensenkind

Elke zondagavond van 22.00 uur tot 23.00 uur op radio 5 vindt de Vermoeden Viering plaats. Telkens gaan vier voorgangers met elkaar in gesprek onder leiding van Marleen Stelling. Aanstaande zondag, 22 januari, houdt dominee Anco Tol de inleiding over ziekte en kwetsbaarheid, geïnspireerd op het verhaal Gennesaret van Marcus 7 53-56. Sytse de Vries, […]

Geloof zonder zekerheid

Recensie Geloof zonder zekerheid

Een deskundig overzicht van vrijzinnige theologie dat veel vragen oproept Maandag 30 januari 2017 verscheen in het Friesch Dagblad een recensie over het boek Geloof zonder zekerheid van Paul Rasor. De recensent, Eginhard P. Meijering stelt dat hoe waardevol en interessant het boek ook is, het niets verandert aan het feit dat theologisch liberalisme nooit […]

Opzoomerlezing

Publicatie Opzoomerlezing 2016

In april 2016 hield Aart van Lunteren, theoloog, zijn Opzoomerlezing over Verlangen en Verzet. In zijn lezing gaat hij in op het verlangen naar spiritualiteit. Niet van ‘bovenaf’ maar ‘van binnen uit’ en het verzet tegen de ‘verwetenschappelijking’ van de huidige samenleving waardoor er voor geloof geen plaats meer is in het publieke domein. Nu […]

De vreemde vrijheid

Recensie De vreemde vrijheid

Dit mooie, kleine boekje is een fors uitgewerkte versie van de inaugurele rede die de auteur, Laurens ten Kate,  op 11 mei  2016 hield in het Senaatsgebouw van de Rijksuniversiteit Utrecht ter gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.Ten Kate studeerde in Utrecht theologie […]

Vrijzinnigheid en humanisme

Basisopleiding Op leven en dood!

Filosoferen over de eindigheid – Geschiedenis en actualiteit Leven en dood: twee woorden die niet zonder elkaar kunnen. Filosofen van alle tijden hebben leven en dood altijd in hun onderlinge samenhang doordacht. Wie het over het leven heeft, heeft het direct ook over de mogelijkheid dat het zal eindigen: de dood; en wie de dood […]

Geloof zonder zekerheid

Geloof zonder zekerheid

Wat is Vrijzinnigheid, waar komt het vandaan en waarom blijven mensen zich vrijzinnig noemen? In zijn nieuw verschenen boek Geloof zonder zekerheid geeft Paul Rasor geeft toe dat er veel verschillende omschrijvingen zijn. Toch zijn er wel duidelijke lijnen waar binnen de vrijzinnigheid zich bevindt. De vrijzinnigheid heeft haar eigen geschiedenis, haar eigen wereldwijde verbanden […]

Is luther iemand om feest mee te vieren?

Deze blog van Wies Houweling over 500 jaar reformatie staat in Trouw! En daar zijn we best wel trots op!          

Kerk en het euthanasiedebat

Kerken en het euthanasiedebat

De kerken mogen zich meer laten horen in het maatschappelijke debat over vragen rondom het levenseinde, niet omdat ze één antwoord hebben, maar juist om te bevragen op zingeving, vindt Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde. Zij ging in gesprek met de Raad van Kerken, die nu een commissie ‘waarde van het menselijk leven’ instelt. Standpunten ‘Ik […]

mystiek voor goddelozen

Mystiek voor goddelozen

Eind dit jaar verschijnt bij uitgeverij Querido Mystiek voor goddelozen van filosoof Henk van der Waal. Mystiek voor goddelozen Door het wegvallen van religies en de afwezigheid van hogere machten raken we overgeleverd aan onszelf. Hoe kunnen we ons op een waarachtige manier verhouden tot ons denken, tot ons lichaam en tot alles om ons […]

theoloog met toekomst

Symposium Theoloog met toekomst

De beroepen waar Fontys theologie levensbeschouwing voor opleidt, zoals docent levensbeschouwing en geestelijk verzorger, staan onder druk. In een snel veranderende samenleving hebben deze beroepen moeite het tempo bij te houden. De afgelopen drie jaar heeft een onderzoeksgroep van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) zich hier intensief mee bezig gehouden. Gedeelde problematiek Een van de […]