herdenkingsstenen

Onthulling herdenkingsstenen

Afgelopen week werden er voor ons kantoor, aan de Spoorstraat 1 te Amersfoort, drie herdenkingsstenen geplaatst voor Martha Femmetje Bernard-Willing, Sophie Mathilde Willing en Helena Jacobs-Monasch. Zij hebben tijdens de Tweede oorlog gewoond op dit adres en zijn door de nazi’s vermoord. Met een korte ceremonie zijn de stenen onthuld. Het zijn zwart granieten stenen […]

Chris Doude van Troostwijk

Doude van Troostwijk benoemd aan doopsgezind seminarium

Chris Doude van Troostwijk wordt de nieuwe visiting professor Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium. De filosoof is daarmee de opvolger van prof. dr. Erik Borgman, die sinds september 2015 de wisselleerstoel bekleedt. Prof. dr. Doude van Troostwijk zal de komende twee jaar onder de titel Solidaire onwetendheid trachten om een filosofische onderbouwing te geven […]

moderne pelgrim

Moderne pelgrim staat model voor ‘geloof zonder religie’

Op 2 juni a.s. verschijnt Heilige onrust van de Groningse hoogleraar ethiek Frits de Lange. Daarin onderzoekt de, van huis uit gereformeerde, theoloog wat ‘geloven zonder religie’ behelst als je afscheid hebt genomen van een bovennatuurlijke werkelijkheid en je kiest voor dit leven. De Lange identificeert zich in zijn boek met moderne pelgrims, die binnenkort […]

Kloostergesprek

MiX een glossy over multireliogisiteit

Op 23 mei aanstaande verschijnt de glossy MiX, over mensen die elementen uit verschillende religies en levensbeschouwingen combineren. Het tijdschrift wordt die dag gepresenteerd tijdens het evenement ‘Mix en Match van Religie Vandaag’ in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. De reden om deze glossy te maken is de afronding van twee vierjarige onderzoeksprojecten naar multireligiositeit, aan […]

vacature

Vacature Pastoraal Werker provincie Groningen

De vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen is op zoek naar een Pastoraal Werker voor 0,5 fte. De huidige vereniging is in 2008 ontstaan door fusie van de Provinciale Vereniging met de plaatselijke verenigingen in Appingedam, Delfzijl, Groningen en Haren. Alle leden van de plaatselijke verenigingen werden daarmee lid van de nieuwe provinciale […]

rooms snoezelen

Rooms snoezelen en andere verhalen

Empathische en krachtige verhalen over belevenissen in een psychogeriatrisch verpleeghuis Margreet Meijer is geestelijk verzorger. In Rooms snoezelen beschrijft ze enkele herinneringen aan haar eerste werkplek in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Het speelt zich af tussen 1990 en 1995, in een tijd dat de verpleeghuiszorg in Nederland anders georganiseerd was dan nu. Hoe de ontwikkelingen echter […]

Weg met de bijbel

Weg met de Bijbel / gids voor vrijzinnig bijbel lezen

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Met deze stevige vragen gaan drie remonstranten in dit boek aan de slag. Het zijn kritische lezers, […]

Oosbreelezing 2017

Oosbreelezing 2017

Op zaterdag 6 mei 2017 om 14.30 uur vindt bij de het Apostolisch Genootschap in Utrecht, de jaarlijkse Oosbreelezing plaats. Dit jaar is het thema ‘Over de mens als relationeel wezen’, met Paul van Tongeren als spreker. In zijn lezing besteedt hij aandacht aan de mens als autonoom wezen in relatie met de mens als […]

vrijzinnig verleden

Boekpresentatie en filmpremière Vrijzinnig Verleden

Op woensdagavond 17 mei vindt in de Vrijzinnige Kerk in Zevenhuizen de presentatie van het boek ‘Vrijzinnig verleden’ plaats, vergezeld door de première van de korte documentaire: ‘Vrijzinnig Hervormd: van kroeg tot kerk’. Stiefkindje Verschillende kerkhistorici hebben in de afgelopen jaren opgeroepen om meer werk te maken van de bestudering van het vrijzinnige verleden. Jarenlang […]

Gedreven door vrijheidszin

Vrijzinnigheid als eindeloze identiteitscrisis

Tom-Eric Krijger (1987), docent Nederlandse godsdienstgeschiedenis aan de faculteit der geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, bestudeerde in zijn lijvige werk ‘A Second Reformation? Liberal Protestantism in Dutch Religious Social and Political Life, 1870-1940’ de vrijzinnigheid in de periode tussen 1870 en 1940. Hij promoveerde 16 maart 2017 op deze studie aan de Groninger universiteit. Lees […]