bijgewerkt op 12 juli 2018

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Midden-Drenthe

Vrijzinnig Centrum ‘De Stroming’

Van de Voorganger

De biddende buizerd

Ik rijd heel wat af – dat weet u. Het wordt steeds drukker op de weg – de momenten dat het rustig is, zijn op één hand te tellen. Laatst had ik zo’n moment dat de weg voor mij leeg was – en dat er ruimte was om even om mij heen te kijken. En toen zag ik hem: een buizerd – hangend in de lucht. Fascinerend vind ik dat: zo’n stilstaande grote vogel. Bidden heet dat, dat weet u waarschijnlijk wel. Alleen vleesetende vogels doen het.
Ze blijven op één plek in de lucht hangen door hele snelle vleugelslagen te maken en hun staart te spreiden.

Daardoor kunnen ze met een onbeweeglijk gehouden kop heel aandachtig naar beneden speuren.

En met dat bidden van die buizerd gingen mijn gedachten naar de religieuze betekenis van bidden. Sommige mensen hebben er nooit iets mee gehad, anderen wel; sommigen doen er nog iets mee; anderen niets of bijna niets meer; en bij weer anderen heeft het zich ontwikkeld naar een andere vorm. Zelf behoor ik tot die laatste categorie. Als kind zong ik ‘ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe’.

Tijdens mijn basisschooltijd werd mijn broertje ernstig ziek.
Hij werd opgenomen in een kinderziekenhuis in Amsterdam en mijn ouders gingen met hem mee. Mijn zusje en ik bleven in Nijverdal en rouleerden bijna een jaar van gastgezin naar gastgezin.
Vanuit daar schreven we hem kaartjes. Een paar jaar geleden heeft mijn moeder ons gegeven wat ze daar nog van bewaard had.
Op bijna elk kaartje had ik geschreven: ‘ik bid dat je beter wordt’.
Hij werd niet beter. En ik begon vragen te stellen. Vragen waar geen antwoorden op kwamen. Niet anders dan: ‘dat weten we niet’.

Het was het begin van mijn religieuze bewustwording, zeker in combinatie met het begin van mijn middelbare schooltijd en pubertijd.
Ik nam bewust afstand van het geloof van mijn kindertijd – want dat kón ik niet meer geloven, maar ik bleef wel bezig met wat ik pas veel en veel later ‘spiritualiteit’ zou gaan noemen.
Bidden werden gesprekken in mezelf; stille momenten. En ja, zoals het met gesprekken is: je wilt je dan wel graag richten tot een ander.
Daarom zocht ik naar woorden om die ander te benoemen.
Woorden die steeds meer betekenis en diepte hebben gekregen.
Woorden als Eeuwige bron van Licht of van Liefde.

En wat nu het mooie is, is dat ik met andere ogen kan kijken naar dat kindergebedje ‘ik ga slapen, ik ben moe’ – omdat het mij leerde verbinding te maken met iets onverklaarbaars, dat troost en geborgenheid kan brengen. Ik kijk ook anders naar die kaartjes aan mijn broertje, omdat ze gaan over verlangen, onmacht en overgave: over het besef dat je veel dingen in het leven niet zelf kunt regelen, en dat je die – om er niet aan onder door te gaan – kunt overgeven aan het universum, aan het licht, aan God, of hoe ik dat maar noemen kan.

En dat bidden van die buizerd in de lucht, dat staat voor mij voor dat kleine moment van concentratie op dat wat er toe doet, op de essentie, los van alles wat er om mij heen gebeurt. En zo’n moment – ach, dat kent al lang geen vaste woorden of plek meer – het raakt meer en meer verweven in mijn leven.
En het zit zeker ook in dat moment van verwondering over die biddende buizerd. Ik wens u een mooie zomer, met momenten van ‘stilstaan’ en ‘verwondering’.

 

 

Met een hartelijke groet,
Helene Westerik

 

Bijeenkomsten: 

Zondag 15 juli, 10.00 uur: Mevr. Simone v.d. Laan

Zondag 5 augustus, 10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers
Koffie na de dienst

Agenda: zomertijd!

Zingen tot de morgenzun

Ik zing, zing tot de morgenzun
en ‘t maakt mij eben niks uut
da’k vanaobend echt niks anders kun
as zwemmen in geluud
De wereld dreijt wel wieder zunder mij
As ik speul en zing uut volle borst
giet de rest an mij veurbij

As ik zing, zing tot de morgenzun
zie ik films met ogen dicht
Van ‘n opa die mij zeijen leert
in het neije veurjaorslicht
Of met hum met naor Coevern
in zien DAF
En dan lach ik, zucht en zing weer deur
De zwaorte is der af

Want ik weet de duustere dagen
heurn der bij
Kaole handen en gien mense
die begrep joe
De hiele dag niet ien keer lacht
Daor he’k ‘t nooit veur daon, ha’k dacht
Ma’j raoden wat ik daor an doe
Ma’j raoden wat ik daor an doe

Dan gao ik zingen,
zingen tot de morgenzun
Pas dan heb ik de rust
Ik slaop pas as de vogels
ochtendgapen in heur nust
Ja, alles klaor, de loeken kunnen dicht
A’k heb speult en zungen
tot de morgenzun
is ‘t sowieso weer licht

Daniël Lohues

 

 

Zusterkring

Alle bijeenkomsten worden gehouden ons gebouw: Vrijzinnig Centrum “De Stroming” te Beilen

Het bestuur van de Zusterkring bestaat uit:
Berty Bruggink- Haaijer (voorz.) – tel. 0592414536
Hennie Ten Berge- Meijers (secr.) – tel. 0593-523324
Jannie Tjassens- Geerlig (penningm.) – tel. 0593-331517

Verhuur van ons gebouw

te huurOns gebouw, Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, is ook beschikbaar voor activiteiten van allerlei maatschappelijke groepen welke niet tot onze geloofsgemeenschap behoren.

Hierbij kan worden gedacht aan muziekclubjes, zanggroepen, familiebijeenkomsten (verjaardagen/jubilea), incidentele vergaderingen, andere verenigingen etc.

De huurprijs van het hele complex (kerkzaal, vergaderzaal/bestuurskamer en keuken)  bedraagt € 50.- per dagdeel.

Alleen de vergaderzaal huren kost  € 25.- per dagdeel.

Gebruikers moeten zelf voor koffie/thee en drankjes en hapjes etc. zorgen. Hiervoor wordt de aanwezige apparatuur beschikbaar gesteld. Info is te verkrijgen bij het bestuur.

 

Op Facebook kun je ons volgen op @vrijzinnigenbeilen

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde, tel. 0592-459822, e-mail: de.bo20@hetnet.nl

Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde, tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl

Penningmeester: dhr. Jan Drenth, Julianastraat 19, 9411 PL Beilen, tel. 0593-523779, e-mail: j.e.drenth@ziggo.nl Banknr. : NL34 RABO 0306 5001 40

2e Penningmeester: Mevrouw Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727894, email: gerda@wiggerink.nl

bloemen

 

Overige adressen van onze afdeling

Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 0546-642540 of 06-43167139, email: h.h.westerik@outlook.com

Beheerder Website: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, tel. 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl

Gebouw: Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, Weijerdstraat 9, Beilen ( geen postadres)

ANBI-gegevens

Checklist publicatie ANBI-gegevens Midden-Drenthe

Balans

Begroting

www.vrijzinnigen.nl/anbi