bijgewerkt op 30 november 2018

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Midden-Drenthe

Vrijzinnig Centrum ‘De Stroming’

Van de Voorganger

Bewogen
Op blote voeten stond ze op het grote podium – in een rode broek en een wit shirtje. En ze zei: ‘ik vind het zo ongelofelijk dat jullie allemaal voor mij gekomen zijn’. Achter haar de vleugel – een groot, machtig ding, maar het voelde niet zo, want alles was zacht. Vanaf dat eerste begin en zo zou het de hele voorstelling blijven. Zacht, kwetsbaar, ontroerend.
Met een groot verhaal, dat wel. Een verhaal over geen thuis hebben, over het zoeken daarvan, of misschien wel juist niet. Vandaar waarschijnlijk de foto van een verlaten winkelstraat in Den Haag, die tijdens de voorstelling het enige decor vormde.
Iris Hond – concertpianiste, componist en schrijver van liedjes. Als je naar haar voorstelling ‘bewogen’ gaat, kun je genieten van haar spel, muziek en liedjes. Voor mij was het meer dan dat. Bewogen was ik, misschien niet zozeer door het verhaal over haar eigen leven, maar meer door hoe zij, jong als ze is (32) om gaat met kwetsbaarheid en kwetsbare mensen.
Niet zielig, bemoeizuchtig of wat dies meer zijn, maar gewoon, heel gewoon.
Heel gewoon, omdat het leven ons kwetsbaar maakt, ons allemaal.
De een kan er wat beter tegen dan de ander, een ander baant zich met veel bravoure een pad, een ander doet dat heel stilletjes, en weer een ander lukt het eigenlijk niet zo goed.
De theologie van de kwetsbaarheid. Daar dacht ik aan, toen ik in mezelf probeerde te ontdekken waarom ik het zo mooi had gevonden. Een theologie die gebaseerd is op ervaringen van kwetsbaarheid; ervaringen, die je leven op z’n kop kunnen zetten. Ervaringen die vaak te maken hebben met verlies. Verlies dat onder ogen gezien wordt – met alle gevoelens die daarbij horen zoals wanhoop, pijn, opluchting, schuldgevoel, verzet en berusting. Waar we het dan ook over mogen hebben. Want waarom zou je moeten zwijgen over dat wat zo essentieel voor je is? Vaak zeggen we: ‘ach, laten we het er maar niet meer over hebben, het wordt er toch niet anders van’. Maar, is dat zo?
Het kan zo zijn dat ‘het erover hebben’ duidelijkheid voor jezelf schept, en dat er ook een kracht wordt aangeboord, of een gedachte ontstaat, waardoor je wat ‘verlichter’ verder kunt.
En met het delen van elkaars verhalen ontstaat er ook solidariteit en verantwoordelijkheid.
Dat is wat Iris Hond laat zien, dat is wat ze doet – het mag er zijn; die kwetsbaarheid in alle gedaanten, of je nu ziek bent, fysiek of psychisch; of je nu eenzaam bent, of niet welkom op een bepaalde plek of bij bepaalde mensen. Zij neemt haar verantwoordelijkheid en toont zich solidair, en laat ons delen in haar verhalen, over haarzelf en die van anderen. In alle kwetsbaarheid. Om zo in ieder geval bij mij dat gevoel van solidariteit en verantwoordelijkheid aan te boren. En dan niet met mensen veraf, maar heel dichtbij, bij mezelf, bij u.


 

Met een hartelijke groet,
Helene Westerik

Bijeenkomsten: 

Zondag 2 december, 10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers

Zondag 16 december, 15.00 uur: Neva-ensemble uit Sint Petersburg

Neva-ensemble uit Sint Petersburg in Vrijzinnig Centrum “De Stroming”
Het bij velen reeds bekende Neva-ensemble geeft op zondagmiddag 16 december een concert in het Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, Weijerdstraat 9, te Beilen, aanvang 15.00 uur.
Van begin december tot half januari verzorgen zij wederom een groot aantal optredens door heel Nederland.
Het Russische klein koor, (twee zangeressen, drie zangers en een pianiste) zingt een paar liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen, gevolgd door Russische volksmuziek, over lief en leed van het uitgestrekte platteland. Het concert wordt afgesloten, begeleid door de pianiste, met aria’s, duetten, romances en trio’s van beroemde (Russische)componisten. Als ensemble, maar ook als solisten staat het Neva-ensemble bekend om hun zuivere vocale prestaties.

Naast de concerten werken zij ook mee op de zondagmorgen aan kerkvieringen en –diensten met liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Dit gezelschap keert daarom elk jaar, ditmaal voor de 24e keer, terug naar ons land. Zij krijgen zeer veel waardering voor hun op geheel eigen wijze gezongen Russische liederen. Dit blijkt niet alleen uit de vele trouwe toehoorders , maar ook uit de media aandacht.

Op zowel radio als televisie is door de jaren heen diverse malen aandacht aan ze besteed en een bekend ochtendblad noemde deze topsolisten eens “De muzikale tovenaars uit Rusland”.

De concerten zijn gratis toegankelijk. Na afloop van hun concert staan de zangers zelf aan de deur om de mondelinge-en geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen. Voor meer informatie, Valerya Matigulina, 072-5128555.

Neva-ensemble

Agenda:

Dinsdag 4 december, 19.30 uur:  bijeenkomst “Over verwondering gesproken”

Maandag 10 december, 19.30 uur: Schrijfavond Amnesty International in de Bibliotheek

Terugblik op de startzondag van 21 oktober:

Startzondag is het begin van een nieuwjaar van bezinning en ontmoetingen.
Het thema van dit jaar is Levenskunst. De fam. Middeljans heeft een mooie kunstwerk aan de kerk geschonken en dat werd op deze Startzondag officieel door Wil Middeljans onthuld.
Een mozaïek met de titel: The Crowd (De Massa).
Henk Middeljans legde uit waarom hij het kunstwerk juist die naam had gegeven.
Na de koffie met heerlijke zelf gebakken taart, werden er onder leiding van Paula Smit collages van de vier jaargetijden gemaakt. Helene Westerik maakte met een groepje elfjes. (korte gedichtjes).
De morgen werd afgesloten met een heerlijke lunch. Alles was door eigen mankracht verzorgd, in één woord fantastisch. Het was een zeer geslaagde dag!

Zusterkring

Alle bijeenkomsten worden gehouden ons gebouw:                       Vrijzinnig Centrum “De Stroming” te Beilen

Het bestuur van de Zusterkring bestaat uit:
Berty Bruggink- Haaijer (voorz.) – tel. 0592414536
Hennie Ten Berge- Meijers (secr.) – tel. 0593-523324
Jannie Tjassens- Geerlig (penningm.) – tel. 0593-331517

Verhuur van ons gebouw

te huurOns gebouw, Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, is ook beschikbaar voor activiteiten van allerlei maatschappelijke groepen welke niet tot onze geloofsgemeenschap behoren.

Hierbij kan worden gedacht aan muziekclubjes, zanggroepen, familiebijeenkomsten (verjaardagen/jubilea), incidentele vergaderingen, andere verenigingen etc.

De huurprijs van het hele complex (kerkzaal, vergaderzaal/bestuurskamer en keuken)  bedraagt € 50.- per dagdeel.

Alleen de vergaderzaal huren kost  € 25.- per dagdeel.

Gebruikers moeten zelf voor koffie/thee en drankjes en hapjes etc. zorgen. Hiervoor wordt de aanwezige apparatuur beschikbaar gesteld. Info is te verkrijgen bij het bestuur.

Op Facebook kun je ons volgen op @vrijzinnigenbeilen

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde, tel. 0592-459822, e-mail: de.bo20@hetnet.nl

Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde, tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl

Penningmeester: dhr. Jan Drenth, Julianastraat 19, 9411 PL Beilen, tel. 0593-523779, e-mail: j.e.drenth@ziggo.nl Banknr. : NL34 RABO 0306 5001 40

2e Penningmeester: Mevrouw Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727894, email: gerda@wiggerink.nl

bloemen

 

Overige adressen van onze afdeling

Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 0546-642540 of 06-43167139, email: h.h.westerik@outlook.com

Beheerder Website: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, tel. 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl

Gebouw: Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, Weijerdstraat 9, Beilen ( geen postadres)

ANBI-gegevens

Balans 2016 2017 2018

resultaatrekening 2017 2018

begroting 2019

Checklist publicatie ANBI 2018

www.vrijzinnigen.nl/anbi