bijgewerkt op 5 april 2019

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Midden-Drenthe

Vrijzinnig Centrum ‘De Stroming’

Van de Voorganger

Vergeten

Er hangt bloesem aan de bomen en een vogel zingt zijn lied*…… en zo ging de winter weer over in de lente.
Bij Podium Witteman zag ik een item over een muzikale voorstelling met als titel ‘vergeten’. Over dementie, gemaakt door Tido Visser, naar aanleiding van het dementeren van zijn vader Lieuwe Visser.
Om zo aandacht te vragen voor deze ziekte, maar zeker ook om mensen met dementie op verhaal te brengen. Want dat is wat muziek kan. En daarom gaat het geld van deze voorstelling naar onderzoek naar de effecten van muziek voor mensen die dementeren.

‘Vergeten’ – ja, ik begrijp de titel, voor alles wat vergeten raakt.
Maar wat is vergeten – is dat hetzelfde als niet meer weten? Ik weet het niet. En hoe is het als je ‘voor twee’ moet weten, als je niet meer even onbezorgd een boodschapje kunt doen? Of als iemand jou niet meer herkent, terwijl je zoveel hebt gedeeld? Het ‘vergeten’ pakt dan vaak het ‘zwijgen’ bij de hand – want wie begrijpt je (nog)? Stil verdriet.
En ook dan wordt het weer lente.

De seizoenen keren altijd terug, de jaren niet.*
In de lente wordt het Pasen – en ja, ook daarvoor geldt misschien dat woord ‘vergeten’ wel. Vergeten willen we, het verhaal van lijden aan het leven. Vergeten willen we, het verhaal van de ander aan een publieke schandpaal, want ja, degene die er naar te kijken staat, die is natuurlijk niet fout. Zand erover en draai je maar om, het leven gaat weer verder. Vergeten is in die zin vaak ook niet willen weten, van je eigen handelen of nalaten waardoor een ander werd geschaad.

En zo staan we op de grens van de seizoenen stil bij de grens in onszelf, die grens tussen het land van ‘het licht en de heelheid’ en het land van ‘het donker en destructie’. Zwaar thema, zo kunt u denken. Toch is het iets om niet uit de weg te gaan – want wie kent het niet: die strijd in jezelf, daar op de grens. Waar kies je voor? Voor het licht of voor het donker?

Voor eigenbehoud of eigen verlies? Voor eigen roem of voor die van de ander? Voor zelfbeklag of ‘kop op’?

Als ik denk aan dat oude verhaal over die man die tezamen met twee anderen hing te sterven, dan vormde hij de grens. Tussen de twee anderen. Die ene koos voor het donker. De ander voor het licht.
Soms moet het scherp op de snede worden voordat we de grens over gaan van het land van donker en destructie naar het land van licht en heelheid.
En dat is niet iets wat dan voor eens en voor altijd zo is; nee, we staan steeds weer op die grens. Soms worden we geholpen door een ander mens, maar soms ook door ‘een ding met veren dat neerstrijkt in je ziel’.

‘Luister’ maar:

Er is iets in de zang van een merel
het is voorjaar, je wordt wakker

je ligt te denken in de nacht
het raam staat open – er is iets

waarvan de vogel zingt
en je denkt aan wat je moet opgeven

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol
met het zingen van die merel**

En zo wordt het vanzelf Pasen……

* uit De seizoenen komen terug, de jaren niet van Ivo de Wijs
** van Rutger Kopland

 

Met een hartelijke groet,
Helene Westerik

Bijeenkomsten: 

Zo. 07 april       10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers

Do. 18 april       19.30 uur: Witte Donderdag, Mevr. Helene Westerik-Lammers
Zo. 21 april       10.00 uur: Pasen, Mevr. Helene Westerik-Lammers
Zo. 05 mei        10.00 uur: Mevr. Helene Westerik-Lammers
Zo. 19 mei         10.00 uur: Gastvoorganger, Mevr. Ella Eefting

 

Agenda:

Vr. 11 april        19.30 uur: Film, The Zookeepers Wife Bibliotheek
Di. 16 april        16.30 uur Zusterkring

Zo. 14 april       15.00 uur “de Via Crucis” in Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, Helene Westerik en Henk  Rook

Di. 30 april       19.30 uur: Over verwondering gesproken
Wo. 01 mei       19.30 uur: Boekbespreking, bibliotheek
Di. 21 mei         17.30 uur: Samen eten
Wo. 05 juni      12.00 uur: Reisje
Zo. 16 juni        19.00 uur: Hooghalen, toneel
Zo. 23 juni       10.00 uur: Stapstenen, wandelen

Voor meer info zie ook “Onze Band”: Onze Band in kleur

Volg ons ook op Facebook 

Gedicht

Achter oen ogen

Achter oen ogen
giet veule verbörgen
oen zörgen
geef ie niet pries
um van oen liefde
mar niet te praoten
Dreints is een taal
van onbesprèuken laoten
de dingen die van binnen raakt
een Dreintse tonge
wordt strenge bewaakt
de zachte woorden
beware wij
veur ’t duuster ogenblikkie
opgespaard gefluuster
wat het Dreints ok dan
niet aover zien lippen
kan kriegen
dat raod ik dan mar
in oen haanden
oen zwiegen

Marga Kool

Zusterkring

Alle bijeenkomsten worden gehouden ons gebouw:                       Vrijzinnig Centrum “De Stroming” te Beilen

Het bestuur van de Zusterkring bestaat uit:
Berty Bruggink- Haaijer (voorz.) – tel. 0592414536
Hennie Ten Berge- Meijers (secr.) – tel. 0593-523324
Jannie Tjassens- Geerlig (penningm.) – tel. 0593-331517

Verhuur van ons gebouw

te huurOns gebouw, Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, is ook beschikbaar voor activiteiten van allerlei maatschappelijke groepen welke niet tot onze geloofsgemeenschap behoren.

Hierbij kan worden gedacht aan muziekclubjes, zanggroepen, familiebijeenkomsten (verjaardagen/jubilea), incidentele vergaderingen, andere verenigingen etc.

De huurprijs van het hele complex (kerkzaal, vergaderzaal/bestuurskamer en keuken)  bedraagt € 50.- per dagdeel.

Alleen de vergaderzaal huren kost  € 25.- per dagdeel.

Gebruikers moeten zelf voor koffie/thee en drankjes en hapjes etc. zorgen. Hiervoor wordt de aanwezige apparatuur beschikbaar gesteld. Info is te verkrijgen bij het bestuur.

Op Facebook kun je ons volgen op @vrijzinnigenbeilen

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde, tel. 0592-459822, e-mail: de.bo20@hetnet.nl

Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde, tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl

Penningmeester: dhr. Jan Drenth, Julianastraat 19, 9411 PL Beilen, tel. 0593-523779, e-mail: j.e.drenth@ziggo.nl Banknr. : NL34 RABO 0306 5001 40

2e Penningmeester: Mevrouw Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727894, email: gerda@wiggerink.nl

bloemen

 

Overige adressen van onze afdeling

Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 0546-642540 of 06-43167139, email: h.h.westerik@outlook.com

Beheerder Website: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, tel. 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl

Gebouw: Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, Weijerdstraat 9, Beilen ( geen postadres)

ANBI-gegevens

Balans 2016 2017 2018

resultaatrekening 2017 2018

begroting 2019

Checklist publicatie ANBI 2018

www.vrijzinnigen.nl/