Vacature Vrijzinnigen Hattem

ADVERTENTIE

Wegens emeritaat van de huidige predikant per september 2021 zoekt de afdeling Hattem e.o van Vrijzinnigen Nederland een nieuwe

Voorganger voor 9 uur p.w.

Wie zijn wij?
Een geloofsgemeenschap die een gastvrij onderkomen wil zijn voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen, waar mensen aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor anderen.
Een actieve en positief kritische gemeenschap die maatschappelijk betrokken wil zijn.
Een vereniging met een stabiel ledental van circa 80 leden en belangstellenden.

Wie zoeken wij?
Een voorganger met een voltooide opleiding, op minimaal HBO niveau, op het gebied van religie en levensbeschouwing
Een voorganger:
– die werkt vanuit de vrijzinnige christelijke en religieus-humanistische traditie,
– die inspirerende vieringen weet vorm te geven, waarin uit diverse bronnen kan worden geput,
– die wil werken met bestaande en nieuwe rituelen,
– die gevoel en aandacht heeft voor pastoraat,
– die oog heeft voor wat er in de samenleving gebeurt en daarover in gesprek wil gaan (bijv. in kringenwerk)
– die wil aansluiten bij de kennis, kunde en wijsheid die in de afdeling aanwezig is

Meer informatie vindt u op onze website: www.vrijzinnigen-hattem.nl
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. E. Verhagen, voorzitter beroepingscommissie tel. 038-4525773 bij voorkeur ’s avonds.

Uw schriftelijke sollicitatie met CV graag voor 1 februari 2021 zenden aan:
Vrijzinnigen Hattem
t.a.v. Mevr. J.H. Biewenga,
Veenburgerweg 3, 8051 CG te Hattem
Email: j.bienwenga@kpnplanet.nl

Inspirerende voorganger

Organisatie: Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afd. Varsseveld en omstreken.

De afdeling Varsseveld en omstreken is een veelzijdige en veelkleurige vrijzinnige geloofsgemeenschap, gelegen in de Achterhoek. Vrijzinnig betekent voor ons samen kritisch en geëngageerd denken over spiritualiteit en levensbeschouwing.

Voor onze afdeling zoeken wij voor 32 uur per week

Een inspirerende voorganger

  • die een goed gevoel heeft voor spiritualiteit en mystiek en daar inhoud aan kan geven in vieringen, cursussen en andere activiteiten waarmee onze spirituele ontwikkeling gevoed wordt;
  • die in staat is naar onze leden te luisteren en ze bij te staan waar dat nodig is;
  • die kan samenwerken met bestuur, vrijwilligers en medewerkers om samen vorm en inhoud te geven aan de activiteiten in onze gemeenschap;
  • die bij voorkeur een afgeronde opleiding aan het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief heeft, of HBO of universitaire opleiding met kennis van verschillende levensbeschouwelijk tradities en religieuze bronnen die mensen in deze samenleving inspireren, aangevuld met een pastorale opleiding en ervaring.

Salariëring conform de Centrale Regeling van de NPB.

U kunt het profiel van onze afdeling en dat van de door ons gewenste voorganger vinden op onze website: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

———————————————————————————————————————————–

Sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae kunt u tot 1 augustus inzenden naar:

Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, voorzitter van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o., Postbus 42, 7050 AA Varsseveld, of e-mail: voorzitter@vrijzinnigenvarsseveld.nl

De sollicitatiegesprekken met de beroepingscommissie zullen plaatsvinden in de maand september.

Inlichtingen kunt u tijdens kantooruren inwinnen bij Mw. G. ten Brinke-Kuiperij, tel. 0315 24 12 53.