Omzien, het magazine over vrijzinnig pastoraat

We zijn trots op ons nieuwe magazine Omzien over vrijzinnig pastoraat. De presentatie was afgelopen zaterdag in Bussum.

Onderzoek Froukje Pitstra

Froukje Pitstra heeft het afgelopen jaar een grondig onderzoek gedaan de vormen van omzien naar elkaar in onze vereniging. Zij geeft ook adviezen voor de toekomst. Dankzij de Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg kon Froukje haar onderzoek doen.

In het magazine krijgt u een mooi beeld van hoe omzien naar elkaar in Vrijzinnigen Nederland vorm heeft en kan krijgen. De eerste exemplaren werd aan de aanwezige voorgangers en cursisten aan het OVP aangeboden.

Wilt u een exemplaar ontvangen? Mail uw naam en adres aan bureau@vrijzinnigen.nl.

De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente

Vorige week bestond Paradiso 50 jaar als poptempel. Maar Paradiso is al in 1880 gebouwd door de Vrije Gemeente en zijn religieuze rebellen. De Vrije Gemeente had in die tijd grote plannen om kerk en religie te bevrijden van dogma’s en conformisme.

Wetenschap en vrije geloofsbeleving stonden hoog in het vaandel van de voorganger Herman Hugenholtz (1834-1911). Hij streed daarvoor maar helaas was zijn invloed op de moderne mens gering.

Raymond van den Boogaard schreef een vlot geschreven boek over de oorsprong van Paradiso, de Vrije Gemeente en zijn leden. De Vrije Gemeente en onze vereniging hebben grote overeenkomsten.

Het boek is de moeite waard om te lezen. Het geeft een mooi beeld van de begintijd van zowel Vrijzinnigen Nederland als de Vrije Gemeente in de veranderende tijd van de late negentiende eeuw en begin twintigste eeuw.

Het boek is te bestellen via de boekhandel.

Op de foto de auteur met zijn boek.

Conferentie IARF Re-imagine Interfaith Cooperation 2018

In 2018 organiseert International Association for Religious Freedom zijn 35ste congres. Deze keer onderdeel vormen van een breder evenement, dat we samen organiseren met een aantal partners die onze visie en doelstellingen met ons delen. De conferentie, met als thema Reimagining Interfaith Cooperation, zal tussen 29 juli en 1 augustus in Washington plaatsvinden.

De IARF is een verband van vrijzinnige geloofsgemeenschappen en individuele leden uit meer dan 30 landen en allerlei godsdiensten, dat zich al sinds begin 20ste eeuw inzet voor vrijheid van geloof, interreligieuze dialoog en mensenrechten. De projecten van IARF omvatten onder meer mensenrechtenonderwijs en interreligieuze samenwerking in India, Kenia en Pakistan en uitwisseling tussen moslim en joodse religieuze leiders en jongeren in Israël en Palestina, als ook verschillende conferenties en bijeenkomsten. In Nederland is IARF vertegenwoordigd door zijn Chapter en heeft meerdere ledenorganisaties uit de vrijzinnige wereld, waaronder de Remonstranten en Vrijzinnigen Nederland.

Het evenement dat op initiatief van IARF en United Universalist Association wordt georganiseerd, wordt door verschillende partners gezamenlijk ondersteund, waaronder: United Religions Initiative USA, United Church of Christ, Religions for Peace, World Congress of Faiths en enkele geloofsgemeenschappen.

Hoofdthema’s zullen zijn de opbouw van interreligieuze netwerken en het uitwisselen van methoden en werkwijzen; het programma opent met een panelgesprek van vier vooraanstaande sprekers, waaronder: ds. Jennifer Bailey, dr. Mohammed Elsanousi en rabbijn David Saperstein. Er zullen vijf hoofdthema’s worden uitgediept d.m.v. workshops waarin de nadruk wordt gelegd op leren, trainen en uitwisselen van vaardigheden. De traditionele ‘Circle Group’-bijeenkomsten in groepen van 8-10 personen en verschillende vormen van spirituele activiteiten zullen ook ditmaal niet ontbreken.

Inschrijfgeld bedraagt 295 vóór 1 februari a.s., 365 Usd vóór 1 april a.s. en 400 USD vanaf 1 april a.s. , inclusief conferentiemateriaal, locaal vervoer, alle maaltijden en culturele evenementen.

Meer op www.reimagineinterfaith.org en www.iarf.net of op FB via https://www.facebook.com/ReimaginingInterfaith/ Rechtstreeks inschrijven kan via https://uua.wufoo.com/forms/2018-reimagining-interfaith-conference/.

Belangrijke opvoedvraag bij Zin in Opvoeding

Mariska, dochter van 15, dochter van 14  en een zoon van 11.

‘Waarin laat ik ze vrij en waarin houd ik de teugels in handen?’

Wat ik een lastige opvoedvraag vind, is: waarin laat je kinderen vrij en waarin houd je de teugels in handen? Ik ben een moeder die haar kinderen graag nog een beetje in de buurt houdt. Bij vrienden van ons en bij vrienden van onze kinderen kan soms veel meer. Ik zeg regelmatig “nee”.

Lees het interview verder

Nabeeld, foto-gedichtenboek van Wouter Blokhuis

Wouter Blokhuis heeft NABEELD geschreven. Het is een foto-gedichtenboek dat vijfennegentig zwart-witfoto’s bevat vergezeld van even zovele gedichten. De foto’s zijn afkomstig uit zijn eigen archief en de gedichten zijn eveneens van zijn hand. De oudste foto in het boek dateert van 1963, de jongste uit 2015. De gedichten voegen een vaak filosofische beschouwing toe. Bijvoorbeeld:

Waterkant

Al eeuwen stroomt de rivier

Langs dezelfde weg

Door hetzelfde bed

De mens rommelt wat

Een dijk, een aanlegplaats

Een brug, een pont

Het is de rivier

Om het even

’s Mensen leven

Gaat voorbij

Er komen anderen

Die mooier en beter weten

Dan blijft slechts

Wat overwoekerd steen

De maker is reeds heen

Alleen de rivier zal blijven

 

De productie van NABEELD is gebeurd in eigen beheer. Dat impliceert dat Wouter zelf de verkoop regel. Ben je geïnteresseerd? Stuur hem een mailtje met je naam en adres onder vermelding van NABEELD, dan stuurt hij je het boek met nota graag toe. De prijs van NABEELD is

€ 41,50 incl. btw, excl. € 2,50 eventuele verzendkosten.

Wouter Blokhuis

AV 2017 in het Bosgoed: Proeftuin en schuilplaats

Meer dan tachtig deelnemers van een groot aantal afdelingen van onze vereniging kwamen op een mistige zaterdag bijeen voor inspiratie en gesprekken over de toekomst. Het Bosgoed in Lunteren was gastvrij, met haar haardvuur, heerlijke stoelen en geweldige catering. Het is altijd weer als een warm bad daar te zijn.

De lezing van Tom-Eric Krijger met de titel Proeftuinen en schuilplaatsen viel bij velen in de smaak. Hij kan zeer aansprekend vertellen, en weet veel over onze geschiedenis. In de aansluitende workshop ging hij met een groot aantal mensen in gesprek over het ontstaan en de situatie van de vereniging tussen de 1e en de 2e wereldoorlog. Ook deelnemers van de workshop over identiteit en waarden en onze relatie met de ICUU door Klaas Douwes en Paul Rasor waren enthousiast. Degene die geïnteresseerd waren in het onderzoek van Froukje Pitstra naar de toekomst van vrijzinnig pastoraat werden door haar meegenomen door het onderzoek. Zij maakte ook met de bezoekers van de workshop een sterkte/zwakte analyse van pastoraat. De uitkomst hiervan wordt ook meegenomen in het eindverslag van haar onderzoek. Zeer bijzonder was de workshop van Berthe van Soest, de winnares van FEMtalks 2017. Zij vertelde over haar winnende verhaal en maakte met de deelnemers een meditatiearmband.

In de middag was er een diepgaand gesprek in groepjes van zes onder deskundige leiding van Suzan Klein Gebbink over de Vrijzinnige Raad. Iedereen werkte samen aan de vragen: Wat verwachten we ervan? Wat zou zo’n raad uw afdeling op kunnen leveren? Waar moet het over gaan, welke onderwerpen en hoe kunnen we dit vorm geven en aan welke modellen denken we? De vele antwoorden die zijn opgeschreven helpen de commissie 2020 om het plan verder uit te werken in haar eindrapport. De voorzitter Diederik van Meyenfeldt nam de resultaten dankbaar in ontvangst.

Het laatste uur was voor de traditionele onderwerpen van een AV, zoals het jaarverslag en de financiële zaken. Dat verliep goed. De vereniging kijkt vol verwachting uit naar het concept eindrapport van de commissie 2020 dat in de extra AV op 21 april 2018 besproken wordt. Volgens de evaluatieformulieren vonden de deelnemers het een inspirerende dag en gaven het geheel gemiddeld een acht.

Wies Houweling

 

FEMTalks 2017 verschenen

Zaterdag 2 december 2018 ontving Berthe van Soest uit handen van Wies Houweling het eerste exemplaar van FEMTalks 2017. In de publicatie de bijdragen van de 5 finalisten van de (s)preekwedstrijd Wat bezielt je?

Voorwoord

Wies Houweling geeft in het voorwoord een uitleg waarom Vrijzinnigen Nederland het belangrijk vindt om vrouwen een podium te geven. Het is en blijft nodig om hier aandacht aan te geven.

Anne Zernike

Wat bezielde Anne Zernike? De eerste vrouwelijke predikant die als voorbeeld en bezieling geldt voor Froukje Pitstra, haar biografe. Froukje geeft een kort overzicht van de inspiratie van Anne.

Vijf finalisten

Berthe van Soest opent als winnaar met haar Rozenkrans. Maud Dik volgt met oproep om te staan voor het feminisme. Dan komt Marijke Verduyn, de publiekswinnaar, met haar Vergeten woorden. Inge Bosscha heeft een mooi verhaal over haar moeder. Als laatste het verlangen van mijn ziel van Ineke Verdoner.

Allemaal prachtige en inspirerende verhalen. Wilt u een exemplaar ontvangen? Geef uw naam en adres door aan bureau@vrijzinnigen.nl. Kosten € 5,- incl. porto.

Inspiratie = Proeftuin en schuilplek AV 2 december 2017

Het is weer gelukt een mooie inspirerende vrijzinnige ochtend samen te stellen. Na een het verhaal van Tom Eric Krijger over de geschiedenis van onze vereniging ‘tussen proeftuin en schuilplaats’ kunt u tijdens een workshop met hem door praten over het verleden, of u kunt praten over de toekomst van vrijzinnig pastoraat met Froukje Pitstra. Of u laat u onderdompelen in de internationale vrijzinnige wereld door Klaas Douwes en Paul Rasor. Of u komt gewoon luisteren naar een mooi inspirerend verhaal van Berthe van Soest en gaat daarna met haar in gesprek.
In het ochtendprogramma is iedereen van harte welkom, leden en belangstellenden. Aansluitend na de lunch praten wij verder over de toekomst van onze vereniging, hoe kunnen we beter samenwerken.

Graag opgeven voor 24 november bij bureau@vrijzinnigen.nl

Programma
11.15 – 12.15 uur

a. Vrijzinnig pastoraat
Gesprek met Froukje Pitstra over het onderzoek naar de toekomst van pastoraat
b. FEMTalks 2017
Inleiding en gesprek met winnares Berthe van Soest.
c. Proeftuinen en Schuilplaatsen
Verder doorpraten met Tom-Eric Krijger
d. Voorbereiding ICUU conferentie 2018
Paul Rasor, Feiko Prins en Klaas Douwes

Lunch 12.15 – 13.00 uur

Na opgave krijgt u verdere informatie toegestuurd.

Het uitgebreide programma vindt u hieronder. Klik erop om ‘groot scherm’ te krijgen, zodat u het programma beter kunt lezen.

Hieronder vindt u ons jaarverslag. Klik erop om ‘groot scherm’ te krijgen, zodat u het document beter kunt lezen.

Wouter Blokhuis, een nieuwe vrijzinnige blogger

Na de studie geneeskunde aan de R.U. te Leiden was voor mij de volgende stap militaire dienst. Vervolgens besloot ik mij te vestigen als huisarts. Decennia lang heb ik een solo-huisartsenpraktijk in de hele breedte van het vak zoals dat op het platteland, in dit geval de Alblasserwaard gebruikelijk was. Pas na mijn pensionering ben ik, na een aantal jaren vriend van de Woudkapel te zijn geweest, lid geworden van de NPB. Enige jaren ben ik redactielid van de Lantaarn geweest en daarna heb ik een column in Ruimte verzorgd. Behalve schrijven fotografeer ik en speel (bescheiden) piano.

De eerste blog van Wouter kunt u hier vinden: Vrijzinnig Overstapje

Workshop 7 principes en de behoefte aan vrijzinnige identiteit

Paul Rasor, theoloog, gaat met u in twee bijeenkomsten in gesprek over de zeven principes/uitgangspunten van de Unitarians and Universalist Association. Hij heeft de principes gespiegeld aan ons eigen Nederlandse vrijzinnige gedachtegoed.

De (voorlopige) vertaling van de zeven uitgangspunten:

  1. De intrinsieke waarde en waardigheid van ieder mens.
  2. Gerechtigheid, gelijkheid en compassie in menselijke relaties.
  3. De acceptatie van elkaar en de uitdaging om binnen de groep spiritueel te groeien.
  4. Een vrij en verantwoordelijk zoeken naar waarheid en zin.
  5. Het recht op bewustwording en het hanteren van het democratische proces binnen de groep en de gehele organisatie.
  6. Doelstelling om een wereldgemeenschap te bereiken met vrede, vrijheid en gerechtigheid voor allen.
  7. Respect voor de onderlinge afhankelijkheid van al wat leeft en waar wij deel van uitmaken.

De vragen die tijdens de workshop gesteld worden:

– Wat betekent het om een set principes te hebben en bevestigen?

– Wat is het doel van principes als deze? Wat is het verschil tussen principes en dogma’s?

– Hoe hebben de principes zich in de loop der jaren ontwikkeld?

– Hoe helpen de principes ons verder? Hoe kunnen we ze als een soort wegwijzer gebruiken vooral in   gesprekken over identiteit.

 

Waar: landelijk bureau Vrijzinnigen Nederland, Spoorstraat 1 te Amersfoort

Wanneer:  19 oktober en 2 november 2017 om 14.00 uur.

Opgave: bureau@vrijzinnigen.nl

Paul Rasor is auteur van het boek Geloof zonder zekerheid