herdenkingsstenen

Onthulling herdenkingsstenen

Afgelopen week werden er voor ons kantoor, aan de Spoorstraat 1 te Amersfoort, drie herdenkingsstenen geplaatst voor Martha Femmetje Bernard-Willing, Sophie Mathilde Willing en Helena Jacobs-Monasch.

Zij hebben tijdens de Tweede oorlog gewoond op dit adres en zijn door de nazi’s vermoord. Met een korte ceremonie zijn de stenen onthuld. Het zijn zwart granieten stenen van 12 x 12 centimeter met daarin de naam, leeftijd, en plaats van overlijden geplaatst.

Ceremonie

De ceremonie bij een woning bestaat uit het voorlezen van de naam of namen van de personen die daar hebben gewoond. De stenen worden onthuld door wit zand van de steen weg te vegen en er wordt een witte anjer bij iedere steen gelegd. Bij joodse slachtoffers worden ook per steen een kiezelsteentjes gelegd. Daarna spreekt een Rabbijn bij ieder joods slachtoffer in het Hebreeuws een Kaddiesj uit. Dat is een gebed van de rouwenden. Tot slot nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.

herdenkingsstenen

Slachtoffers

De stichting Herdenkingsstenen Amersfoort wil de slachtoffers van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog per persoon herdenken bij de laatste woning vanwaar ze werden gedeporteerd of vermoord. In Amersfoort gaat het om ruim 350 Joodse slachtoffers (de helft van de Amersfoortse Joden in die tijd), meer dan zeventig verzetsstrijders en drie Jehova’s Getuigen.

Meer informatie

Theologie van de kwetsbaarheid

 

 

 

 

Chris Doude van Troostwijk

Doude van Troostwijk benoemd aan doopsgezind seminarium

Chris Doude van Troostwijk wordt de nieuwe visiting professor Vrijzinnige Theologie van het Doopsgezind Seminarium. De filosoof is daarmee de opvolger van prof. dr. Erik Borgman, die sinds september 2015 de wisselleerstoel bekleedt.

Prof. dr. Doude van Troostwijk zal de komende twee jaar onder de titel Solidaire onwetendheid trachten om een filosofische onderbouwing te geven aan vrijzinnigheid in het algemeen en vrijzinnig geloven in het bijzonder.

Doopsgezind Seminarium

Het Doopsgezind Seminarium, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het academische opleidingsinstituut van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. De wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie is in 2015 ingesteld om, in een geseculariseerde tijd, invulling te geven aan de positie en rol van de vrijzinnigheid. Belangrijk onderdeel daarvan is de wisselwerking tussen religie, cultuur en maatschappij.

Chris Doude van Troostwijk

Chris Doude van Troostwijk

Chris Doude van Troostwijk (1962) studeerde theologie en film- en theaterwetenschappen in Amsterdam. Hij was programmamaker bij de IKON (televisie), oprichter van de vrijzinnige website Zinweb, docent Filosofie aan de Theologische Academie van Hogeschool Holland en onderzoeker aan het wijsgerig instituut van de Universiteit van Amsterdam (ASCA).

Hij publiceerde meerdere boeken, waaronder ‘Leven met Albert Schweitzer’. Doude van Troostwijk woont in Schweitzer’s dorp Gunsbach in de Elzas en houdt zich al jaren bezig met de ethische mystiek van zijn illustere dorpsgenoot. Als hoogleraar godsdienstfilosofie heeft zijn hoofdbetrekking aan de Luxembourg School of Religion & Society, waar hij directeur is van het onderzoeksproject Philosophies, théologies et éthiques des finances. Tevens is hij als gastdocent ethiek verbonden aan de Theologische Protestantse Faculteit van de Universiteit van Straatsburg.

Handlexicon

In zijn rol als visiting professor zal Doude van Troostwijk werken aan een Handlexicon voor vrijzinnig geloven en denken en aan een specifieke onderzoekspublicatie. Daarnaast zal hij bijdragen aan studiedagen, aan onderwijs en nascholing, en is hij beschikbaar voor lezingen in doopsgezinde gemeenten.

In zijn onderzoek staat de vraag naar het verband tussen individuele ervaring en gemeenschapsvorming centraal. Doude van Troostwijk: ‘Vrijzinnigheid definieert zichzelf doorgaans als “niet-dogmatisch”. Mijn onderzoek en onderwijs beogen daarentegen te komen tot een affirmatieve definitie van het begrip. Vrijzinnigheid mag dan “niet-dogmatisch” zijn, maar wat is het dan eigenlijk wel?’

Symposium

Tijdens een symposium, op 5 oktober in de doopsgezinde kerk te Amsterdam, zal Doude van Troostwijk de positie van visiting professor officieel overnemen van zijn voorganger Erik Borgman.

fotograaf: Ramon Philippo, RAP Fotografie
moderne pelgrim

Moderne pelgrim staat model voor ‘geloof zonder religie’

Op 2 juni a.s. verschijnt Heilige onrust van de Groningse hoogleraar ethiek Frits de Lange. Daarin onderzoekt de, van huis uit gereformeerde, theoloog wat ‘geloven zonder religie’ behelst als je afscheid hebt genomen van een bovennatuurlijke werkelijkheid en je kiest voor dit leven. De Lange identificeert zich in zijn boek met moderne pelgrims, die binnenkort en masse weer op pad gaan.

Moderne pelgrim

Voor de moderne pelgrim is niet Santiago of het hiernamaals de bestemming, maar de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf. Frits de Lange herkent zich in die pelgrims, voor wie geloof overgave aan dit leven is, zonder religieus vangnet.

Hij breekt dan wel met de traditionele dogma’s van het christelijk geloof, maar kan zich ook niet volledig identificeren met seculiere zingeving: ‘Mijn religieuze hart wordt er weinig door beroerd. Als het van oudsher in de religie gaat om liefde en overgave, passie en pijn, hoop en onvervuld verlangen, dan is denken alleen niet genoeg.’

Inspiratie

De Lange wil dat denken voorbij en gaat hiervoor in Heilige onrust terug naar de prille oorsprong van religie, die  verbonden is met fysieke beweging, dansen en pelgrimeren. Hij laat zich inspireren door theologen als Augustinus en Bonhoeffer, filosofen als Nietzsche en Derrida, en schrijvers als Sándor Márai en Leonard Cohen.

Presentatie

Vrijdag 2 juni 2017  van 17:00-19:30 uur: feestelijke presentatie van Heilige onrust in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk. Met bijdragen van theoloog Tom de Haan, actrice en programmamaker Sophie Frankenmolen en dichter Joost Baars (genomineerd voor de C. Buddingh’-Prijs).
Bestel hier je tickets.

Meer informatie

Heilige onrust / Een pelgrimage naar het hart van religie, Frits de Lange
Paperback | 176 pagina’s | €17,99
ISBN 9789025905545
ISBN e-book 9789025905552 (€9,99)

 

 

Kloostergesprek

MiX een glossy over multireliogisiteit

Op 23 mei aanstaande verschijnt de glossy MiX, over mensen die elementen uit verschillende religies en levensbeschouwingen combineren. Het tijdschrift wordt die dag gepresenteerd tijdens het evenement ‘Mix en Match van Religie Vandaag’ in De Nieuwe Liefde in Amsterdam.

De reden om deze glossy te maken is de afronding van twee vierjarige onderzoeksprojecten naar multireligiositeit, aan de Vrije Universiteit en aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving.

Schrijfster Rosita Steenbeek neemt het eerste exemplaar in ontvangst en  reageert op de inhoud van de glossy. De joods-boeddhistische zangeres Lies Müller zingt een duet met imam Mehmet Yurek.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse bevolking elementen uit verschillende religies en levensbeschouwingen combineert. De glossy MiX gaat uitgebreid in op deze onderzoeksresultaten, met quotes van bekende Nederlanders zoals cabaretier Jörgen Raymann, tv-presentatrice Annemiek Schrijver en zenleraar Ton Lathouwers.

Portretten en columns

Het tijdschrift bevat ook een aantal portretten van ‘mixers’, zoals de joods-boeddhistische zangeres Lies Müller, die tijdens de presentatie optreedt en theologe Berthe van Soest, die zich laat inspireren door Hare Krishna’s, sjamanisme, tarot en Keltische feesten.

MiX

Er staan columns in de glossy van o.a. schrijfster Rosita Steenbeek, cabaretière Nilgün Yerli, columnist Enis Odaci en tv-presentator Narsingh Balwantsingh over hun eigen multireligiositeit.

Een zelftest helpt de lezer ontdekken in hoeverre hij of zij zelf een ‘flexibele gelovige’ is. Verder bevat MiX tips voor multireligieuze bezinningscentra, gemeenschappen, tv-programma’s en boeken.

Doelgroep

MiX is er voor iedereen die geïnteresseerd is in eigentijdse vormen van zingeving, voorbij traditionele grenzen. Vanaf 23 mei is MiX te koop in de boekhandel.

Meer informatie

www.mix-glossy.nl
Kloostergesprek MiX

vacature

Vacature Pastoraal Werker provincie Groningen

De vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen is op zoek naar een Pastoraal Werker voor 0,5 fte.

De huidige vereniging is in 2008 ontstaan door fusie van de Provinciale Vereniging met de plaatselijke verenigingen in Appingedam, Delfzijl, Groningen en Haren. Alle leden van de plaatselijke verenigingen werden daarmee lid van de nieuwe provinciale vereniging.

Daarnaast zijn er nog twee aangesloten verenigingen in Winschoten/Scheemda en in het Westerkwartier die niet meegegaan zijn in de fusie en zelfstandig opereren.

De vereniging telt ongeveer 120 leden en 25 donateurs en heeft een verouderend ledenbestand. De kern Groningen is een aantal jaren geleden opgeheven en de daar nog aanwezige leden zijn bij de kern Haren gekomen.

De vereniging heeft een pastoraal werker voor een beperkt aantal uren, die werkt in de kernen Appingedam en Delfzijl en voor de (weinige) verspreide leden in de provincie. In de kern Haren werkt een predikant die voorheen ook in de kern Groningen werkzaam was voor 50% van de werktijd.

De gehele vacaturetekst vindt u hier: Vacature voor pastoraal werker

 

 

rooms snoezelen

Rooms snoezelen en andere verhalen

Empathische en krachtige verhalen over belevenissen in een psychogeriatrisch verpleeghuis

Margreet Meijer is geestelijk verzorger. In Rooms snoezelen beschrijft ze enkele herinneringen aan haar eerste werkplek in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Het speelt zich af tussen 1990 en 1995, in een tijd dat de verpleeghuiszorg in Nederland anders georganiseerd was dan nu.

Hoe de ontwikkelingen echter ook zijn, het gaat steeds om de zorg voor mensen. Ook in deze belevenissen staan zij centraal en Margreet laat hen zien in al hun schoonheid en kwetsbaarheid.

‘Dit boekje van Margreet is eerbiedig en empathisch, teder en krachtig, beeldrijk en lerend en je kunt soms ook erg lachen of glimlachen om die oude pater – ook een collega. Rooms staat er in de titel. Het boekje drinkt als warme chocolademelk met slagroom op een winterdag.
Marinus van den Berg

Margreet Meijer

Margreet Meijer studeerde onder meer sociale pedagogiek en theologie en is sinds vele jaren werkzaam als geestelijk verzorger.

Meer informatie

Titel:          Rooms snoezelen en andere verhalen / Pastorale belevenissen in een verpleeghuis
Auteur:     Margreet Meijer (Hengelo/Beckum)
Pagina’s:   90
ISBN:       978-90-8954-934-1
Prijs:        € 15,00

 

 

 

Weg met de bijbel

Weg met de Bijbel / gids voor vrijzinnig bijbel lezen

Waarom zou je de Bijbel willen lezen? Een boek dat overloopt van wonderlijke en soms afstotende verhalen. Een boek met een moraal en met vooroordelen waar we nu wel eens van af willen. Dus: ‘Weg met de Bijbel’? Met deze stevige vragen gaan drie remonstranten in dit boek aan de slag. Het zijn kritische lezers, maar ‘weg van de bijbel’.

Wisselwerking

Je kunt op heel veel manieren de Bijbel lezen, betogen ze: feministisch, spelend als een kind, ecologisch, queer (gericht op seksuele diversiteit). Maar ook literair, als puzzel van verborgen wijsheid, als heilig boek, politiek en ga zo maar door. De schrijvers concentreren zich echter op contextgericht Bijbel lezen: de tekst is geen objectieve waarheid, maar betekenis wordt ontleend aan de wisselwerking tussen tekst en lezer. Aan de hand van thema’s als het offer, schulden, kwetsbaarheid en de toekomst duiken ze in de Bijbel en lezen ze die op hun, vrijzinnige manier.

Schrijvers

Bert Dicou is verbonden aan het Arminius Instituut (VU) en predikant in Hoorn.
Anne Claar Thomasson-Rosingh, geworteld in de remonstrantse traditie, is nu werkzaam als priester in de Engelse kerk en docent bijbelse vakken aan Sarum College, Salisbury.
Sigrid Coenradie is predikant van Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer.

Meer informatie

www.boekencentrum.nl/weg-met-de-bijbel

Oosbreelezing 2017

Oosbreelezing 2017

Op zaterdag 6 mei 2017 om 14.30 uur vindt bij de het Apostolisch Genootschap in Utrecht, de jaarlijkse Oosbreelezing plaats. Dit jaar is het thema ‘Over de mens als relationeel wezen’, met Paul van Tongeren als spreker.

In zijn lezing besteedt hij aandacht aan de mens als autonoom wezen in relatie met de mens als relationeel wezen, want zou het geheim van begin en einde niet draaglijker worden, wanneer we erkennen dat we gedragen werden voordat we geboren waren en dat we door anderen gedragen zullen worden nadat we gestorven zijn?

Paul van Tongeren

Paul van Tongeren was tot eind 2015 hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, maar is nog steeds buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is bekend om zijn boeken over deugden en levenskunst, in het bijzonder zijn boek over dankbaarheid uit 2013.

Meer informatie en aanmelding

Oosbreelezing 2017

 

vrijzinnig verleden

Boekpresentatie en filmpremière Vrijzinnig Verleden

Op woensdagavond 17 mei vindt in de Vrijzinnige Kerk in Zevenhuizen de presentatie van het boek ‘Vrijzinnig verleden’ plaats, vergezeld door de première van de korte documentaire: ‘Vrijzinnig Hervormd: van kroeg tot kerk’.

Stiefkindje

Verschillende kerkhistorici hebben in de afgelopen jaren opgeroepen om meer werk te maken van de bestudering van het vrijzinnige verleden. Jarenlang was het een stiefkindje van de Nederlandse kerkgeschiedenis. Recent zijn echter meerdere studies verschenen over onderwerpen uit de vrijzinnige historie. De publicatie ‘Vrijzinnig verleden’ wil ook haar bijdrage leveren aan het opvullen van de leemte.

Unieke inkijk

Het boek bevat elf artikelen van verschillende auteurs over onderwerpen uit het vrijzinnige verleden. Zoals Tom-Eric Krijger, die schrijft over de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Protestantenbond, Froukje Pitstra over de Vrije Gemeente en Dick Peters over de beroemde Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale.

‘Het boek behandelt diverse onderwerpen uit het verleden van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en de Protestantenbond. Daarmee biedt het een unieke inkijk in de ontwikkeling van deze organisaties’, volgens Erik Jan Tillema, redacteur van het boek.

Documentaire

Tillema is ook te zien zijn als presentator van de documentaire ‘Vrijzinnig Hervormd: van kroeg tot kerk’ waarin de ontwikkeling van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden wordt beschreven.

Na 17 mei kan het boek besteld worden bij Bureau Deus (www.bureaudeus.nl). De kosten zijn € 20 (exclusief verzendkosten).

Informatie

Datum:                           17 mei 2017
Tijd:                                 vanaf 20.30 uur. Na afloop is er een borrel
Locatie:                           Vrijzinnige Kerk, Dorpsstraat 139 in Zevenhuizen
Entree:                            gratis
Meer informatie:          erikjantillema@gmail.com

Meer nieuws lezen?

Gedreven door vrijheidszin

Vrijzinnigheid als eindeloze identiteitscrisis

Tom-Eric Krijger (1987), docent Nederlandse godsdienstgeschiedenis aan de faculteit der geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, bestudeerde in zijn lijvige werk ‘A Second Reformation? Liberal Protestantism in Dutch Religious Social and Political Life, 1870-1940’ de vrijzinnigheid in de periode tussen 1870 en 1940. Hij promoveerde 16 maart 2017 op deze studie aan de Groninger universiteit.

Lees verder…

Tweede Reformatie

Ze wilden een tweede Reformatie veroorzaken maar belandden al snel in de marge van het christendom. Promovendus Tom-Eric Krijger en Wies Houweling van Vrijzinnigen Nederland over de vrijzinnig-protestanten. ‘Hun identiteit is een werkdocument.’

Lees verder…

Meer nieuws lezen?