Pinksterweekend EUT 2019

In het Pinksterweekend, 7 – 10 juni 2019, vindt in Berlijn het European Unitarians Together plaats. Dit is een samenkomst van de Europese Unitariërs en Universalisten. Het thema van de conferentie is Variety – Spice of Life?

Onze Wies Houweling is een van de keynote speakers. Zij vraagt zich af of vrijzinnigen wel van diversiteit houden. De lezing is op maandag 10 juni.

U bent van harte welkom en voor alle informatie en opgave kunt u terecht op www.eut-2019.org

Janneke Stegeman

Zielsplekken van start in Nijmegen

Samen luisteren en vertellen. Jezelf verrijken door te delen wat je raakt. Dat is het doel van de 4 bijeenkomsten van Zielsplekken, georganiseerd door Vrijzinnigen Nederland. Je laat je spiritueel voeden door samen levenservaringen uit te wisselen. Welk levenspad heb jij bijvoorbeeld gevonden en/of gevolgd? Door hierover samen in gesprek te gaan, zal je zelf een groei doormaken.

Laat jij je ook inspireren? Geef je op voor de Zielsplekken! En groei door ervaringen te delen over welke bronnen je zoekt en vindt. Over welk levenspad jij volgt of wilt volgen. Facilitator en enthousiaste begeleider van Zielsplekken is Janneke Stegeman (1980) uit Amsterdam.

Deze serie gesprekken vindt plaats in de Salon van de Thiemeloods in Nijmegen, Leemptstraat 32. De bijeenkomsten zijn op woensdag 6 en 20 maart en op 3 en 17 april. Het begint om 18.00 en we eten eerst met elkaar.

Informatie en opgave: www.zielsplekken.nl

Vrijzinnige lezing 2019

Theo Hobson verzorgt De Vrijzinnige Lezing

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?

De opmerkelijke Britse theoloog Theo Hobson (1972) verzorgt op vrijdag 15 maart De Vrijzinnige Lezing in de Utrechtse Geertekerk. De dag erna, op zaterdag 16 maart, spreekt hij tijdens een masterclass die De Vrijzinnige Lezing samen met Op Goed Gerucht organiseert over de predikant in de publieke ruimte.

Hobson trok brede aandacht met zijn boeken Reinventing Liberal Christianity (2013) en God Created Humanism (2017). Hij manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

In zijn Vrijzinnige Lezing die de titel draagt: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

De Vrijzinnige Lezing
Datum: 15 maart 2018
Locatie: Geertekerk Utrecht
Tijd: de lezing begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur
Kosten: € 10, voor studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk € 5
Opgave: via de website www.devrijzinnigelezing.nl

Maand van de Spiritualiteit

De shortlist van boeken tijdens de Maand van de spiritualiteit zijn bekend.

Christa Anbeek met haar boek Joseph en Lisette Thooft met In negen stappen naar innerlijke bloei zijn twee van de genomineerden.

U kunt uw stem uitbrengen op de website van Maand van de Spiritualiteit.

Schiedamse kerk hijst regenboogvlag

Deze week wappert de regenboogvlag bij het kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland, afdeling Schiedam. Daarmee nemen zij stelling tegen de veelbesproken Nashvilleverklaring.
“Want geloven in de liefde betekent geloven in de mensen. Álle mensen.”

Vrijzinnigen Nederland, afdeling Schiedam, heeft vandaag de regenboogvlag gehesen. Op deze manier geven zij extra zichtbaarheid aan hun geloof in de waardigheid van de mens, en keren zij zich tegen de Nashville-verklaring waarin 150 ondertekenaars zich tegen homoseksualiteit uitspreken. “Wij zijn voor verbinding en niet voor verklaringen die ondertekend moeten worden om mensen buiten te sluiten. Wij vragen ons af: waar gaat dit over? Het gaat niet over God, niet over de liefde, niet over gelijkwaardigheid. Wij willen oproepen tot solidariteit, liefde en openheid.” In het kerkgebouw van Vrijzinnigen Schiedam is iedereen welkom bij alle activiteiten, en is iedereen gelijk.

Voor de Vrijzinnigen – voorheen De Nederlandse Protestanten Bond – is gelijkwaardigheid onvoorwaardelijk en vanzelfsprekend. Daarom vraagt de Nashville-verklaring om een tegengeluid. “Geloven in de liefde betekent geloven in mensen, álle mensen, ongeacht hun seksualiteit.” Daarnaast willen zij hiermee hun LGBTI-broeders en zusters binnen de orthodoxie een liefdevol hart onder de riem steken.

Wij geloven in de liefde

Wij zijn voor verbinding en niet voor verklaringen die ondertekend moeten worden om mensen buiten te sluiten. Wij vragen ons af: waar gaat dit over? Het gaat niet over God, niet over de liefde, niet over gelijkwaardigheid. Wij willen oproepen tot solidariteit, liefde en openheid. Iedereen is welkom in al onze gebouwen bij al onze activiteiten.

Wij voelen ons bezwaard om hierover nu in de publiciteit te komen. De #Nashville-verklaring laat ons echter geen keus om een tegengeluid te laten horen. Geloven in de liefde betekent geloven in mensen, álle mensen, ongeacht hun seksualiteit.

#NashvilleVerklaring

de Begripkwekers
Wies Houweling
Hans Leeflang
Joost Röselaers

Mediteren voor de wereldvrede op 31 december

Veel afdelingen van Vrijzinnigen Nederland doen mee met de Wereldvrede Meditatie op 31 december 2018

Geschiedenis
De eerste Wereldvrede Meditatie (‘World Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd georganiseerd door John Randolph Price in 1986 met het doel mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, onderling begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers wereldwijd geschat op 500 miljoen mensen.
Wereldwijd doen vele mensen dus aan deze vredesmeditatie mee: Greenwich Time 12.00hrs – 13.00hrs.

Hoe?
Meditatie betekent hier: vanuit eigen gedachten, visie, en levensbeschouwing je richten op wereldwijde vrede en vrijheid.
Er zijn verschillende manieren waarop deze omvangrijke meditatie kan bijdragen aan de wereldvrede. Ten eerste is er de gerichtheid op de persoonlijke, innerlijke vrede, die een basisvoorwaarde is voor het überhaupt kunnen helpen verwerkelijken van vrede in de directe leefomgeving en van daaruit blijvend kan motiveren onszelf in te spannen voor vrede wereldwijd. Ten tweede is er de meditatie als gebed, als een mogelijkheid onszelf te verbinden met de oorspronkelijke Bron van alle natuurlijk leven. Zo’n bede kan bv. zijn: ‘Mogen alle mensen in vrede en vanuit natuurlijke afstemming met elkaar leven’. Ten derde is er het gevoel bij velen dat gemeenschappelijke mentale activiteit de persoonlijke activiteit versterkt en mensen daadwerkelijk met elkaar en de kosmos verbindt, waardoor een grootschalig opgezette meditatie ook energetisch een ‘onmiddellijk effect’ kan hebben.

Waarom?
Door welke ingang men het proces ook binnenstapt, de gezamenlijke wil om door middel van gezamenlijke wereldwijde meditatie, vrede voor allen dichterbij te brengen zal op één of andere manier een effect sorteren voor de door zovelen zo begeerde wereldvrede.
Als we ons realiseren dat agressie veelal voortkomt uit de ongelijke verdeling van voedsel en grond, of uit angst voor het ‘andere’, uit hebzucht en haat, dan realiseren we ons dat agressie niet met agressie kan worden bestreden. Wel met het terugdringen van onze angst, onze hebzucht en onze haat in onze eigen geest, en dat we daar dus met elkaar ook dienen te beginnen. Als we samen ‘mediteren’, doen we dat met de gezamenlijke intentie om bij te dragen aan vrede en daarbij beginnen we bij onszelf. Die intentie is meer dan alleen een goed voornemen voor het komende nieuwe jaar: het is een stap naar het realiseren ván dat goede voornemen.
Stelt u zich eens voor, dat het mogelijk is dat elk van onze gedachten, elke handeling, elke uitwisseling met andere mensen voortaan allereerst gericht zou zijn op welzijn en vrede voor echt alle mensen: zou dat die vrede dan dichterbij brengen?

Vrijzinnigen Nederland
In onder andere de afdelingen Amerongen, Bennekom, Bilthoven, Heerde, IJsselstreek (Brummen), Lunteren, Renkum, Varsseveld, Veenendaal en Velp worden meditaties gehouden.

Informatie over de afdelingen

Wies Houweling ging voor in de Bethelkerk

Wies Houweling, onze algemeen secretaris, ging voor in een viering in de Bethelkerk Den Haag.

Zij verzorgde samen met Jarek Kubacki (voorganger Vrijzinnigen Nederland) en Paul Rasor (UUA reverend) een viering.  Een uur lang namen zij deel aan de marathon vieringen.  Die worden gehouden  voor het Armeense gezin dat onderdak heeft gekregen in de kerk. Zo wordt voorkomen dat zij worden uitgezet.

In de protestantse Bethelkerk in Den Haag zijn sinds eind oktober dag en nacht predikanten aan het woord. Zolang er diensten zijn in de kerk mag het gezin niet worden uitgezet.

Jaarverslag 2017 – 2018

Ons jaarverslag is verschenen en we zijn trots op het resultaat.

Het is een goed overzicht van wat de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland het afgelopen jaar heeft gedaan.

U kunt een papieren exemplaar ontvangen als u uw adres doorgeeft aan het landelijk bureau, bureau@vrijzinnigen.nl.

Of u volgt deze link.

Wie is de voorzitter? Interview met Ger Boogaard

‘Ik ga er van uit dat iedereen zijn best doet en het goede voor heeft met de Walkartgemeenschap als geheel’

Interview Addy Manneke

ter gelegenheid van het afscheid van Ger Boogaard als voorzitter van de Walkartgemeenschap

Als ik binnenkom wordt in de hal direct mijn oog getrokken naar het door de voorzitter geschilderde portret van zijn vrouw Marian. En in de kamer aan de overkant zie ik een vleugel staan. Hij laat me het muziekstuk zien, dat hij onder handen heeft. Daarvoor moet je behoorlijk bedreven zijn in het piano spelen. Ik ben duidelijk in het huis van een multitalent….

Hoe ben je bij de Walkartgemeenschap terechtgekomen en hoe en wanneer werd je voorzit-ter?
Marian en ik hadden een aantal keren een bijeenkomst van de Walkartgemeenschap bijgewoond, toen ik in 2004 – ik was net met pensioen – werd gebeld door de toenmalige voorzitter, Kees Kraay, met de vraag of ik lid wilde worden van de Walkartgemeenschap. Daar heb ik ja op gezegd, maar, vervolgde hij ‘dat is niet het enige, ik wil je ook vragen of je mij wilt opvolgen als voorzitter’. Dat was een onverwachte wending en om daarover te kunnen beslissen wilde ik eerst wat meer informatie hebben. Na een nader gesprek en het bijwonen van een vergadering heb ik me bereid verklaard voorzitter te worden. Nadat in de ledenvergadering formeel was besloten mij daarvoor te vragen, ben ik met die functie begonnen. Ik heb destijds gesprekken gehad met een aantal bestuursleden om een beeld te krijgen van wat er in de gemeenschap aan de orde was. Voorop stond voor mij de vraag hoe ik het vertrouwen van de mensen kon winnen. Dat bleek geen problemen op te leveren.

Het is mij opgevallen dat er onder jouw voorzitterschap veel aan de gebouwen is opgeknapt en het interieur is verfraaid. Wil je daar iets meer over zeggen?
Al jaren had ik contact gehad met Ubbo Hylkema van Hylkema Consultants in Utrecht, die vooral bekwaam is op het gebied van Nederlands erfgoed. Hem heb ik gevraagd om een bouwhistorische verkenning te maken van de gebouwen van de Walkartgemeenschap. Met een goed rapport op dit gebied is het makkelijker om subsidies te verwerven van stichtingen, die geld beschikbaar stellen aan goede doelen, sommige daarvan ook aan religieus erfgoed. Zijn rapport over de cultuurhistori-sche en architectonische stand van zaken van het Walkartcomplex bleek van grote waarde bij de toekenning van de monumentenstatus in 2011 en het verkrijgen van subsidies en een lage-rentelening van het Nationaal Restauratiefonds. Van groot belang daarbij was dat de gebouwen van het complex nog steeds dezelfde religieuze functie hadden als in het verleden.
De Monumentenwacht, die ik had ingeschakeld, heeft de staat van het Walkartcomplex geïnspec-teerd en daarover gerapporteerd. Op basis daarvan is een omvangrijk renovatieplan uitgevoerd door restauratiebouwer Jurriëns.

Hoe zie je de relatie tussen het uiterlijk (de staat van de gebouwen, het interieur) en het in-nerlijk van de mensen (hoe ze zich voelen) die de bijeenkomsten van de Walkartgemeen-schap bezoeken?
Het viel mij al snel op dat er aan de aankleding van het interieur wel wat verbeterd kon worden. Iets wat de vaste bezoekers misschien niet meer zo zien. Als je naar een kerk gaat verwacht je een zekere warmte, een welkom, een goede sfeer. De visuele omgeving heeft invloed op de mens, verdiept gevoelens. Het geeft mensen ook het gevoel de moeite waard te zijn.

Je vindt het dus belangrijk dat daarin wordt geïnvesteerd?
Natuurlijk kostte dat opknappen geld, maar daarmee is men altijd akkoord gegaan, men vond het ook wel nodig, zinvol en ook van belang voor de aantrekkelijkheid van het geheel. Betrekkelijk veel mensen hebben me gezegd dat het allemaal zo mooi geworden was en dat deed me natuurlijk goed. Ook mensen die voor het eerst komen tonen zich verrast dat het er zo aantrekkelijk uitziet.

Jouw manier van voorzitten heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de bereidwilligheid om te investeren. Hoe zou je je eigen stijl van voorzitten willen typeren?
Ik zou het een democratische stijl willen noemen. Voor de bestuursvergadering leveren de be-stuursleden zelf de agendapunten aan. Ik zorg ervoor dat er voldoende tijd is om punten toe te
lichten, commentaar te geven en vragen te stellen. Die bespreking kan leiden tot een besluit, een akkoord of tot uitstel tot een volgende vergadering.

Ben je dan vooral taak- of procesgericht bezig?
Ik doe mijn best om in de vergaderingen een sfeer te bevorderen waarin het makkelijk is om van gedachten te wisselen. Omdat de bestuursleden betrokken zijn en over het algemeen goed op de hoogte van de Walkartzaken, – ook van wat er onder de mensen leeft – kan ik me vooral op het proces richten, dus opletten dat iedereen aan het woord kan komen en dat de vergadering effectief
verloopt. Iedereen is naar mijn mening zinvol bezig en – dat is ook waardevol – neemt zo nodig eigen initiatief.
Het bestuur vergadert inmiddels vier keer per jaar en er zijn twee ledenvergaderingen per jaar.
Ik stimuleer dat de lengte van de agenda beperkt is en dat de notulen meer richting besluitenlijstje gaan dan naar een verslag van wat iedereen heeft gezegd.

Hoe is het te merken dat iedereen goed op de hoogte is?
Omdat blijkt dat men op de punten die aan de orde zijn goed commentaar kan geven. Je hoort niet: ‘nou sorry, daar weet ik niets van’.

Mijn beeld is dat jij een wijze voorzitter bent. In het verleden zijn er nogal eens conflicten geweest in de Walkartgemeenschap, maar sinds jij voorzitter bent is dat naar mijn idee af-gelopen. Hoe heb je dat gedaan? Heb jij conflictdempende middelen in je bagage?
Van echte ruzies of conflicten, elkaar de tent uitvechten of elkaar valselijk beschuldigen is gelukkig nooit sprake geweest. Wel heb ik een paar keer een ontwikkeling naar een mogelijk conflict weten te voorkomen door een gesprek onder vier ogen. Ik ga er daarbij van uit dat iedereen zijn best doet en het goede voor heeft met de Walkartgemeenschap als geheel. We zitten hier allemaal als vrij-willigers. De mensen die allerlei taken verrichten, bijvoorbeeld huishoudelijke taken en tuinonder-houd, doen dat vrijwillig. Zij willen dat graag doen in een prettige sfeer.
Een mooi voorbeeld uit de renovatieperiode is het herstel van de ophanging van kerkklok en klepel door Rob van Roy.

Waren er wel eens tegenstellingen op inhoudelijk vlak, bijvoorbeeld over de richting waarin de Walkartgemeenschap zich moest bewegen?
Nee, ik kan me niet herinneren dat de ene groep naar links en een andere groep naar rechts wilde.
Er werd zijdelings wel eens iets geopperd, maar niet dat er serieus sprake was van andere plannen. Wel is het zo dat men meer variatie wil in de diensten, bijvoorbeeld op muzikaal gebied, zodat er meer ruimte komt voor beleving.

Wat kan een voorzitter bijdragen aan het goed functioneren van een geloofsgemeenschap als de Walkart?
In de eerste plaats het gevoel en het gedrag overbrengen dat we allemaal vrijwilligers zijn en het werk voor ons plezier doen. In de tweede plaats: conflicten tijdig helpen oplossen. En in de derde plaats: zeker niet vergeten elkaar ook eens een compliment te maken.

Een voorzitter heeft een heel pakket aan taken. Wat was voor jou het meest boeiend?
Dat lijkt mij toch de tijd van de renovatieperiode van het kerkcomplex, de eerste tien jaar ongeveer, waarin het exterieur en het interieur zijn opgeknapt.
Zo’n renovatie betekent ook veel geld uitgeven en dan is het nodig dat de Walkartgemeenschap daar als geheel achter staat. Ik ben blij dat ik daarvoor het vertrouwen heb gekregen. Niet alleen heb ik die periode het meest boeiend, maar ook het meest vruchtbaar gevonden. Ik ben er ook wel een beetje trots op.

Het lijkt me ook prettig dat het een zichtbaar resultaat is. Veel resultaten van het werk van een voorzitter blijven onzichtbaar. Het valt pas op als er wat aan ontbreekt.
(Lachend) Ja, dat is zo.

Wat vind je belangrijk voor de continuïteit, voor de toekomst van de Walkartgemeenschap?
Om maar eens te noemen: het op peil brengen en houden van leden en vrienden (minimaal 100), goede voorgangers, vriendelijke mensen, zorgen voor een goede sfeer, een uitnodigend interieur, boeiende Walkartontmoetingen, de activiteiten van programmacie en sociale commissie, een
enthousiast bestuur en verstandig financieel beheer, een eigen Walkartkoor, het stimuleren van initiatief, talenten van leden en vrienden aanspreken, enz.

Hoe zie je de pastorale functie van een geloofsgemeenschap? Behalve dat er een pastoraal werker is?
Om te beginnen is de zorg die de pastoraal werker verleent belangrijk. Zoals bekend is dit werk gedurende vele jaren met veel liefde en aandacht gedaan door Regina van der Weij. Helaas heeft zij vanwege een ernstige ziekte haar werk moeten staken. Gelukkig heeft Jeanine Keuchenius de pastorale zorg van onze afdeling van haar overgenomen. Breder gezien zijn verbondenheid en omzien naar elkaar belangrijke onderdelen van de pastorale functie van een geloofsgemeenschap. In dit verband moeten we ook het koffiedrinken na de zondagse bijeenkomst in ere houden. De sfeer daar is altijd heel goed.

Wat is belangrijk voor jezelf in een religieuze samenkomst?
Dat er nog meer aandacht komt voor het aspect ‘beleving’, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer variatie in muzikale bijdragen.

Waardoor kun je zelf geraakt worden in een religieuze samenkomst?
Door voorgangers die in staat zijn een bijzondere wending te geven in hun overdenking b.v. met een verrassende interpretatie van een tekst of bijbelfragment. Onze gemeenschap is al vele jaren gezegend met uitstekende vaste predikanten. Zij hebben wat de vrijzinnigheid betreft elk hun eigen benadering en stijl, maar zijn altijd het beluisteren alleszins waard.*

Wat zal je missen als je geen voorzitter meer bent?
De intensieve betrokkenheid bij de Walkartgemeenschap, dat weet ik nu al. Maar dat neemt niet weg dat ik er toch mee ophoud. (Lachend): het lijkt wel wat op een kind groot brengen en het dan uithuwelijken.

Je krijgt dan wel meer tijd om te schilderen en piano te spelen. Wat betekent dat voor je?
Beide hobby’s vragen tijd en concentratie. Die tijd zal ik in ruimere mate hebben en dat vind ik een prettig vooruitzicht.

Wat kan de Walkart betekenen voor iemands levensbeschouwing/wereldbeeld?
Iemand die vanuit een wat meer orthodoxe traditie komt kan wel eens met de oren zitten klapperen bij wat er bij ons wordt gezegd. Zij/hij kan daardoor enorm geraakt worden. De onvrede die is op-gebouwd in het verleden kan dan opeens een andere (positieve) wending krijgen. Daarover heb ik ook wel verhalen gehoord van mensen die bij ons lid zijn geworden. Vaak is het gezin waarin je bent opgegroeid toch sterk bepalend geweest voor je wereldbeeld en levensbeschouwing.

Wat zijn je zorgen en wensen voor de toekomst van de Walkartgemeenschap?
Voor het voortbestaan van de afdeling is het van belang dat regelmatig belangstellenden lid of vriend worden, zodat het aantal leden/vrienden op peil blijft en liefst groeit. Om dat te stimuleren is er het plan om de ca. 250 belangstellenden uit te nodigen voor een speciale bijeenkomst. We hopen dat daar mensen bij zijn die zin hebben om lid, vriend of begunstiger te worden.

Er zijn nu mensen die zeggen aanwijzingen te zien dat er sprake is van een terugkeer naar het Christendom in Nederland. Zoals Yvonne Zonderop in haar boek ‘Ongelofelijk. Over de verrassen-de comeback van religie’. We moeten goed beseffen dat we een betekenisvolle erfenis hebben. Waarom zouden we die kwijt willen? In ieder geval is het zo dat zeker Europa doordrenkt is van de christelijke cultuur en de christelijke ethiek. Het lijkt mij belangrijk die cultuur te bewaren en over te dragen. Religie blijkt toch een hardnekkig verschijnsel te zijn, evenals verwondering over het be-staan en over al wat is; het is misschien al zo oud als het verschijnsel mens.
En als je ziet dat de mensen van de Walkartgemeenschap op allerlei terreinen zo hun best doen, en zich inzetten, dan moet je wel vertrouwen hebben in de toekomst.

*noot van de redactie:
Rob Nepveu, Addy Manneke en Johan de Wit verzorgen het merendeel van de religieuze
bijeenkomsten. Johan de Wit is als huispredikant daarnaast ook actief als o.a. adviseur
van het bestuur, lid van de programmacommissie en het geven van cursussen.