In herinnering Marijke de Bruijne

“Een duif een merel en een mus en verder weg het carillon.

Boven de daken verschijnt nu de zon, wekt tussen de huizen verborgen een tuin nog in zilveren dauw.

Dit is zo’n moment dat jij er bent, het andere dat hier wil zijn, hier is.”

Dit lied dichtte Marijke de Bruijne voor het 140-jarig jubileum van Vrijzinnigen Nederland voor de bundel met liederen voor een vrijzinnige toekomst. Zij gaf woorden aan ‘dat andere’ op haar eigen wijze. Zij was een voorvrouw van het nieuwe lied dat bij ons hier en nu hoort. Zonder de oude godsnamen toch het mysterie omschrijven daar was zij groot in. Zij was een van de initiatiefnemers van liederen voor en door vrouwen, toen alle liederen in het toenmalig liedboek nog gedomineerd werden door mannelijke mens- en godsbeelden.  Heel veel vrouwen en ook mannen werden door haar bemoedigt en geinspireerd. Om de grote feestdagen van het christendom beter te begrijpen schreef zij prachtige in eigentijdse woorden voor de liturgie rond Kerst ‘Als appelbloesem in de wintertijd’ en rondom Pasen ‘Als de graankorrel sterft‘. Haar eigen bundel verscheen in 2005 Liederen voor de toekomst, met nieuwe liederen. Het oude opnieuw verwoord een grote opgave voor een dichteres, maar zij kon het. In woorden en beelden ving zij het verlangen en de troost in onze eigen taal. Een belangrijke bijdrage voor vrijzinnigen die ook steeds opzoek zijn naar nieuwe taal en nieuwe woorden. We zullen haar missen.

Marijke de Bruijne overleed op 30 maart 2020.

Wies Houweling

Donderdag 9 april 2020 wordt het gesprek met Marijke in Het Vermoeden herhaald op
NPO 2 om 23.53 uur.

Hans Alma, bijzonder hoogleraar VU

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 april 2020 prof. dr. Hans Alma benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). Deze leerstoel is ingesteld op verzoek van het Apostolisch Genootschap en biedt de mogelijkheid de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met het gedachtegoed van het genootschap.

 

Gedegen onderzoeker

Prof. Alma wordt binnen VU-FRT werkzaam bij de afdeling Beliefs and Practices die onder leiding staat van prof. Gijsbert van den Brink. Haar aanstelling heeft een omvang van 0,4 fte en geldt vooralsnog voor vijf jaar. Decaan prof. Ruard Ganzevoort is enthousiast over Alma’s benoeming: “Alma heeft een stevige reputatie als gedegen onderzoeker en weet als geen ander vanuit haar onderzoek verbindingen met de samenleving tot stand te brengen. Ze brengt een groot netwerk met zich mee en haar profiel past uitstekend bij de waarden waar de VU voor staat”.

Gedeelde missie

Dr. Bert Wiegman, eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging binnen het Apostolisch Genootschap, reageert eveneens verheugd op Alma’s benoeming: “Alma wil bijdragen aan een samenleving waarin religieus-humanistische uitgangspunten worden gerealiseerd in praktisch handelen. Haar missie voor deze leerstoel sluit nauw aan bij de doelstellingen van het Apostolisch Genootschap: een plaats voor religieus-humanistische zingeving met een verantwoordelijkheid voor belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid.” Wiegman wijst op de ambitie van het genootschap om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te nemen. “Daarin past – naast andere maatschappelijke activiteiten – een vertegenwoordiging in de universitaire wereld. Het hoogleraarschap maakt het voor universitaire docenten en studenten mogelijk studie te maken van het gedachtegoed van het Apostolisch Genootschap. Daarnaast wordt het voor geestelijk verzorgers van het genootschap mogelijk universitaire cursussen te volgen.” Alma zelf over haar benoeming: “Mijn belangstelling voor deze leerstoel komt voort uit zorg over levensbeschouwelijke armoede in de samenleving en de alles overheersende rol van economische belangen. Religieuze organisaties als het Apostolisch Genootschap bieden in dit opzicht een belangrijk tegenwicht”.

 

Over Alma

Hans Alma (1962) studeerde andragogische wetenschappen, wijsbegeerte en psychologie. In 1998 promoveerde zij aan de theologische faculteit van de VU op een onderzoek naar identificatieprocessen, zingeving en religie. Zij werkte als universitair docent godsdienstpsychologie aan de VU, de UU en de UL. Daarna werd ze benoemd tot hoogleraar Psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek. Van deze instelling was ze rector magnificus van 2007-2012. Momenteel is Alma gasthoogleraar Hedendaags Humanisme aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Foto: Maartje Geels

 

RvK: Klokken van hoop en troost

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Hoop

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur! 

Workshop vrijzinnigheid

Wies Houweling op NieuwWij

Op de website www.nieuwwij.nl is een interview geplaatst van onze algemeen secretaris, Wies Houweling.

Nieuwwij wil op die manier aandacht geven aan ons 150-jarig jubileum.

Klik hier om het interview te lezen.

Diner pensant Vrijheid onder druk

Helaas is het diner pensant uitgesteld in verband met het coronavirus

Vrijheid staat onder druk

“Ik bepaal zelf hoe ik mijn leven inricht”, horen we mensen vaak zeggen in deze tijd. Hoe komt het dat deze woorden steeds minder vanzelfsprekend klinken? Want vrijheid is anno 2020 minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Vrijheid staat onder druk.

Dinsdag 12 mei opent de Doopsgezinde kerk in Aalsmeer de deuren voor een Diner Pensant over Vrijheid. Want vrijheid is anno 2020 minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Vrijheid staat onder druk. Tijd voor een culturele en culinaire avond in de Kapel met boeiende lezingen, goede gesprekken, muzikale optredens en natuurlijk lekker eten.

Met bekende sprekers uit de wereld van filosofie en levensbeschouwing, onder wie Welmoed Vlieger (filosofe en publiciste in de Trouw), Enis Odaci (voorzitter Humanislam en columnist NieuwWij) en Laurens ten Kate (bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme, Universiteit voor Humanistiek Utrecht). Uiteraard gaan ook zij met de tafelgasten in gesprek. Het programma wordt opgeluisterd met een muzikaal optreden.

We serveren een driegangen menu, geheel vegetarisch. Verdere dieetwensen zijn te bespreken.

Aanmelden is verplicht, via: franka@dgaalsmeer.nl

Toegang: € 10,-

Tijd: 18.00 tot 21.00 uur

Georganiseerd door: de SSVG, een samenwerking van Vrijzinnigen Nederland, Doopsgezinden en Remonstranten.
Datum en tijd: 12 mei 2020 in de Doopsgezinde kerk in Aalsmeer, Zijdstraat 55.

Meer informatie over de inhoud en opzet van de avond: Wies Houweling via ssvg2013@gmail.com.

diner pensant

Vrede in de wereld

Vrede

Vrede in de wereld klinkt net iets anders dan vrede op aarde. We denken wel dat er hetzelfde mee wordt bedoeld. Vrede is een van de thema’s van de feestdagen aan het einde van het jaar. Helaas raakt ook de vrede soms ondergesneeuwd. Het interreligieuze initiatief ‘world healing day’ organiseert op de laatste dag van het jaar wereldwijd een meditatie voor vrede. Op dit uur voor de vrede op 31 december om 13.00 uur wordt er wereldwijd gemediteerd voor vrede in de wereld. Mensen wereldwijd voelen zich dan verbonden met elkaar voor dit doel. Vrijzinnigen Nederland sluit zich aan bij dit initiatief. De gebouwen in Amerongen, Bennekom, Brielle, Brummen, Hattem, Lunteren, Renkum, Rhenen, Varsseveld, Veenendaal en Velp zijn in ieder geval open en nodigen je uit om mee te doen. Een uurtje voor vrede wereldwijd in deze tijd.

Ook is er in deze feestdagen ruimte voor vrede op onze website en social media. Naast de aankondiging van de vredesmeditaties zijn er drie blogs over vrede van Wouter Blokhuis, Wies Houweling en Klaas Douwes.

Nobelprijs voor de vrede

Verdieping in quotes van mensen die een groot deel van hun leven hebben ingezet of zetten zich in voor vrede. Twee mannen en een meisje, alle drie Nobelprijswinnaar voor de vrede. Dag Hammerskjöld, Martin Luther King en Malala Yousafzai. Wat is hun verhaal en kunnen we het nog vertellen? Is het nog relevant vandaag? Hun verhalen inspireren nog steeds daarom moeten we ze blijven vertellen.

Graag horen we je reactie of aanvulling en we wensen je een mooie tijd, vrede en allegoeds.

Wies Houweling en Elsbeth Goettsch

Portretten van Nobelprijs winnaars voor de Vrede

Het eerste portretje is gewijd aan Malala Yousafzai, winnaar uit 2014. Klik hier.

Dag Hammerskjöld is de tweede winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, winnaar in 1961. Klik hier.

Martin Luther King is de derde winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, winnaar in 1963. Klik hier.

Vredesblogs

Wouter Blokhuis schreef een inspirerend blog over Job en vrede. Klik hier.

Klaas Douwes, voorganger Apeldoorn, schreef een kerstblog over vrede. Klik hier.

De laatste blog in deze campagne is geschreven door Wies Houweling. Klik hier.

Afdelingen die meedoen met de vredesmeditaties

Amerongen, klik hier

Bennekom, klik hier

Brielle, informatie

Brummen, klik hier

Hattem, klik hier

Lunteren, klik hier

Renkum, klik hier

Rhenen, klik hier

Varsseveld, klik hier

Veenendaal, klik hier

Velp, klik hier

 

 

Albert Schweitzerprijs 2020

Gezondheidspioniers gezocht voor de Albert Schweitzer Prijs 2020

Gezondheidspioniers zijn mensen met goede ideeën voor een gezonder Afrika. Eenvoudige, slimme ideeën die een wereld van verschil maken. Zoals Lars en Merel die betaalbare protheses in Afrika maken met hun 3-D printlab. Of Milou en Iris die een couveuse afdeling hebben ingericht in Tanzania om kindersterfte terug te dringen. Stuk voor stuk unieke initiatieven die zijn opgezet en uitgevoerd door echte pioniers. Met deze prijs geven we al tien jaar innovatieve ideeën een vliegende start om daadwerkelijk het verschil te gaan maken in Afrika.

Werk je aan een bijzonder initiatief of project om de gezondheid(szorg) in Afrika te verbeteren? En ben je tussen de 18 en 35 jaar? Dan kun je meedingen en maak je kans op een kickstart van € 5.000. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) reikt op 4 april 2020 voor de tiende keer de Albert Schweitzer Prijs uit.

Geef je project een boost en maak jouw droomproject in Afrika waar!

Tot 14 februari 2020 kun je je initiatief indienen. Meer info, voorwaarden en hoe het werkt vind je op www.nasf.nl.

Wat valt er te winnen?

1 x Hoofdprijs: kickstart van € 5.000
2 x aanmoedigingsprijs van € 500
1 x publieksprijs van € 1.000
Deelnemers krijgen hulp en begeleiding bij het verder ontwikkelen van hun initiatief.

Ondernemerschap, leiderschap en gedrevenheid: werken als gezondheidspionier. Het zijn eigenschappen die kenmerkend zijn voor de deelnemers aan de Albert Schweitzer Prijs én Dr. Albert Schweitzer (1875-1965), de naamgever van de Albert Schweitzer Prijs en het NASF.

Met de Albert Schweitzer Prijs nodigt het NASF Nederlandse jongeren uit om initiatief te nemen voor verbetering van de gezondheid in Sub Sahara Afrika en biedt de stichting ondersteuning en een podium aan de innovatieve ideeën die Nederlandse jongeren hebben op dit gebied.

Over Albert Schweitzer

Dr. Schweitzer was arts, filosoof, theoloog en organist, maar is vooral bekend omdat hij in 1913 als gezondheidspionier het Lambaréné ziekenhuis bouwde in Gabon en in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Omdat zijn levensinstelling tijdloos is en een inspiratie voor veel mensen, zet het Nederlands Albert Schweitzer Fonds het werk van Albert Schweitzer voort. Voor miljoenen mensen was en is hij hèt voorbeeld van humaniteit en persoonlijk leiderschap. Zijn grootste
nalatenschap is misschien wel hoe hij anderen tot grootse daden heeft geïnspireerd.

Over het NASF Gezondheid is het belangrijkste dat je hebt. Ook wanneer je geboren bent in Afrika. Het is een voorwaarde voor zelfredzaamheid. Daarom steunt het NASF kleine projecten in Afrika die concreet de gezondheid verbeteren.

De Albert Schweitzer Prijs is een initiatief van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF).

Mensenrechten Mens 2019

Op 25 november 2019, de internationale dag van de strijd tegen geweld tegen vrouwen, heeft het College voor de Rechten van de Mens bekend wie zijn genomineerd als MensenrechtenMens 2019. Uit meer dan dertig inzendingen voor de MensenrechtenMens-prijs 2019 zijn drie genomineerden gekozen: Laura Adèr en Eve Aronson, Hameeda Lakho en Jens van Tricht. Wie van de drie genomineerden deze eretitel mag dragen maakt het College voor de Rechten van de Mens bekend op 10 december in Utrecht.

Mensenrechten in Nederland staan nog te vaak onder druk. Gelukkig ziet het College voor de Rechten van de Mens dat er veel mensen zijn die zich dagelijks inzetten voor mensenrechten van anderen. Omdat deze inzet vaak te weinig opgemerkt en beloond wordt, reikt het College jaarlijks de MensenrechtenMens-prijs uit. Een eretitel die de winnaar een platform geeft meer bekendheid aan initiatieven en projecten te geven en het eigen netwerk te vergroten. Dit jaar staat het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen centraal.

Rondom de prijsuitreiking heeft het College een programma samengesteld waarbij genodigden met elkaar in gesprek gaan over effectieve manieren om geweld tegen vrouwen in Nederland te voorkomen en tegen te gaan. De dagvoorzitter is Naima Azough.

Esseldien Wennink

Esseldien Wennink voorganger in Lunteren

Esseldien Wennink, voorganger van Velp, is vanaf september ook voorganger van Vrijzinnigen Lunteren. In het plaatselijke blad in Lunteren en omgeving stond een interview met Esseldien. Op 24 november aanstaande zal zij voorgaan in het Witte Kerkje in Lunteren.

Jaarverslag 2018-2019 is verschenen

Het is weer zover. Het verslag over het verenigingsjaar 2018-2019 is uitgekomen. Op 23 november 2019 wordt het besproken. Dan vindt de 160ste Algemene Vergadering plaats in Bennekom. Naast de zakelijke punten, zijn er ’s middags workshops.

De vergadering of de workshops bijwonen? Het Jaarverslag 2018-2019 ontvangen?

Laat het ons dan weten via bureau@vrijzinnigen.nl.