Tom Mikkers Remonstranten

Tom Mikkers naar Evangelische Omroep

Theoloog Tom Mikkers gaat aan de slag als programmamaker bij de Evangelische Omroep (EO). Mikkers was de afgelopen 8,5 jaar algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Deze zomer trad hij terug.

Vernieuwend

Zijn komst past bij het voornemen van de EO om het geluid van de wegbezuinigde IKON – en daarmee van verschillende Nederlandse kerken – door te laten klinken. De omroep vindt deze verbreding essentieel voor de pluriformiteit binnen de publieke omroep.

EO-directeur Arjan Lock: “We zijn erg blij met de komst van Tom. Hij is thuis in het kerkelijk landschap en is vernieuwend en creatief in zijn denken. Ik kijk uit naar de mooie plannen die we samen gaan maken.”

Tom Mikkers

Seculiere context

In 2011 ontving Mikkers de Spaanprijs, een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie in brede zin, vanwege vernieuwende kerkelijke projecten. In 2015 en 2016 was Tom Mikkers lid van het levensbeschouwelijk panel in het tv-programma De Nieuwe Wereld (EO-IKON). Ook maakte hij in 2016 deel uit van het panel in het tv-programma de Tafel van Tijs.

Tom Mikkers: “Het christelijk geloof over het voetlicht brengen in een seculiere context en voor de EO aansprekende formats ontwikkelen waardoor geloof, dat vaak zo persoonlijk is, wat dichterbij komt; dat is een taak waar ik graag mijn schouders onder zet.”

Bron: EO

Meer nieuws?

Vrijzinnige week

Blijvend veranderd door internationale vrijzinnige week

Meer dan 150 vrijzinnigen uit alle werelddelen waren aanwezig bij de ICUU Conferentie Winds of Change in Nederland. Inspirerend was dat ook  ruim 20 vrijzinnige jongeren uit India, Burundi, Rwanda, Roemenië, de Verenigde Staten en Nederland op deze conferentie waren afgekomen.

Tegenstellingen

Veel vertegenwoordigers van Unitarian Universalist en andere vrijzinnigen  komen uit landen waar de religieuze cultuur of steeds orthodoxer of steeds meer seculier wordt. Vrijzinnigheid ligt hier tussen in en krijgt daardoor een belangrijkere rol in het hele spectrum.

Met elkaar concludeerden de vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en groepen dat de tegenstelling tussen de zuidelijke helft van de wereld en de noordelijke helft groter is dan die tussen oost en west.  In het zuiden ligt de nadruk steeds meer op de gemeenschap die vrijzinnigen met elkaar vormen.  In de noordelijke helft ligt de nadruk steeds meer op maatschappelijke projecten en het verspreiden van het gedachtegoed in lezingen.

De vertegenwoordigers hebben concrete afspraken gemaakt voor samenwerking op het gebied van (bij)scholing aan voorgangers, delen van theologische kennis en om elkaar te ondersteunen in sociale issues.

internationale vrijzinnige week

Naast workshops en de thema lezing van Klaas van Egmond over een Duurzame samenleving ontmoetten de deelnemers  elkaar in kleine groepen en maakten kennis met elkaars vragen en cultuur. Voor iedereen was deze week een ervaring die je je leven lang niet meer vergeet.

Lees ook: Vrijzinnigen houden niet van regels

Meer informatie

www.icuu.net
Meer nieuws lezen?

 

 

 

toekomst van geloven

Relibazaar over de toekomst van geloven

De Marienburgvereniging organiseert op zaterdag 29 oktober een Relibazaar over de toekomst van geloven.  Thema van deze dag is: ‘De toekomst van een illusie?’. Centraal tijdens de Relibazaar staan enkele tientallen workshops. Deze zijn gegroepeerd rond veschillende thema’s.

Workshops ‘Godzoekers’

1. Huub Schumacher, pastor en catecheet: Bestaat God wel? – Huub Schumacher vertelt hoe hij als pastor omgaat met de vraag of God wel bestaat.
2. Carel ter Linden, predikant en schrijver – Geloven in God als Schepper. Carel ter Linden zet vraagtekens achter God als Schepper, en achter een bedoeling of zin van de evolutie, gezien alle rampen en ziektes die er zijn. Als we God als Schepperloslaten, houden wij dan iets over van die oude naam God die deze wereld bijeen kan houden en ons kan bezielen?
3. Ingrid van Neer, lekenaugustijn en bibliothecaris van het Augustijns Instituut in Eindhoven: Hoe Augustinus en Rembrandt onze relatie met God verbeelden – Ingrid van Neer laat zien hoe de bijbelkenners Augustinus en Rembrandt onze relatie met God verbeelden, en hoe God vooral een Barmhartige Vader is.

Workshops  ‘Geloof en secularisering’

4. Ad de Gruijter, Voortlevingsgeloof in een seculiere tijd – Een centraal christelijk geloofsthema is opstanding. Is persoonlijk voortleven een illusie? In deze workshop maakt u kennis met diverse religieuze en seculiere voortlevings-voorstellingen en gaan we in gesprek over hoe het staat met onze eigen opvattingen, overtuigingen.
5. Joantine Berghuijs, doet onderzoek aan de VU naar meervoudige religieuze betrokkenheid
God en geloof verdwijnen, maar de Passion en de Matthäus Passion blijven populair, Joantine Berghuijs licht toe hoe God en het christelijk geloof in Nederland naar de marge verdwijnen, terwijl The Passion en de Matthäus Passion zo populair blijven.
6. Bert Laeyendecker, ex-augustijn, emeritus hoogleraar sociologie: Zijn wij opgewassen tegen ontwikkelingen in de samenleving? – Predik het Koninkrijk Gods van vrede en gerechtigheid. De huidige wereld heeft daar echter weinig van. Onrustbarende ontwikkelingen zijn overal zichtbaar. Daaronder ligt het fundamentele probleem van de verhouding tussen religie en rede in een ander dan gebruikelijk perspectief. De rede is daarin de sterkere factor die zich heeft gestabiliseerd in een bestel van immense complexiteit waarvan ook christenen ruimschoots profiteren. Kan het christendom daar tegenop?

toekomst van geloven

Workshops ‘Nieuwe geloofsuitingen’

7. Bram Grandia, omroeppastor bij de voormalige IKON: Omroep en TV als bron van troost – Bram Grandia heeft als omroeppastor bij de voormalige IKON gezien hoe mensen zich gekend en herkend weten in televisieprogramma’s. De IKON als stichter van een anonieme troostgemeenschap binnen en buiten de kerk.
8. Henk Jongerius, Dominicaan, tekstschrijver, dichter, meditatieleraar: Een meditatieve oefening – Henk Jongerius doet met ons een meditatieve oefening en bespreekt thema’s als aandacht en woordeloos gebed. Na de oefening zal er een korte uitwisseling van ervaringen kunnen plaatsvinden, maar het gaat vooral om het oefenen zelf.
9. Kees Kok, van de Nieuwe Liefde in Amsterdam: Liturgie zingen Liturgie zingen is meer dan liedjes zingen in de liturgie. Sinds de invoering van de volkstaal wordt de liturgie vaak opgevuld met niet altijd even passende liederen. Hoe komen we tot een liturgie die van binnenuit zingt, één groot gezang?
10. Joke Litjens, geestelijk begeleider en voorheen omroeppastor bij de KRO: Blijf in Mijn liefde Joke Litjens vertelt over de Bron die in je stroomt en die je bezielt, hoe die gaande te houden.
11. Annemarie Revenberg, rouwbegeleidster: Om alle zielen. Annemarie Revenberg zal ons een activiteit Om Alle Zielen laten beleven. Om Alle Zielen is een belevingstocht die de Boskapel in Nijmegen elk jaar organiseert, een tocht om dierbaren te gedenken en om de eigen ziel te voeden.
12. Eric van den Berg, adviseur en trainer kerkelijke communicatie: Geloof en sociale media – Eric van den Berg neemt ons mee naar fascinerende digitale oorden van spiritualiteit. Van de Jesus Daily op Facebook tot Mijnkerk.nl. Social media veranderen sociale structuren én religies. Zijn ze onzinnig of wijzen ze de weg?
13. Marielle van Beek – de Vos, geeft cursussen, basisjaren en opleidingen Sacred Dance in Nederland, België en Duitsland: Sacred Dance – Sacred Dance is een dansvorm die een weg wil zijn tot een dieper beleven van onszelf, een weg om steeds meer te worden wie we in wezen zijn. In de cirkel komen we in aanraking met de ander en wanneer het ons lukt in het moment van de beweging te zijn, kunnen we ervaren dat er meer is dan ik en de ander.

Alternatieve biecht

In een biechthokje, anoniem, tussen de workshops door, een diep bewaard geheim opschrijven? Probeer het uit! Aan het eind van de dag praten deskundigen onder leiding van theoloog Rikko Voorberg vanuit hun religieuze achtergrond over het problematische van uw geheimen.

Informatie en aanmelding

Datum: zaterdag 29 oktober 2016
Tijd: 10.15-17.00 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Utrecht – 10 minuten lopen vanaf Utrecht CS
Entree: € 25,- (inclusief workshops, lezingen en een prima lunch)
Aanmelden: www.marienburgvereniging.nl

Bron: Marienburgvereniging

Volzin-schrijfwedstrijd

Volzin-schrijfwedstrijd: ‘Ik ben, omdat wij zijn’

Ook in 2016 organiseert de redactie van het magazine Volzin weer een schrijfwedstrijd. ‘Ik ben, omdat wij zijn’ luidt dit jaar het thema. Schrijf een spannend en persoonlijk gemotiveerd essay over de verhouding tussen ‘ik’ en ‘wij’, tussen kiezen voor jezelf of je aanpassen aan anderen, tussen eigenbelang of zelfopoffering. De jury kiest uit de inzendingen de drie beste essays. De winnende essays verschijnen in Volzin van 6 januari 2017. De winnaars ontvangen respectievelijk 500, 300 en 200 euro. De inzendtermijn sluit 1 september 2016.

Vrijheid

‘Maak van je leven je eigen unieke kunstwerk.’ Vrijheid is in onze samenleving en in ons persoonlijke leven een belangrijke verworvenheid. Zelf kunnen kiezen hoe en met wie je wilt leven, of je wel of geen kinderen wilt, wie je vrienden zijn, waar je wilt wonen: het past allemaal in een samenleving die zelfbeschikking, individuele ontplooiing en emancipatie als belangrijke waarden ziet. Ook op het vlak van religie en levensbeschouwing zien we dit terug.

ik ben, omdat wij zijn

De nadruk ligt op het zoekende individu dat zélf zin gaat geven aan het eigen leven. Het ‘ik’ is het vertrekpunt, het ‘wij’ (de samenleving, de relatie, het collectief en de groep waar we bijhoren) is dan het gevolg – als het goed gaat tenminste. Maar klopt dit wel? De Afrikaanse kijk op het leven lijkt loodrecht op de dominante westerse kijk te staan. ‘Ik ben, omdat wij zijn’, zeggen de Afrikanen. In deze visie bestaat er geen ‘ik’ zonder ‘wij’. Mensen worden immers wie zij zijn dankzij en binnen relaties, familie, de generaties voor hen, de groep, de samenleving waartoe zij behoren. Vanuit onszelf weten we niet veel; we zijn daarin schatplichtig aan de cultuur en tradities. Religie is eerder een kwestie van zin ontvangen van anderen dan van zelf zin geven. Kortom, in deze visie vormen het gezamenlijke belang en zorg voor elkaar het uitgangspunt en stemt het individu zich daarop af.

Vragen

Sommigen in Nederland vinden dat ons land wel wat meer van de Afrikaanse kijk zou kunnen gebruiken: wat minder nadruk op het ‘ik’ en wat meer ruimte voor het ‘wij’. Hebben ze gelijk of toch eigenlijk niet? Worstelt uzelf in uw leven met de spanning tussen ‘ik’ en ‘wij’? Hoe valt uw keuze uit: meer of minder ‘ik’, meer of minder ‘wij’? De jury van de Volzin-schrijfwedstrijd 2016 leest graag uw antwoord op deze vragen.

volzin-schrijfwedstrijd

Voorwaarden en criteria

  •  De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen.
  • De bijdragen van maximaal 1600 woorden moeten uiterlijk donderdag 1 september worden ingezonden.
  • Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per e-mail te worden aangeleverd. Mail naar: schrijfwedstrijd@volzin.nu, voorzie uw bijdrage van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep) en de aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 2016’; niet-digitale bijdragen worden niet in behandeling genomen.
  • Inzender verleent Volzin het recht van eerste publicatie van de ingezonden bijdragen in het magazine en/of op deze website.
  • Over de inhoud en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

We hanteren de volgende criteria. De bijdrage:

  • bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema;
  • is origineel van inhoud en invalshoek;
  • is helder van stijl en toegankelijk geschreven.

Prijzen en publicatie

Een deskundige jury kiest uit de inzendingen de drie beste essays. Voorzitter is Frank Bosman, cultuurtheoloog (Tilburg University). De andere juryleden zijn: Elleke Bal, Jeroen Fierens, Jan van Hooydonk, Wies Houweling en Jacqueline Kool. De uitslag wordt bekend gemaakt in het eerste nummer van de jaargang 2017 (6 januari 2017). Daarin verschijnen ook de winnende essays. De winnaars ontvangen respectievelijk 500, 300 en 200 euro.

Bron: www.volzin.nu

Vrijzinnigen

Vrijzinnigen houden niet van regels

Vanuit alle continenten zijn ruim 150 kleurrijke vrijzinnigen deze week aanwezig bij de ICUU Conferentie Winds of Change. Dinsdag, 17 juli, vond de internationale vrijzinnige dag plaats. Een mooie gelegenheid om te ontdekken wie ze eigenlijk zijn, waar ze in geloven ze in en waar ze vandaan komen.

Lees verder….

Lees ook: Blijvend veranderd door internationale vrijzinnige week

 

Bekeerd

‘Op een dag was ze bekeerd’

Op de website van Zin in Opvoeding zijn twee interviews verschenen met Claudia en haar moeder. Claudia bekeerde zich na een jarenlange zoektocht tot de islam. ‘Ik heb altijd al het gevoel gehad dat mijn leven een doel had: er is iets bijzonders in het leven dat ik nog moet ontdekken.’

‘Ik was blij voor haar dat ze had gevonden waar ze naar op zoek was’, vertelt haar moeder, ‘en tegelijkertijd was ik heel huiverig. Zeker die eerste jaren. We zijn pas de laatste jaren meer gaan praten, in die tijd meed ik het onderwerp misschien ook wel een beetje. Ik vond het ingewikkeld om die dingen te benoemen.’

Lees de hele interviews op de website van Zin in Opvoeding. Hier het interview met Claudia. Hier het interview met haar moeder.

Bekeerd

Over Zin in Opvoeding

Zin in Opvoeding is een initiatief van de VVP, Het Apostolisch Genootschap, de Doopsgezinde Sociëteit en Vrijzinnigen Nederland. Met artikelen en interviews wil het ouders en verzorgers inspireren bij de opvoeding.

Meer nieuws?

boek der vreugde

Dalai Lama en Desmond Tutu komen met ‘Het boek van vreugde’

Komend najaar verschijnt bij uitgeverij Harper Collins Nederland Het boek van vreugde van de Dalai Lama en Desmond Tutu. Dit boek is een ‘unieke samenwerking tussen twee Nobelprijswinnaars, wijze vrienden en geestelijk leiders’.

Het boek van vreugde

Twee van de grootste geestelijke leiders van onze tijd delen hun wijsheid en inzichten over hoe we diepe vreugde kunnen vinden en vasthouden ondanks de tegenslagen en uitdagingen die het leven in zich draagt.

Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala waar de beide vrienden hun wijsheid en inzichten deelden over de manier waarop wij een zo vreugdevol leven kunnen leiden, ook in tijden van tegenspoed.Douglas Abrams was bij deze gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot een boek.

boek van vreugde

Een boek waar je blij van wordt, alleen al om de liefdevolle manier waarop deze oude wijze mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en speelsheid die ze delen en de respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de boeddhistische en de christelijke traditie hebben naast veel overeenkomsten ook duidelijke verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijke verschillen kunnen worden, want hun kernboodschap is dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te brengen.

Meer informatie

www.berneboek.com

flexibele feestdagen

Nederland klaar voor flexibele feestdagen

Ruim een miljoen Nederlandse moslims vieren deze week het Suikerfeest. Wordt het tijd om er een officiële feestdag van te maken? Representatief onderzoek van Motivaction naar de houding van Nederlanders ten opzichte van feestdagen laat zien dat twee derde van de Nederlanders vindt van niet. Wel vindt 65% dat werknemers zelf mogen kiezen op welke dagen zij een feestdag opnemen.

Twee derde van de Nederlanders vindt het een goed idee als werknemers meer keuzevrijheid krijgen om zelf te bepalen op welke feestdagen ze vrij willen nemen. De helft van de Nederlanders stelt wel als voorwaarde dat er een aantal gezamenlijke feestdagen blijft bestaan.

Draagvlak voor feestdagen

Een aantal van de huidige feestdagen waarop iedereen vrij is, wordt door een groot deel van de Nederlanders niet gevierd. Dat blijkt uit de feestdagenmonitor van Motivaction waaraan per feestdag minimaal 1500 Nederlanders deelnemen. Pinksteren werd in 2015 door 31% van de Nederlanders gevierd en Hemelvaart door bijna een kwart (24%). De feestdagen die wel door de meerderheid van de Nederlanders worden gevierd zijn Kerst (91%), Oud en Nieuw (86%) en Pasen (67%). Deze aantallen veranderen door de jaren heen nauwelijks.

Feesten hoeft niet altijd samen

Door de populairste feestdagen gezamenlijk te vieren, maar werknemers zelf te laten kiezen op welke andere feestdagen ze vrij willen nemen, kunnen islamitische Nederlanders, maar ook Nederlanders met bijvoorbeeld een joodse of hindoeïstische achtergrond de voor hen relevante feestdagen vieren, zonder dat dit ten koste gaat van hun vakantiedagen.

Ikrame Azaaj, researcher bij Motivaction: ‘Er is in Nederland behoefte aan een flexibele invulling van de feestdagenkalender. Dat biedt naast mogelijkheden voor werknemers ook kansen voor werkgevers, omdat er dan gewerkt kan worden op dagen waarop nu iedereen vrij is.’

flexibele feestdagen

Vrije dag niet verplicht

Hoewel Nederlanders positief staan tegenover het idee om zelf feestdagen te kiezen, zijn de meningen verdeeld over de vraag of werknemers vrij móéten krijgen wanneer zij daarom vragen. Ruim een kwart (28%) van de Nederlanders vindt dat werknemers die vrij vragen voor het Suikerfeest een dag vrij moeten krijgen. Bijna een derde (32%) twijfelt en 40% vindt niet dat werkgevers zonder meer een vrije dag moeten geven wanneer een werknemer daarom vraagt.

Over het onderzoek

Voor het online onderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction met meer dan 60.000 leden. 1.103 respondenten in de leeftijd van 18 tot 70 jaar hebben de vragenlijst volledig beantwoord. Het onderzoek is representatief op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality-segmentatie. De veldwerkperiode van het onderzoek was van 6 tot 13 mei 2016.

De feestdagenmonitor peilt sinds 2012 direct na een feestdag minimaal 1500 respondenten in de leeftijd van 15 t/m 70 jaar. Voor het online onderzoek wordt gebruik gemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction en het onderzoek is representatief op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality-segmentatie. De veldwerkperiode is steeds 2 dagen.

Bron: Motivaction

Meer nieuws?

religie en marketing

Event Religie en marketing

Steeds meer levensbeschouwelijke organisaties treden zichtbaar naar buiten met hun boodschap aan de samenleving. Zo is het Apostolisch Genootschap begin dit jaar met de reclamecampagne vindjeantwoordinjezelf.nl gestart. En sinds kort brengen zij een nieuw magazine voor zingeving en levenskunst uit. Maar met wel doel en verwachtingen? Welke stappen zetten zij en waar lopen zij tegenaan?

Om dit te delen organiseert het Apostolisch Genootschap op dinsdagmiddag 5 juli het event ‘Religie en marketing’ in samenwerking met andere levensbeschouwelijke organisaties zoals Vrijzinnigen Nederland, Remonstranten, Humanistisch Verbond.

Meer informatie

Datum: Dinsdag 5 juli 2016
Tijd: 14.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur en na afloop een netwerkborrel
Locatie: Berg en Dal, centrum voor ontmoeting en levenskunst, Jacob van Lenneplaan 12, 3743 AR Baarn
Aanmelding: communicatie@apgen.nl

uitnodiging religie en marketing (pdf)

 

 

nacht van de theologie

Nacht van de theologie

De Nacht van de Theologie, onder theologen ook wel de ‘Nacht der nachten’ genoemd, is een avond in het weekend van de langste dag en vindt plaats op 25 juni.

Dit jaar zal voor het eerst de Theoloog des Vaderlands verkozen worden, naast de prijs voor het beste theologische boek van afgelopen jaar. De Theoloog des Vaderlands wordt gekozen voor de periode van één jaar met als doel dat hij of zij in dat jaar optreedt als ambassadeur van de (academische) theologie in Nederland. De avond is voor iedereen die geïnteresseerd is in de theologie.

De Nacht van de Theologie maakt zichtbaar dat theologen in het publieke debat een rol hebben te vervullen. Door gezichtsbepalende theologen van verschillende kerkelijke signatuur en achtergrond met elkaar in contact te brengen en het gesprek over actuele thema’s in het publieke debat tussen theologen te stimuleren, wordt iedere bezoeker op deze avond geïnspireerd om verbonden te blijven met de theologie.

Nacht van de theologie

Geschiedenis

In 2011 vond de eerste Nacht van de Theologie plaats in de Hermitage in Amsterdam: een feestelijk galadiner voor theologen. In 2012 werd het evenement op deze plaats herhaald. Er werden voor de tweede keer prijzen uitgereikt voor beste theoloog en voor het beste theologische boek. Daarnaast was er tijdens het diner een inhoudelijk programma rond een bepaald thema. Ook in 2013 werd voor dit format gekozen. Alleen de locatie veranderde. Dat werd de SS Rotterdam. In 2014 en 2015 vond de Nacht van de Theologie plaats in de Rode Hoed in Amsterdam. In 2016 gaan we naar Hilversum en zijn we voor het eerst live te horen op de Nederlandse radio.

Meer informatie

www.nachtvandetheologie.nl

Meer (vrijzinnig) nieuws