Vrede in de wereld

Vrede

Vrede in de wereld klinkt net iets anders dan vrede op aarde. We denken wel dat er hetzelfde mee wordt bedoeld. Vrede is een van de thema’s van de feestdagen aan het einde van het jaar. Helaas raakt ook de vrede soms ondergesneeuwd. Het interreligieuze initiatief ‘world healing day’ organiseert op de laatste dag van het jaar wereldwijd een meditatie voor vrede. Op dit uur voor de vrede op 31 december om 13.00 uur wordt er wereldwijd gemediteerd voor vrede in de wereld. Mensen wereldwijd voelen zich dan verbonden met elkaar voor dit doel. Vrijzinnigen Nederland sluit zich aan bij dit initiatief. De gebouwen in Amerongen, Bennekom, Brielle, Brummen, Lunteren, Renkum, Rhenen, Varsseveld, Veenendaal en Velp zijn in ieder geval open en nodigen je uit om mee te doen. Een uurtje voor vrede wereldwijd in deze tijd.

Ook is er in deze feestdagen ruimte voor vrede op onze website en social media. Naast de aankondiging van de vredesmeditaties zijn er drie blogs over vrede van Wouter Blokhuis, Wies Houweling en Klaas Douwes.

Nobelprijs voor de vrede

Verdieping in quotes van mensen die een groot deel van hun leven hebben ingezet of zetten zich in voor vrede. Twee mannen en een meisje, alle drie Nobelprijswinnaar voor de vrede. Dag Hammerskjöld, Martin Luther King and Malala Yousafzai. Wat is hun verhaal en kunnen we het nog vertellen? Is het nog relevant vandaag? Hun verhalen inspireren nog steeds daarom moeten we ze blijven vertellen.

Graag horen we je reactie of aanvulling en we wensen je een mooie tijd, vrede en allegoeds

Wies Houweling en Elsbeth Goettsch

Albert Schweitzerprijs 2020

Gezondheidspioniers gezocht voor de Albert Schweitzer Prijs 2020

Gezondheidspioniers zijn mensen met goede ideeën voor een gezonder Afrika. Eenvoudige, slimme ideeën die een wereld van verschil maken. Zoals Lars en Merel die betaalbare protheses in Afrika maken met hun 3-D printlab. Of Milou en Iris die een couveuse afdeling hebben ingericht in Tanzania om kindersterfte terug te dringen. Stuk voor stuk unieke initiatieven die zijn opgezet en uitgevoerd door echte pioniers. Met deze prijs geven we al tien jaar innovatieve ideeën een vliegende start om daadwerkelijk het verschil te gaan maken in Afrika.

Werk je aan een bijzonder initiatief of project om de gezondheid(szorg) in Afrika te verbeteren? En ben je tussen de 18 en 35 jaar? Dan kun je meedingen en maak je kans op een kickstart van € 5.000. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) reikt op 4 april 2020 voor de tiende keer de Albert Schweitzer Prijs uit.

Geef je project een boost en maak jouw droomproject in Afrika waar!

Tot 14 februari 2020 kun je je initiatief indienen. Meer info, voorwaarden en hoe het werkt vind je op www.nasf.nl.

Wat valt er te winnen?

1 x Hoofdprijs: kickstart van € 5.000
2 x aanmoedigingsprijs van € 500
1 x publieksprijs van € 1.000
Deelnemers krijgen hulp en begeleiding bij het verder ontwikkelen van hun initiatief.

Ondernemerschap, leiderschap en gedrevenheid: werken als gezondheidspionier. Het zijn eigenschappen die kenmerkend zijn voor de deelnemers aan de Albert Schweitzer Prijs én Dr. Albert Schweitzer (1875-1965), de naamgever van de Albert Schweitzer Prijs en het NASF.

Met de Albert Schweitzer Prijs nodigt het NASF Nederlandse jongeren uit om initiatief te nemen voor verbetering van de gezondheid in Sub Sahara Afrika en biedt de stichting ondersteuning en een podium aan de innovatieve ideeën die Nederlandse jongeren hebben op dit gebied.

Over Albert Schweitzer

Dr. Schweitzer was arts, filosoof, theoloog en organist, maar is vooral bekend omdat hij in 1913 als gezondheidspionier het Lambaréné ziekenhuis bouwde in Gabon en in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Omdat zijn levensinstelling tijdloos is en een inspiratie voor veel mensen, zet het Nederlands Albert Schweitzer Fonds het werk van Albert Schweitzer voort. Voor miljoenen mensen was en is hij hèt voorbeeld van humaniteit en persoonlijk leiderschap. Zijn grootste
nalatenschap is misschien wel hoe hij anderen tot grootse daden heeft geïnspireerd.

Over het NASF Gezondheid is het belangrijkste dat je hebt. Ook wanneer je geboren bent in Afrika. Het is een voorwaarde voor zelfredzaamheid. Daarom steunt het NASF kleine projecten in Afrika die concreet de gezondheid verbeteren.

De Albert Schweitzer Prijs is een initiatief van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF).

Mensenrechten Mens 2019

Op 25 november 2019, de internationale dag van de strijd tegen geweld tegen vrouwen, heeft het College voor de Rechten van de Mens bekend wie zijn genomineerd als MensenrechtenMens 2019. Uit meer dan dertig inzendingen voor de MensenrechtenMens-prijs 2019 zijn drie genomineerden gekozen: Laura Adèr en Eve Aronson, Hameeda Lakho en Jens van Tricht. Wie van de drie genomineerden deze eretitel mag dragen maakt het College voor de Rechten van de Mens bekend op 10 december in Utrecht.

Mensenrechten in Nederland staan nog te vaak onder druk. Gelukkig ziet het College voor de Rechten van de Mens dat er veel mensen zijn die zich dagelijks inzetten voor mensenrechten van anderen. Omdat deze inzet vaak te weinig opgemerkt en beloond wordt, reikt het College jaarlijks de MensenrechtenMens-prijs uit. Een eretitel die de winnaar een platform geeft meer bekendheid aan initiatieven en projecten te geven en het eigen netwerk te vergroten. Dit jaar staat het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen centraal.

Rondom de prijsuitreiking heeft het College een programma samengesteld waarbij genodigden met elkaar in gesprek gaan over effectieve manieren om geweld tegen vrouwen in Nederland te voorkomen en tegen te gaan. De dagvoorzitter is Naima Azough.

Esseldien Wennink

Esseldien Wennink voorganger in Lunteren

Esseldien Wennink, voorganger van Velp, is vanaf september ook voorganger van Vrijzinnigen Lunteren. In het plaatselijke blad in Lunteren en omgeving stond een interview met Esseldien. Op 24 november aanstaande zal zij voorgaan in het Witte Kerkje in Lunteren.

Jaarverslag 2018-2019 is verschenen

Het is weer zover. Het verslag over het verenigingsjaar 2018-2019 is uitgekomen. Op 23 november 2019 wordt het besproken. Dan vindt de 160ste Algemene Vergadering plaats in Bennekom. Naast de zakelijke punten, zijn er ’s middags workshops.

De vergadering of de workshops bijwonen? Het Jaarverslag 2018-2019 ontvangen?

Laat het ons dan weten via bureau@vrijzinnigen.nl.

 

Afscheid voorzitter Ineke Jacobsen Jensen

Afgelopen zaterdag namen wij afscheid van onze voorzitter, Ineke Jacobsen Jensen. Zij droeg na zeven jaar voorzitterschap de hamer over aan Diederik von Meyenfeldt.

In 2012 volgde Ineke Kees Mosselman op als voorzitter. Zij was toen al twee jaar algemeen bestuurslid. De speerpunten van haar voorzitterschap zijn te vatten in de woorden verbinding, gezamenlijkheid en kwaliteit. Onder haar leiding is de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed opgericht en is een bijzonder hoogleraar voor de vrijzinnigheid, Laurens ten Kate, benoemd.

Veel tijd besteedde Ineke aan het bezoeken van de afdelingen en samenwerking met andere vrijzinnige organisaties.

Ineke heeft de vereniging meer jaren gediend dan statutair bepaald, omdat zij het proces waarin de vereniging zit goed wilde afronden. Zaterdag 21 september zijn knopen doorgehakt en kan de vereniging op weg naar een statutenwijziging.

De foto bij dit nieuws is het oude bestuur.  Op de afgelopen AV zijn de heren Paul Thorissen (Wassenaar) en Jaap Groenhof (Bilthoven) als bestuursleden benoemd.

Compassieprijs 2019

De inschrijving van nominaties voor de Compassieprijs 2019 van het Handvest voor Compassie Nederland is gesloten.

Op 13 november zal de prijsuitreiking plaatsvinden bij de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, tijdens een symposium met als thema 30 jaar kinderrechten. Informatie hierover volgt in het najaar.
De uitreiking van de prijs en het symposium vallen samen met de viering van Leiden 10 jaar Compassiestad.

Compassieprijs

De compassieprijs wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt en heeft als doel om aandacht te vestigen op projecten en personen die ‘harten verzachten, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. Hiervoor wordt ieder jaar een nieuw thema gekozen en samenwerking gezocht met partijen die aansluiting hebben bij het thema van dat jaar. In 2019 is dat de Universiteit Leiden, in de persoon van professor Ton Liefaard. Liefaard is hoogleraar kinderrechten en bekleedt sinds 15 maart 2012 de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De juryleden van de compassieprijs 2019

Marleen Damen Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn, Leiden
Laurien Koster Voorzitter Kinderrechtencollectief
Ton Liefaard Hoogleraar kinderrechten, Universiteit Leiden
Tako Rietveld Kindercorrespondent
Akhrat Selevani Winnaar Leids Jeugdlintje, ambassadeur van de Ik blijf hier-groep

Handvest voor Compassie NL verbonden aan Charter for Compassion

Internationaal is Handvest voor Compassie NL nauw verbonden met het Charter for Compassion dat is ontstaan nadat de Britse schrijfster Karen Armstrong in 2008 de TED- Award ontving voor haar oproep om compassie een leidende kracht in de wereld te laten zijn. Dit heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan activiteiten wereldwijd, waaronder de campagne Compassionate Cities en de instelling van de Nederlandse Compassieprijs.

Boek Is Vrijheid altijd Blijheid

Is vrijheid altijd blijheid?
Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd.

We zijn blij dat het boek er is en willen het graag met u delen. Het boek verzamelt de bijdragen van diverse auteurs en reacties de deelnemers van de diners pensants georganiseerd rondom het thema ‘Vrijheid onder druk’ ingeleid door prof. dr. Laurens ten Kate.
De publicatie is georganiseerd door de Stichting Stimulering Vrijzinnige Gedachtegoed onder eindredactie van Wies Houweling.

Het boek is te bestellen via bureau@vrijzinnigen.nl en kost € 15,-, exclusief portokosten. Graag uw adresgegevens vermelden.

Opzoomerlezing, een persoonlijk verslag

Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen – helpt dat?

De uitnodiging voor bovengenoemd thema sprak mij direct aan. Enerzijds de titel, maar anderzijds ook de verwijzing naar Martin Buber. Door de inleidende woorden voelde het alsof ik daardoor werd meegenomen in mijn eigen levensverhaal.

Moestuin

De verbinding met de moestuin en met de handen in de grond, bracht mij, naar mijn vele pelgrimstochten. Het constante van de ene voet voor de andere voet zetten, om vooruit te komen, is niet alleen de verbinding met de grond, maar ook met de natuur, zoals werken in een moestuin, beiden een vorm van vrijheid en verwondering.

Pelgrimstochten

Het niet ‘geloven vanuit het geloof’, maar vanuit de verhalen uit leven, deden mij opnieuw denken aan mijn pelgrimstochten. Een openbaring om te ontdekken dat ‘het geloof vastleggen’ bij mij meer is gegroeid naar persoonlijke zingeving, geworteld in mijn kinderjaren en door loutering en betekenisgeving aan mijn schaduwen (tegenslagen) verder is gegroeid op het stevig gelegde fundament door mijn ouders. Het is bij mijzelf begonnen in verbinding met de ander, een wederkerig en voortdurend proces met ook de vrijheid zijpaden te durven volgen. Deze zijpaden waren weliswaar soms grensoverschrijdend, maar dan ook zeker grensverleggend, want de filosofie en psychologie kwamen mij op deze paden tegemoet. Samenvattend bracht mij dit op het pad van de mystiek of wel de eenheidservaring. Tijdens mijn tochten, groeide mijn vertrouwen wat voor mij onder andere loslaten betekent, maar dan toch op een andere wijze vasthouden. Door mijn vele ontmoetingen met die ander, leren luisteren met meestal verdiepende dialogen. Het inspireerde mij eveneens verbinding te leggen met ‘ont moeten’, niets moet, laat het allemaal maar gebeuren. Het is een weg geworden naar een gunnende levenshouding, wat dan voor mij weer delen is, met de ander.

Verbindingen

Het gaf mij nog meer inzicht om verbindingen te leggen, waardoor mijn weg gaandeweg duidelijker is geworden. Een mooi en bijzonder voortdurend proces, heb ik na al die jaren mogen ervaren. Het is een weg, die mij heeft gevonden en ik zelf de keuze heb gemaakt deze weg te gaan volgen, maar dan wel op mijn eigen wijze. Het is een weg van vrijheid en steeds weer die verwondering en waarin het onbehagen, weliswaar een actueel hedendaags thema is, maar gaandeweg bij mij is gaan vervagen. Af en toe komt het wel terug, maar het geeft ook aan dat ik mens ben gebleven, met alles wat daarbij hoort. Een bijzonder persoonlijk feit was dat de woorden ‘geld en macht’ ook in dit thema even ter sprake kwamen, al eeuwenlang een belangrijke rol en nu nog steeds in onze samenleving. Het gaat voornamelijk over de buitenkant, terwijl juist de binnenkant veel belangrijker is, heb ik ervaren.

Schaduw omarmen

Door vele citaten word ik steeds weer geïnspireerd onder andere ‘het bestaan is een feit en het leven een kunst’ waardoor ik mij bewust ben, dat ik ‘er ben en er mag zijn’, maar het vraagt ook wel iets en dat is de ‘kunst van het leven’. Afrondend van mijn impressie over dit bijzondere thema voeg ik een voor mij belangrijk element toe, dat ik mijn schaduw omarm, die ik in mijn rugzak draag en niet zie, maar wel voel, om te beseffen dat ik die schaduw nodig heb gehad om te kunnen groeien en te ontdekken dat betekenisgeving voor mij een bijzondere deugd is geworden, wat inmiddels mijn metgezel is. Het zijn allemaal metaforen, zoals het thema “vrijzinnig in tijden van onbehagen – helpt dat? Wat ik volmondig met ‘ja’ kan beantwoorden, wat een bofkont, als je dat zo kunt ervaren.

Jan Veltman

Zie ook ons videoverslag

Verslag Opzoomerlezing 2019