15 jaar United Religions Initiative met Wies Houweling

Op zaterdag 29 september viert het United Religions Initiative haar 15 jarig bestaan in Amsterdam.

Vanaf 13.30 uur is er ontvangst.

Aanvang programma 14.00 – 17.00 uur. Het thema is vrede en verzoening. Er is een interfaith viering en een inhoudelijk gedeelte met als keynote speaker onze algemeen secretaris, Wies Houweling.

Locatie: Wibautstraat 11, 1091 GP Amsterdam

Voor meer informatie en het aanmelden info@unitedreligions.nl and www.unitedreligions.nl

wies houweling de vermoeden viering

Zielsplekken van start

Zielsplekken van start

De dingen die ons inspireren geven we op deze plek en tijd de aandacht die ze verdienen.

In september start in Amersfoort het project Zielsplekken van Vrijzinnigen Nederland met projectleider, Janneke Stegeman.

Janneke Stegeman, theoloog, zoekt deelnemers die met elkaar willen praten over levensvragen. Vooral bedoeld voor mensen die met elkaar willen sparren over spiritualiteit en religie en die zich niet (meer) verbonden voelen met geloofsgemeenschappen.

De groep komt bij elkaar op een centrale plek in Amersfoort.

Voor wie geïnteresseerd is kan alle informatie vinden op www.zielsplekken.nl. Ook kun je je daar aanmelden.

Via deze link het filmpje met de introductie van Janneke Stegeman https://youtu.be/PG6vtg7fsmc

Vrijzinnigen uit Praag op werkbezoek in Nederland

Maandag 16 juli 2018 kregen we vrijzinnig bezoek van geestverwanten uit Praag, Tsjechië. Vrijheid en verdraagzaamheid en een open houding naar andere levensovertuigingen staan centraal bij Vrijzinnigen Nederland, maar ook bij vrijzinnigen wereldwijd. Onze gasten kwamen uit Tsjechië op werkbezoek. Vrijzinnigen worden daar, maar ook elders, zoals in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Unitariërs genoemd. De Tsjechen zijn lid van de International Association of Unitarian Universalists ( ICUU) en waren ook aanwezig op de conferentie in 2016 in Mennorode.

Zij bezochten de Majella kapel van de Vrijzinnigen in Bussum, the Netherlands Unitarian Universalist Fellowship (NUUF) in Amsterdam en het landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland in Amersfoort.

Dr. Kristyna Ledererova Kolajova, de president van de Religious Society of Czech Unitarians en ds. Petr Samojski, predikant in Praag deelden hun inspiratie en zorgen over de toekomst van vrijzinnigen in Europa. Het waren inspirerende ontmoetingen.

Op de foto. Hans le Grand en Peter Korver van de Majellakapel, Kristyna Ledererova Kolajova en Petr Samojski uit Praag. De laatste staat in een hemels licht. Of het was gewoon de zon, dat kan natuurlijk ook.

Compassieprijs 2018 tegen discriminatie en polarisatie

Gezocht: religies geïnspireerde initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de Nederlandse samenleving

Compassie prijs
Ken je mensen die zich binnen onze maatschappij op bovengenoemde terreinen inzetten voor anderen? Dan kun je hen, maar ook jouw eigen initiatief voordragen voor de Nederlandse Compassieprijs 2018.

Op 29 november reikt Karen Armstrong de prijs uit aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geloven in compassie
Het thema van de Nederlandse Compassieprijs 2018 is ‘Geloven in compassie’ en linkt naar het gedachtengoed van de inspirator van deze prijs, de Britse schrijfster Karen Armstrong. Toen zij in
2009 haar wereldwijde Charter for Compassion presenteerde, richtte zij haar aandacht ook op de religieuze tradities van deze wereld. Zij riep op tot het weer in ere herstellen van de Gulden Regel
‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, die volgens haar aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities ten grondslag ligt. De Gulden Regel is de praktische vertaling van
‘compassie’; de drijfveer om ons in te zetten voor de kwaliteit van leven van de ander(en), ook van hen die niet tot onze eigen groep behoren.

In de actualiteit komt het gewelddadige aspect van religies sterk naar voren. Maar dat is niet het
hele verhaal. Wereldwijd zetten mensen, juist vanuit hun religieuze overtuiging, zich in voor anderen en voor de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Zij helpen, redden, verbinden, protesteren, bouwen, inspireren en zorgen om de wereld een beetje mooier te maken. Met de Compassieprijs krijgen deze mensen de aandacht die zij en hun projecten verdienen en worden ze een
inspiratiebron voor anderen.

Karen Armstrong eredoctor Vrije Universiteit Amsterdam
In 2017 kreeg Karen Armstrong als religieuze bruggenbouwer in tijden van sociaal-culturele en religieuze polarisatie op voordracht van de faculteit religie en theologie een eredoctoraat van de Vrije Universiteit. Net als Armstrong met haar handvest voor compassie stimuleert ook de VU de dialoog tussen verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen om zo de positieve krachten te ontdekken en te bevorderen en op die manier polarisatie in de samenleving tegen te gaan.

Over de Compassieprijs
De jaarlijkse uitreiking van de Nederlandse Compassieprijs vindt plaats sinds 2011. De Stichting Handvest voor Compassie Nederland organiseert de uitreiking met elk jaar weer een ander thema. De prijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. In
2018 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. De Compassieprijs 2018 wordt op donderdag 29 november uitgereikt door Karen Armstrong op de Vrije Universiteit Amsterdam.

De nominatieperiode loopt van 27 augustus t/m 24 oktober 2018.
Vanaf 25 augustus is meer informatie en het benodigde nominatieformulier te vinden op:
www.handvestvoorcompassie.nl

Diane Rollert, Unitarian ambassadeur, bezoekt Vrijzinnigen Nederland

De Canadese voorganger Diane Rollert, ambassadeur van de Unitarian Universalist Association in Europa, was bezoek op het landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland. Sinds begin dit jaar is Diane de Rev. Mark Morrison Reed opgevolgd als ambassadeur. Het ambassadeurschap is vooral gericht op de expatsgemeenschappen van Unitarians Universalist in Europa, zoals de Netherlands Unitarian Universalist Fellowship (NUUF) in Amsterdam. Gelukkig had ze ook even tijd voor Vrijzinnigen Nederland. Het was een interessant bezoek waarbij bleek dat de Canadese Unitarians ongeveer even groot zijn en evenveel afdelingen hebben als wij. Natuurlijk is het gebied waarover zij verspreid liggen veel groter dan Nederland. Ook daar is terugloop te bespeuren. Toch, vertelde zij, vind ik het heel indrukwekkend dat al onze afdelingen ieder op hun eigen wijze meewerken aan de opvang van vluchtelingen, dan beteken je wel iets in de Canadese samenleving.

Op zondag 1 juli 2018 gaat Diane om 14.00 uur voor in een viering van de NUUF in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam.

U bent van harte welkom!

Vrijzinnigen en VluchtelingenDag 2018

Vluchtelingen zijn zoals jij en ik, behalve dat zij op de vlucht zijn. Vrijzinnigen in de regio Zuid Veluwe Vallei (Ede, Lunteren, Bennekom, Renkum en Veenendaal)  willen met verschillende activiteiten aandacht te besteden aan VluchtelingenDag 2018. Want elkaar beter kennen = begrip voor elkaar.

VluchtelingenDag valt dit jaar op 20 juni. Vrijzinnigen in de regio heeft daarom verschillende zinnige activiteiten georganiseerd om aandacht te geven aan de vluchteling. Door ontmoeting, gesprek en contact dragen bij aan wederzijds begrip.

Kijk op www.zinnige-activiteiten.nl voor het overzicht.

Vrijzinnigen Bennekom
Vrijzinnigen Ede
Vrijzinnigen Lunteren
Vrijzinnigen Renkum
Vrijzinnigen Veenendaal

 

Begripkwekers online platform

Remonstranten, Apostolisch Genootschap en Vrijzinnigen Nederland starten een nieuw online platform om het vrijzinnige geluid in de samenleving te versterken.

Joost Röselaers, Hans Leeflang en Wies Houweling zijn de initiatiefnemers en vormen voorlopig het netwerk van vrijzinnige opiniemakers. De bijdragen op www.begripkwekers.nl zijn op persoonlijke titel. Gemiddeld elke maand wordt een opiniestuk  gedeeld. Het liefst gekoppeld aan een gebeurtenis in de samenleving, zoals onlangs met Earth Hours van Hans Leeflang of het artikel van Wies Houweling over vrij maar kwetsbaar.

Statement

De vrijzinnige opiniemakers blazen het woord ‘solidariteit’ nieuw leven in. Niet door te polariseren, maar door begrip te kweken.

Reacties zijn van harte welkom op www.begripkwekers.nl.

Omzien, het magazine over vrijzinnig pastoraat

We zijn trots op ons nieuwe magazine Omzien over vrijzinnig pastoraat. De presentatie was afgelopen zaterdag in Bussum.

Onderzoek Froukje Pitstra

Froukje Pitstra heeft het afgelopen jaar een grondig onderzoek gedaan de vormen van omzien naar elkaar in onze vereniging. Zij geeft ook adviezen voor de toekomst. Dankzij de Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg kon Froukje haar onderzoek doen.

In het magazine krijgt u een mooi beeld van hoe omzien naar elkaar in Vrijzinnigen Nederland vorm heeft en kan krijgen. De eerste exemplaren werd aan de aanwezige voorgangers en cursisten aan het OVP aangeboden.

Wilt u een exemplaar ontvangen? Mail uw naam en adres aan bureau@vrijzinnigen.nl.

De religieuze rebellen van de Vrije Gemeente

Vorige week bestond Paradiso 50 jaar als poptempel. Maar Paradiso is al in 1880 gebouwd door de Vrije Gemeente en zijn religieuze rebellen. De Vrije Gemeente had in die tijd grote plannen om kerk en religie te bevrijden van dogma’s en conformisme.

Wetenschap en vrije geloofsbeleving stonden hoog in het vaandel van de voorganger Herman Hugenholtz (1834-1911). Hij streed daarvoor maar helaas was zijn invloed op de moderne mens gering.

Raymond van den Boogaard schreef een vlot geschreven boek over de oorsprong van Paradiso, de Vrije Gemeente en zijn leden. De Vrije Gemeente en onze vereniging hebben grote overeenkomsten.

Het boek is de moeite waard om te lezen. Het geeft een mooi beeld van de begintijd van zowel Vrijzinnigen Nederland als de Vrije Gemeente in de veranderende tijd van de late negentiende eeuw en begin twintigste eeuw.

Het boek is te bestellen via de boekhandel.

Op de foto de auteur met zijn boek.

Conferentie IARF Re-imagine Interfaith Cooperation 2018

In 2018 organiseert International Association for Religious Freedom zijn 35ste congres. Deze keer onderdeel vormen van een breder evenement, dat we samen organiseren met een aantal partners die onze visie en doelstellingen met ons delen. De conferentie, met als thema Reimagining Interfaith Cooperation, zal tussen 29 juli en 1 augustus in Washington plaatsvinden.

De IARF is een verband van vrijzinnige geloofsgemeenschappen en individuele leden uit meer dan 30 landen en allerlei godsdiensten, dat zich al sinds begin 20ste eeuw inzet voor vrijheid van geloof, interreligieuze dialoog en mensenrechten. De projecten van IARF omvatten onder meer mensenrechtenonderwijs en interreligieuze samenwerking in India, Kenia en Pakistan en uitwisseling tussen moslim en joodse religieuze leiders en jongeren in Israël en Palestina, als ook verschillende conferenties en bijeenkomsten. In Nederland is IARF vertegenwoordigd door zijn Chapter en heeft meerdere ledenorganisaties uit de vrijzinnige wereld, waaronder de Remonstranten en Vrijzinnigen Nederland.

Het evenement dat op initiatief van IARF en United Universalist Association wordt georganiseerd, wordt door verschillende partners gezamenlijk ondersteund, waaronder: United Religions Initiative USA, United Church of Christ, Religions for Peace, World Congress of Faiths en enkele geloofsgemeenschappen.

Hoofdthema’s zullen zijn de opbouw van interreligieuze netwerken en het uitwisselen van methoden en werkwijzen; het programma opent met een panelgesprek van vier vooraanstaande sprekers, waaronder: ds. Jennifer Bailey, dr. Mohammed Elsanousi en rabbijn David Saperstein. Er zullen vijf hoofdthema’s worden uitgediept d.m.v. workshops waarin de nadruk wordt gelegd op leren, trainen en uitwisselen van vaardigheden. De traditionele ‘Circle Group’-bijeenkomsten in groepen van 8-10 personen en verschillende vormen van spirituele activiteiten zullen ook ditmaal niet ontbreken.

Inschrijfgeld bedraagt 295 vóór 1 februari a.s., 365 Usd vóór 1 april a.s. en 400 USD vanaf 1 april a.s. , inclusief conferentiemateriaal, locaal vervoer, alle maaltijden en culturele evenementen.

Meer op www.reimagineinterfaith.org en www.iarf.net of op FB via https://www.facebook.com/ReimaginingInterfaith/ Rechtstreeks inschrijven kan via https://uua.wufoo.com/forms/2018-reimagining-interfaith-conference/.