Podcasts Geloven in sprookjes?

Podcasts

‘Geloven in sprookjes?’  is een project van de Nieuwe Vrijzinnige Omroep (NVO). Wies Houweling en Jaap Marinus hebben dit initiatief in het leven geroepen ‘om de wereld een beetje mooier te maken’ zoals op de website staat. In deze eerste podcast bespreken zij het sprookje van het lelijke eendje.

Het cliché van het lelijke eendje en zijn verbazingwekkende veelkleurigheid. Wies en Jaap benaderen het sprookje alsof het een heilige tekst is en komen zo tot verrassende ontdekkingen.

U vindt de podcast op www.geloveninsprookjes.nl

Vacature Vrijzinnigen Hattem

ADVERTENTIE

Wegens emeritaat van de huidige predikant per september 2021 zoekt de afdeling Hattem e.o van Vrijzinnigen Nederland een nieuwe

Voorganger voor 9 uur p.w.

Wie zijn wij?
Een geloofsgemeenschap die een gastvrij onderkomen wil zijn voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen, waar mensen aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor anderen.
Een actieve en positief kritische gemeenschap die maatschappelijk betrokken wil zijn.
Een vereniging met een stabiel ledental van circa 80 leden en belangstellenden.

Wie zoeken wij?
Een voorganger met een voltooide opleiding, op minimaal HBO niveau, op het gebied van religie en levensbeschouwing
Een voorganger:
– die werkt vanuit de vrijzinnige christelijke en religieus-humanistische traditie,
– die inspirerende vieringen weet vorm te geven, waarin uit diverse bronnen kan worden geput,
– die wil werken met bestaande en nieuwe rituelen,
– die gevoel en aandacht heeft voor pastoraat,
– die oog heeft voor wat er in de samenleving gebeurt en daarover in gesprek wil gaan (bijv. in kringenwerk)
– die wil aansluiten bij de kennis, kunde en wijsheid die in de afdeling aanwezig is

Meer informatie vindt u op onze website: www.vrijzinnigen-hattem.nl
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. E. Verhagen, voorzitter beroepingscommissie tel. 038-4525773 bij voorkeur ’s avonds.

Uw schriftelijke sollicitatie met CV graag voor 1 februari 2021 zenden aan:
Vrijzinnigen Hattem
t.a.v. Mevr. J.H. Biewenga,
Veenburgerweg 3, 8051 CG te Hattem
Email: j.bienwenga@kpnplanet.nl

Lied 150 jaar Vrijzinnigen Nederland

Maartje & Kine schreven voor onze vereniging een ontroerend lied voor ons 150-jarig jubileum. De bedoeling was dit op onze feestdag te zingen. Gelukkig waren Maartje & Kine even in de Zoom vergadering van 28 november 2020 om ons toe te spreken.

Het lied is te vinden op ons YouTubekanaal maar hier vindt u de link:  https://youtu.be/uRwwHAo_vsQ

De tekst van het lied:

DE JUISTE WOORDEN – Maartje & Kine

Voor Vrijzinnigen Nederland 150 jaar

Leg je vinger op mijn lippen

Leer me zwijgen tot ik weet

Wat ik eigenlijk wil zeggen

Maar wat ik steeds weer vergeet

Leg je handen op mijn oren

Leer me luisteren naar mezelf

Voordat ik mijn laatste oordeel

Over anderen heb geveld

Zoek met mij de juiste woorden

voor onze liefde en onze angst

Voor wat we verleerden en wat we verloren

Want wat ik liefheb maakt me het bangst

Aai mijn vuisten tot ze ontspannen

Laat mijn handen opengaan

Ik wil niet stelen, maar ontvangen

Ik wil strelen en niet slaan

Kus de rimpels uit mijn voorhoofd

Jaag de duivel uit mijn borst

Leer me hoe ik brood moet breken

Leer me proosten zonder dorst

Zoek met mij de juiste woorden

voor onze liefde en onze angst

Voor wat we verleerden en wat we verloren

Want wat ik liefheb maakt me het bangst

Ze zeggen dat in deze tijd

De wereld, steeds kleiner wordt

Wil je met me wakker blijven,

dit leven duurt al zo kort

 

Zoek met mij de juiste woorden

voor onze liefde en onze angst

Voor wat we verleerden en wat we verloren

Want wat ik liefheb maakt me het bangst

Zoek met mij de juiste woorden

voor onze liefde en onze angst

Voor wat we verleerden en wat we verloren

En totdat ik beter weet waar ik naar verlang

Magazine Diversiteit verschenen

Zaterdag 28 november 2020 presenteert het Vrijzinnig Platform het resultaat van twee jaar hard werken.

Een mooi inhoudelijk magazine over ‘Diversiteit, samen leven met verschillen’. Met interessante artikelen die het thema vanuit verschillende hoeken belicht.

Wilt u een exemplaar ontvangen, geef uw gegevens door aan bureau@vrijzinnigen.nl onder vermelding van Magazine Diversiteit.

 

Wij danken Etje Verhagen, Lia Hol, Joost Ruitenberg, Diet Bredenoord en Feiko Prins voor al hun werk.

Er komt binnenkort bericht over het nieuwe Vrijzinnig Platform dat zich bezig gaat houden met Duurzaamheid.

Meer eten, meer hulp voor de voedselbank

Vanmorgen mocht ik een bezoek brengen aan het depot van de voedselbank in Amsterdam. Door de enorm oplopende vraag, kan het voedsel niet aangesleept worden.

Er zijn in Amsterdam 12 uitdeelpunten, die worden allemaal bediend door ruim 400 vrijwilligers. In het centraal magazijn worden de boxen klaar gemaakt. Zoveel mogelijk met producten die voedzaam en gezond zijn.

Druppel op een gloeiende plaat

Er is altijd tegen het einde van het jaar een toename van de vraag, maar dit jaar is het extreem, ook nog in verband met Corona. De 8 miljoen euro die de regering extra heeft toegezegd is voor het hele land, alle voedselbanken en voor de periode van zeven jaar verzekert Margje Polman ons van het depot. Dat is dus een druppel op een gloeiende plaat in deze tijd.

Vrijwilligers zijn nodig

We hebben vrijwilligers nodig, geld en producten om uit te delen. Het gaat om gezinnen, met in Amsterdam alleen al 1600 minderjarige kinderen. En nog eens 600 jongeren tussen de 18 en 22 jaar die noodgedwongen thuis wonen, in gezinnen die gewoon niet genoeg te eten hebben.

Meer hulp en bekendheid

Dat dit kan in Nederland, daar kan ik eigenlijk helemaal niet bij. Laten we er alsjeblieft iets aan doen? Zeker in deze tijd van het jaar, alles is anders. Laten we het ook anders doen voor de voedselbank dus veel meer hulp en bekendheid.

Wies Houweling

Graag delen

 

#voedselbank, #rotary, #armoede, #margjepolman

 

De nieuwe aarde: een duik in het ongewisse 

Visioen

Op de vraag deel je visioen in deze tijd van Corona zonden meer dan 200 kunstenaars een visioen in. Visioenen geïnspireerd door het Bijbelvers ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer.’ (Openbaring 21:1).  

Het zijn inspirerende en emotionele kunstwerken, de meesten speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Ik had geluk en mocht aanwezig zijn in de Westerkerk op een van de eerste dagen dat de tentoonstelling open was. Helaas is hij nu weer gesloten, maar hij gaat weer open, en het Bijbels museum gaat ook wel op reis, dus wie weet.

Prachtig is het ragfijne geborduurde kunstwerk van een duikende figuur. De onzekerheid, de fragiliteit van de toekomst, voor iedereen. Het beweegt heel subtiel door de wind. 

Welke ongewisse toekomst is er? Het deed me ook denken aan mijn eigen onzekere toekomst, ga ik besmet worden, word ik ziek? Hoe gaat het straks verder, mag ik mijn familie weer omhelzen? 

De duik in de toekomst is onzeker, maar hoe zal die eruit zien? 

Tientallen van de kunstwerken zijn te zien op de speciale website www.nieuweaarde.nu/inzendingen

De werken van Margriet van Breevoort, Oussama Diab, Rinske van Dijk, Jet van Helbergen & Judith Scholte, Rieteke Hoogendoorn, Pavèl van Houten, Felipe van Laar, Sarah van der Lijn, Lego Lima, Jeanne Rombouts, collectief We Sell Reality en Zindzi Zwietering zijn te zien op de tentoonstelling mocht die weer open zijn.

Wies Houweling

Ineke Jacobsen Jensen geridderd

Zondag 6 september is onze oud-voorzitter,  Ineke Jacobsen Jensen, geridderd in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Bloemendaal overhandigde het lintje dat, vanwege Corona, opgespeld werd door de partner van Ineke, Mathilde.

In de Kapel, de thuisbasis van Ineke, was een intieme bijeenkomst georganiseerd. Voor Ineke kwam dit als volstrekte verrassing. Het programma begon met een lezing door Jeanne Traas-Hageman onder het mom dat het tijd was voor een feestje voor Ineke. Een jonge pianist sloot het programma af met een sonate van Beethoven.

In de tussentijd verscheen de burgemeester om Ineke te verrassen met een onderscheiding. Voor al haar  bestuurswerkzaamheden in verschillende organisaties. Haar voorzitterschap van Vrijzinnigen Nederland, zowel plaatselijk als landelijk, was daar één van.

Wij feliciteren haar van harte met deze onderscheiding.

Een korte reportage via deze link. De foto’s zijn van Charles Duijff.

Christelijke theologie en vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk

Geloven in een seculiere wereld

De leden van Vrijzinnigen Nederland zien zichzelf niet als lid van een kerk. Hun geloof is veelal een geloof dat afscheid heeft genomen van een levensbeschouwing die grenzen trekt tussen hemel en aarde, tussen hier en hiernamaals en tussen kerk en wereld en tussen goddelijke en menselijke werkelijkheid.

Theologie in een seculiere wereld

De klassieke christelijke theologie is niet antropologisch gericht. Maar in het antropologische wereldbeeld willen mensen zichzelf zien als verantwoordelijkheid voor hun handelen en zij laten zich dat niet uit handen nemen door een god of een sacrale werkelijkheid.

Obstakels voor een vrijzinnige theologie

In de vrijzinnigheid is maar één ding heilig: ieders persoonlijke geloofsbeleving.

Daarnaast zijn er nog heel veel vrijzinnigen die geen afstand willen doen van de oude christelijke gebruiken en rituelen.

Tenslotte is er de psychologische drempel om afstand te doen van wat men gewend was zonder er zeker van te zijn wat daarvoor in de plaats komt.

Geen theologie, maar een leidraad

Via de bijbel en de erkenning van God als schepper is er nog wel een band tussen de vrijzinnigheid en het christendom, maar die band kent zijn complicaties. Om op de schouders van het religieuze verleden een ervaarbare en voorstelbare theologie te ontwerpen is niet eenvoudig. Verder dan een leidraad, een soort vademecum, kom je niet.

Een vademecum van de vrijzinnigheid

De vrijzinnigheid zou het moeten aandurven om als leidraad aan te houden dat we als vrijzinnigen de band met God als iets van ondergeschikte waarde beschouwen en we de betekenis van de oude verhalen uit de traditie alleen nog zien als overleveringen die ons existentieel raken. Een zoektocht naar de dieptepsychologische betekenis van de oude verhalen. Dat kan nieuwe wegen voor het beoefenen en beleven van vrijzinnig geloof ontsluiten.

Johan de Wit

Dit is een uittreksel van het het hele essay dat Johan heeft geschreven voor het 150-jarig jubileum. Wilt u reageren graag!

Dat kan aan de hand van deze vragen en stuur uw bijdrage toe aan bureau@vrijzinnigen.nl

  • Hoe kan onze betrokkenheid bij de maatschappij en hoe we functioneren als mens gesteund worden door vrijzinnige theologie? Of hebben we geen theologie meer nodig in deze geseculariseerde wereld?
  • Hoe verbinden wij het religieus humanisme in onze vereniging met het vrijzinnig christendom? Of is dat niet mogelijk?
  • Wat zijn de filosofische of theologische vragen die prioriteit moeten hebben in onze vereniging?

 

Volzin schrijfwedstrijd

Volzin Schrijfwedstrijd 2020

Elk jaar organiseert het blad Volzin een schrijfwedstrijd. Het thema voor 2020 is ‘Afstand en nabijheid’.

“Het thema is gekozen met de anderehalvemetersamenleving in het achterhoofd. De afstand tussen mensen werd letterlijk zichtbaar. Knuffelen, handen schudden en zelfs afscheid nemen aan het ziekenhuisbed worden risicovolle handelingen. Corona maakte weer duidelijk hoe diepgeworteld de behoefte aan nabijheid is.

Vanuit menselijk perspectief is verbondenheid niet aan fysieke nabijheid gebonden. Fysieke aanraking is cruciaal voor het menselijk welbevinden en oor de ervaring dat je er mag zijn.’

‘Afstand en nabijheid’ is kortom een thema dat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking is toegestaan als het thema maar herkenbaar blijft. Dus schrijf een pakkend essay over dit actuele thema.

Voorwaarden

  • Is open voor iedereen
  • Maximale woorden 1600
  • Inzendingen voor 12 oktober om 9.00 uur
  • Digitaal in word sturen aan redactie@volzin.nu
  • Bijdragen moeten met personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep en de aanduiding ‘volzin-schrijfwedstrijd 2020 zijn voorzien
  • inzenders verlenen aan Volzin het recht van eerste publicatie en behoudt zich het recht voor de inzendingen te plaatsen op www.volzin.nu.
  • De winnaar ontvangt € 400,-, de tweede prijs bedraagt € 200,- en de derde prijs € 100

Fotowedstrijd: Diversiteit, leven met verschillen

Doet u mee?

Het Vrijzinnig Platform heeft de laatste twee jaar het thema Diversiteit, leven met verschillen uitgewerkt. In november zal een magazine uitkomen als eindresultaat. Het platform schrijft daarom een fotowedstrijd uit.
Zend daarom uw foto in die voor u ‘Diversiteit, leven met verschillen het beste’ verbeeld.

Eisen voor de foto:
• De foto moet digitaal worden ingezonden als jpeg.
• Formaat: minimaal 4 MB.
• Afmeting: minimaal 3000 pixels over de langste zijde.
• Lichte bewerking zoals kleurcorrectie en contrast is toegestaan.
• De deelnemer geeft Vrijzinnigen Nederland het recht om de betreffende foto vrij van rechten te plaatsen in het magazine.
• De deelnemer garandeert de maker en eigenaar van de foto te zijn.
• De foto bevat geen objecten waarbij copyright geschonden wordt.

Wij zien uw creatieve en inspirerende foto (of foto’s) tegemoet voor 1 september op bureau@vrijzinnigen.nl.

Meer over het Vrijzinnig Platform.