Vrijzinnigen Bennekom Zin in Zondag

Bijeenkomst van Vrijzinnigen Bennekom vindt plaats bij OBK

Eerste Zin op Zondag op 27 september over samen verschillend zijn

Vrijzinnigen Bennekom is in staat om de bijeenkomst van Zin op Zondag op 27 september 2020 corona-verantwoord te organiseren. Meestal is er grote belangstelling voor deze bijeenkomsten gericht op overdenking en inspiratie. Dankzij samenwerking met Muziekvereniging OBK, waar de bijeenkomst plaatsvindt is er voldoende ruimte beschikbaar om 1,5 meter afstand te houden. Het muziekgebouw van OBK is te vinden aan de Kierkamperweg 36 in Bennekom.

Het komende seizoen staan de bijeenkomsten van Zin op Zondag in het teken van de verschillen tussen mensen en groepen in onze samenleving. We zijn samen en verschillend. Er komen sprekers die bruggen slaan tussen mensen en groeperingen. Daarbij komen  vragen aan de orde zoals: Hoe houden we onszelf scherp en zuiver in ons denken over onze eigen oordelen? En hoe blijven we verbonden met de ander? Want samen leven met verschillen gaat niet vanzelf.

Op zondag 27 september geeft Enis Odaci de aftrap. Hij spreekt over ‘Van Ik naar Jij en Wij’, over superdiversiteit, religie en identiteit. Als oprichter van de denktank voor islamitisch humanisme weet hij wat het is om verbindingen te leggen. Daarnaast heeft hij ervaring met het interreligieuze platform ‘Nieuw Wij’ en ‘Volzin’, magazine voor religie en samenleving. Met zijn migratieachtergrond heeft hij bovendien ervaren hoe het anders zijn werkt op persoonlijk vlak. De discussies over de toegenomen diversiteit in de samenleving zijn ons allemaal bekend. Enis Odaci zal ingaan op die ontwikkelingen en wat die betekenen voor onze eigen identiteit.

Passend bij het thema treden musici op van ‘De Trekvogels’ met folkmuziek uit Syrië, Koerdistan, Nederland en de rest van de wereld. De Trekvogels maken deel uit van Madlot www.madlot.nl

De bijeenkomst op 27 september 2020 vindt plaats om 10:30 uur in het gebouw van OBK, Kierkamperweg 36, Bennekom.

Aanmelden vooraf is nodig overeenkomstig de huidige eisen voor groepsbijeenkomsten. Voor een ticket à € 7,50 en aanmelding, lees meer  Om tickets te bestellen is geen account nodig.

Veenendaal presenteert Ondertussen

Ondertussen is een maandelijkse half uur durende digitale collage vol vrijzinnigheid onder redactie van Henk Harmsen en Martin Schuitemaker. Henk Harmsen is bekend om zijn x-liedjes en zijn verhalen over God in het gekkenhuis. Ook maakte hij het digitale Corona-drieluik And the beat goes on… Samen met Martin Schuitemaker bedacht hij de serie EgtHemaTM, waarin de personages Beer en Pop voor het eerst optraden. Deze schavuiten zullen overigens ook in Ondertussen opduiken.
Voorlopig bestaat elke keer uit liedjes (gezongen door Eva Schuurman), verhalen, columns, gedichten en sketches. Ondertussen kan gebruikt worden als digitaal alternatief voor een bijeenkomst of kan bekeken worden tijdens een fysieke bijeenkomst en kan bijvoorbeeld na afloop worden besproken.

De eerste aflevering zal op 13 september in première gaan. De link naar deze aflevering is https://www.x-liedjes.nl/ondertussen/1/ en werkt vanaf 13 september om 0:00.
Een teaser is alvast te vinden op www.x-liedjes.nl/ondertussen/teaser.
We roepen nu al een ieder op om aan de volgende afleveringen bij te dragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.x-liedjes.nl/ondertussen.

Afdelingen digitaal in de schijnwerpers

In deze tijd van de anderhalvemeter maatschappij kunnen bijeenkomsten en vieringen in de afdelingen voorlopig niet plaatsvinden. Dat weerhoudt voorgangers en besturen er niet van om op andere manieren hun leden en alle andere belangstellenden troost en aandacht te bieden.

Op deze pagina verzamelen wij alle digitale uitingen zodat u een overzicht krijgt van de creativiteit binnen de vereniging. Het kan maar zo zijn dat wij dingen hebben gemist. Laat het ons weten via bureau@vrijzinnigen.nl dan plaatsen wij dat op deze pagina.

Aan de Regge, Midden-Drenthe, Oost-Twente en Varsseveld

De Gele Bus, een initiatief van voorgangers Nicoline Swen en Helene Westerik, voorgangers in deze afdelingen:
– Aflevering 1: Durf het gewoon opnieuw
– Aflevering 2: Bevrijdingsschorten
– Aflevering 3: Herdenken en vieren
– Aflevering 4: Normaal?!
– Aflevering 5: Pinksteren 2020
– Aflevering 6: Pinksteren in Varsseveld

Bennekom

De voorganger, Roos van Doorn, neemt in deze tijden videoboodschappen op. Klik hier.

Bennekom, Lunteren, Renkum, Veenendaal en Wageningen

De vijf afdelingen organiseerden een gezamenlijke digitale viering op 10 mei 2020.
Klik hier.

Bilthoven

Pieter Lootsma, voorganger van De Woudkapel, heeft een andere vorm gekozen dan een video opname. Hij heeft met de organisen podcasts opgenomen. De vinden op Soundcloud.

Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge

Ivo de Jong, voorganger, maakt voor vrijzinnigen van overal, maar speciaal voor Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge videopreekjes van twaalf minuten. Klik hier.
In Schiedam namen Ivo de Jong en Hjalmar Rosing een pinksterfilm op.

Hardinxveld/Giessendam

Aries van Meeteren, voorganger van de afdeling, heeft op de website online-vieringen op  de website geplaatst. U kunt zijn overdenkingen beluisteren op www.kerkmetdebeelden.nl.

Heerde

Ineke Adriaansz, voorganger in Heerde, maakt korte vlogs met inspiratie. Klik hier de laatste vlog.

Hilversum

In de Kapel in Hilversum worden ook vieringen opgenomen door de voorgangers, Monika Rietveld, Peter Korver en Tom Rijken, in samenwerking met Paul Delcour. U kunt ze hier vinden.

Laren-Blaricum en Weesp

In Laren is de Paasviering en de viering van 3 mei opgenomen. Klik hier. Op 17 juni was er een muziekmiddag die is opgenomen. Klik hier.

Naarden-Bussum

De afdeling heeft met de voorganger, Peter Korver, zondagmorgen vieringen online gezet. Klik hier.

Schiedam en Brielle

Een bijzondere viering op 29 maart 2020. Klik hier. Verder staan er veel video’s op de facebookpagina van Vrijzinnigen Schiedam. En  voor Brielle gaat u naar facebookpagina Vrijzinnigen Brielle – en omgeving.

Tholen

De afdeling heeft de pinksterviering opgenomen. Klik hier. Naast de viering van pinksteren is ook de viering van 28 juni opgenomen. Klik hier.

Veenendaal

De afdeling heeft elke week een viruele bijeenkomst (klik hier). Op de facebookpagina HetVensterVeenendaal kunt u ook terecht. Verder kunt u verhalen en liederen van Henk Harmsen vinden op https://www.x-liedjes.nl/atbgo/.

Voorburg

Katrijne Bezemer, voorganger van Voorburg, heeft een paasoverdenking opgenomen. Klik hier. Voor de Pinksteroverdenking klik hier.

Wageningen

De afdeling heeft naast een paasfilm ook een pinksterfilm gemaakt.

Wassenaar

De afdeling en voorganger Tom Mikkers hebben verschillende video’s online gezet.
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaszondag
Lock down Pasen 2020
Een zonnige dag in De Burcht

Zeist

De afdeling heeft een eigen YouTube kanaal waar alles te zien is. Klik hier.

Zuid-Kennemerland

De voorganger, Katrijne Bezemer, heeft een korte overdenking opgenomen. Klik hier op het bestand via Wetransfer te downloaden. Voor een Pinksteroverdenking klik hier.

Afdeling in de Schijnwerper: Wassenaar

De afdeling NPB Vrijzinnigen Wassenaar heeft een nieuwe website gelanceerd. Met de komst van de  voorganger, Tom Mikkers, heeft de afdeling nieuwe stappen gezet in de communicatie. De afdeling is ook te vinden op facebook Vrijzinnig in Wassenaar. De moeite waard om de website te bezoeken.

Bennekom

Afdeling in de Schijnwerper: Bennekom

Traditie

Tot 31 mei 2016 stond de volgende tekst in onze Statuten:
‘De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig christelijk geloofsleven in het bijzonder’.
Een doelstelling die geheel past bij de historische ontwikkeling van de vrijzinnigheid. Geen dogma’s, geen geloofsbelijdenis. We zongen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de bundel ‘Tussentijds’.

Visie vrijzinnigheid

In 2012 werd de liedbundel ‘Op Vleugels van Verlangen’ uitgebracht. Geschreven en samengesteld door Menno Rougoor en Rien den Arend. In deze liedbundel zijn nog veel traditionele elementen te herkennen, maar ook wordt een bredere visie op vrijzinnigheid hoorbaar: de oriëntatie op een persoonlijke God en op Jezus wordt minder duidelijk en andere tradities doen hun intrede, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de zinsnede: ‘Nader dan mijn halsslagader is dat Ene mij nabij….’, ontleend aan de Koran.

De Ontmoeting

De afdeling Bennekom heeft de laatste jaren een snelle verandering doorgemaakt. Voor de duidelijkheid hebben we het niet meer over het begrip ‘kerk’. Nog maar een jaar geleden stond op het gebouw de naam ‘Ontmoetingskerk’. Nu staat er trots: ‘de Ontmoeting’. Niet het instituut, maar een belangrijk aspect van de functie staat daarmee centraal. Ook ín het gebouw zijn aanpassingen aangebracht.

Al langer geleden is het houten kruis uit de grote zaal naar de hal verplaatst en is een fraai kunstwerk van Maya Siepel er voor in de plaats gekomen, dat het midden houdt tussen een ‘kruis’ en een ‘omarming’. En dat in regenboogkleuren. Recent is het kruis in de hal vervangen door een kunstwerk, geïnspireerd door Wasily Kandinsky, waarop naast het kruis nóg 6 symbolen van andere wereldreligies en levensbeschouwingen prijken.

Bennekom

Programma-aanbod

Vanzelfsprekend is deze transitie ook zichtbaar in het breder geworden programma-aanbod van Bennekom. Naast de zondagse vieringen (waaronder meditatieve stiltevieringen) zijn er ook lezingen over gewaarzijn en intuïtie, gnosis, Veda’s en Upanishads, de 12 heilige nachten, tarot en de bijbel. Cursussen over mystieke ervaringen, boeddhisme, de graal-mythe, intuïtieve ontwikkeling, 5ritmedansen en taichi/qigong en verder leeskringen over het Thomasevangelie en Tolkiens’ ‘In de Ban van de Ring’.

En tenslotte werden de statuten recent aan de nieuwe situatie aangepast. Typerend is de beschrijving van de doelstelling waarvan de eerste twee artikelen luiden: ‘het bevorderen van het levensbeschouwelijk vrijzinnig denken en –geloven en de verdere ontwikkeling van een open houding van mensen naar religies en andere levensbeschouwelijke overtuigingen, kunst en cultuur’ en ‘het faciliteren van spirituele groei en geestelijke ontwikkeling en het bevorderen van maatschappelijke verbondenheid, zowel in kleine kring als wereldwijd’.

De deuren open

In Bennekom heerst de overtuiging dat vrijzinnigheid een levenshouding impliceert die een tegenkracht kan bieden aan de golf van polarisatie tussen culturen en religies die zich in ons tijdsgewricht voordoet. Mede daartoe is het zichtbaar zijn in de samenleving van groot belang, nog los van de betekenis die actieve participatie op zichzelf heeft. Om die reden heeft Bennekom het mede door Vrijzinnigen Nederland gefinancierde project ‘de Deuren Open’ uitgevoerd in 2015-2016. De onderdelen van dit project worden alle drie voortgezet:

  • Café van Verdieping: in een café in Bennekom worden vier lezingen met discussie georganiseerd. Samen met de lokale boekhandel en enkele andere partijen. Het heeft een lage drempel en de insteek zijn levensbeschouwelijke onderwerpen. Het is bedoeld voor alle inwoners uit Bennekom  die geïnteresseerd zijn.
  • Eetcafé van Ontmoeting: maandelijks wordt aan ouderen een eenvoudige maaltijd geserveerd. Na het eten komt een levensbeschouwelijk thema aan de orde. We organiseren het samen met de zorgverleners Opella en Malkander. Ongeveer 15 vrijwilligers van Vrijzinnigen Bennekom en een aantal anderen (vaak met PKN achtergrond) zijn hierbij betrokken.  Een succesvolle formule.
    Bennekom
  • Eenmaal per jaar is de afdeling betrokken bij de ‘Vlegeldag’, een lokaal oogstfeest met een markt waar zo’n 25.000 bezoekers op afkomen. De Ontmoeting is vertegenwoordigd met een kraam en plaatst een grote tent met podium waarop activiteiten als een gedichtenwedstrijd (2015), ruimte voor lokaal muzikaal talent (2016) of muziek met een verhaal door vluchtelingen (concept voor 2017) worden gebracht.
  • Er is overleg met lokale vluchtelingenorganisaties over het organiseren van  activiteiten in Bennekom om initiatieven als ‘Welkom in Wageningen’ (waar geprobeerd wordt een brug te slaan tussen de lokale bevolking en vluchtelingen die naar Wageningen komen) te kunnen steunen.

 

De Vlam

Afdeling in de schijnwerper: De Vlam Rhenen

De Vlam

Op 29 september 1916 werd door enkele ‘Heeren’ in een achterzaaltje de “Vrijzinnig Godsdienstige Kring te Rhenen” opgericht. Dat is nu honderd jaar geleden.  Om dit te gedenken is een fraai jubileumboek samengesteld. Te lezen valt hoe we de eerste halve eeuw hebben rondgezworven, verstoord door de oorlog die Rhenen zo heeft getroffen. Ten slotte kon in 1968 ons huidige eigen gebouw worden betrokken. Na enige naamswijzigingen heten we nu “De Vlam”, evenals ons gebouw.

Vrijzinnig en betrokken

“Vrijzinnig”  wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven. Daarbij laten we ons graag inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor kunst en cultuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Als vereniging vormen we een gemeenschap met de blik naar buiten gericht. Graag werken we samen met andere personen en organisaties in en om Rhenen. Het liefst zien wij De Vlam als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

De Vlam

Wat biedt De Vlam?

Het programma van De Vlam omvat enkele pijlers. Op zondagochtend is er een viering, een lezing of bezinningsbijeenkomst. De eerste dinsdag van de maand is filmavond. In het voorjaar wordt een cursus gehouden met de gezamenlijke afdelingen uit de regio. Naast  wisselende exposities in de bovenzaal wordt aandacht aan kunst besteed door tentoonstellingen te bezoeken. De leden en begunstigers vormen een gemeenschap waarin men aandacht voor elkaar heeft en meeleeft. Pastorale zorg kan worden verleend door een voorganger.

Meer informatie

Naam afdeling:   De Vlam  Vrijzinnigen Rhenen
Adres gebouw:   Beukenlaan2, 3911XK  Rhenen
Contactpersoon: mw. P.H. van der Zee-Schlebaum tel. 0488-441160
Email:                   pien@zeetronic.nl
Website:              www.devlamrhenen.nl
Facebook:            www.facebook.com/devlamrhenen

Kerk Hardinxveld-Giessendam

Afdeling in de schijnwerper: Hardinxveld-Giessendam

De Kerk met de Beelden

Onze afdeling staat bekend als de Kerk met de Beelden, een verwijzing naar de drie prominente plastieken aan onze gevel, die eind jaren ‘ 50 zijn gemaakt door kunstenaar A. van Bennekum. Het zijn beelden van Elia die door de raven wordt gevoed, de verloren zoon die terugkeert bij zijn vader en de Samaritaanse vrouw bij de put. Gemeenschappelijke elementen in de verhalen achter de beelden zijn de bron, zorg en gevoed worden. Al deze aspecten staan centraal in onze gemeenschap.

Zoektocht

We willen een plek zijn voor mensen die zoeken naar bronnen van zingeving en inspiratie en die zorg willen dragen voor elkaar. We geloven dat we elkaar in onze zoektocht kunnen helpen en stimuleren door vanuit een open houding ideeën uit te wisselen over de bron van het bestaan en onze verbinding daarmee. Wij putten uit tal van tradities, waaronder de Bijbel, en laten ons aanspreken door kunst, literatuur, muziek en de natuur.

Kerk Hardinxveld-Giessendam

Ontmoeting

Onze vieringen op zondagmorgen zijn een ontmoetingspunt. Elke maand is er een gezellige nazit met koffie of thee, waarin we bijpraten of nader kennis maken. Verder zijn er geregeld doordeweekse bijeenkomsten met interessante onderwerpen. Op de literaire leeskring bespreken we boeken die ons raken. Ook is er regelmatig contact met andere vrijzinnige gemeenschappen in de regio.

Informatie

Kerk met de Beelden
Adres: Peulenstraat 167
Contactpersoon: Tilly de Groen
E-mail: info@kerkmetdebeelden.nl
Voorganger: Aries van Meeteren (Voorganger in de Schijnwerper)
E-mail: avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl
Website: www.kerkmetdebeelden.nl
www.facebook.com/kerkmetdebeelden

Vrijzinnigen Velp

Afdeling in de Schijnwerper: Velp

Andere vorm, zelfde boodschap

De afdeling Velp van de Vrijzinnigen Nederland kan terugkijken op een lange historie. Via de naam Nederlandschen Protestanten Bond Velp opgericht in 1885, zijn we nu aangeland bij Vrijzinnigen Velp. Daar ligt een wereld van veranderingen tussen. Een aantal elementen zijn bij onze afdeling echter altijd bewaard gebleven. De nuancering, de openheid en de tolerantie die de leden, in perspectief van hun tijd, tot uiting hebben gebracht.

Creatieve kerkdiensten

Ook onze kerkdiensten zijn mee geëvalueerd. Onze voorganger, Esseldien Wennink, omschrijft het treffend op onze website www.vrijzinnigenvelp.nl: “Het lijkt op een kerkdienst, maar dan anders. Gedachten en gedichten, verhalen en verbeelding, stilte en muziek maken de dienst uit.” Bezoekers ervaren deze diensten als verrassend en vernieuwend.

Vrijzinnigen Velp

Anders vrijzinnig

In onze kerk, gebouwd in 1905, vinden naast kerkdiensten vele activiteiten plaats. Zo is het de vaste plek voor ons centrum voor religieuze bezinning, De Sprang. Ieder jaar presenteert de werkgroep een mooi programma met lezingen, films en cursussen op spiritueel, religieus, filosofisch, cultureel en wetenschappelijk gebied.

Daarnaast zijn er Eigenzinnige Zondagen , vier zondagen per jaar waarop het bestuur een activiteit organiseert die op zijn geheel eigen wijze een raakvlak heeft met de uitgangspunten van de vrijzinnigheid, b.v. een schimmenspel, een film, muziek of een ander kunstzinnige uiting.

Meer informatie en contact

Vrijzinnigen Velp is een open plek voor bezinning en inspiratie, voor ontmoeting en verdieping, niet alleen voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen, niet-weters, zoekers en twijfelaars.
U vindt ons aan de Dr. Fabiusstraat 12, Velp.
info@vrijzinnigenvelp.nl

Vrijzinnig Baarn

Afdeling in de schijnwerper: Baarn

Welkom bij Vrijzinnig Baarn

Vrijzinnig Baarn maakt deel uit van de Vrijzinnigen Nederland, een veelkleurige vereniging met actieve leden, geworteld in het vrijzinnig christendom. Vrijzinnig geloven is ruimte geven aan anderen, tolerant zijn naar anderen toe. Daarnaast vragen vrijzinnigen ook ruimte en tolerantie om op eigen wijze om te kunnen gaan met opvattingen rond levensbeschouwing en religie.

Activiteiten

Het hele jaar door vinden er gevarieerde activiteiten plaats in het Witte kerkje, zoals concerten, lezingen met interessante sprekers en gespreksgroepen. Ook op het gebied van kunst en cultuur hebben wij veel te bieden. De concerten in het kader van “Muziek na de markt” op de 1ste dinsdag van de maand trekken een breed publiek ook van buiten Baarn.

In Baarn werkt de vereniging op veel manieren samen met de leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente in Baarn. Samen vormen zij “Vrijzinnig Baarn”.

Open kerk

De kerkdiensten worden gezamenlijk gehouden, afwisselend in de twee kerkgebouwen (Kampstraat 8 en Eemnesserweg 63B), de seizoen gebonden activiteiten en cursussen worden gezamenlijk bedacht en uitgewerkt. De beide geloofsgemeenschappen streven naar een open kerk, waarin plaats is voor ieder mens.

www.wittekerkje-baarn.nl

Adres: Kampstraat 8 in Baarn
Contactpersoon: C.J. Switzer,
Telefoon: 035-5423733
E-mail: cjswitzer@kpnmail.nl

Vrijzinnig Baarn

De Woudkapel

Afdeling in de schijnwerper: Bilthoven

Welkom in De Woudkapel!

De Woudkapel in Bilthoven werd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd door een bevlogen groep vrijdenkers. De tegenwoordige Woudkapellers zijn trouw aan die wortels: ook nu creëren zij een ontmoetingsplaats waar zinzoekers, ongebonden religieuzen en geïnteresseerden in spiritualiteit – lid of niet lid – van harte welkom zijn.

Door wat je doet en wat je zegt laat je zien wie je bent: het uitgebreide programma, terug te vinden op www.woudkapel.nl, spreekt voor zich. Alle bijeenkomsten en de sfeer in de Woudkapel hebben de bedoeling deelnemers te raken, zij bieden naast voedsel voor de geest ook voedsel voor de ziel.

Gastvrije gemeenschap

Pieter Lootsma is de voorganger en inspirator in De Woudkapel. Zowel zijn capaciteiten als voorganger als die van gespreksleider en initiator van kringen sluiten goed aan bij de identiteit van De Woudkapel. Een gastvrije gemeenschap die inspiratie, verdieping en ontmoeting biedt, kan een verrijking voor ieders leven betekenen.

Contact en informatie

De Woudkapel
Beethovenlaan 21
3723 JJ Bilthoven
Informatie: wendy@wdgcommunicatie.nl of 06 54212417

www.woudkapel.nl (ook voor het opgeven voor de digitale Nieuwsbrief)