Artikelen door Vrijzinnigen Nederland

Sta op voor respect

Sta op voor respect Agressieve reacties op sociale media zijn aan de orde van de dag. Recent reageerde Lodewijk Asscher, minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, op zulke aantijgingen op zijn facebookpagina. Niet iedereen heeft daar het lef toe, hij gelukkig wel. Dat dwingt respect af.

Voorganger in de Schijnwerper: Esseldien Wennink

Kerkdiensten om bij weg te mijmeren Mijn naam is Esseldien Wennink. Sinds 2019 ben ik voorganger bij de Vrijzinnigen Lunteren. Ik heb theologie gestudeerd in Amsterdam en Bilthoven. Daarna heb ik een lesbevoegdheid voor godsdienst/levensbeschouwing gehaald in Ede. Vrijheid en ruimte Ik voel me aangesproken door het vrijzinnige gedachtegoed, omdat het mensen op het gebied […]

Boek: Liberaal christendom

Het boek Liberaal christendom: ervaren, doen, denken laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven. Anders dan vaak gedacht wordt ben je niet óf orthodox óf niks. Dit boek is de presentatie van een liberaal christendom waar binnen én buiten de […]

Betrokkenheid troef: Inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland

Het nieuwe interkerkelijke Knooppunt Kerken en Armoede presenteert bij de start op 22 januari 2016 een bundel met voorbeelden van diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland. Het Knooppunt wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede in Nederland zichtbaar maken en allen die hieraan werken of willen gaan werken inspireren en sterken in […]

Laurens ten Kate in ‘De nieuwe wereld’

In het televisieprogramma De Nieuwe Wereld ontvangen Colet van der Ven en Johan Fretz in debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam elke zondag zinzoekers, praktische idealisten en bevlogen denkers. A.s zondag 24 januari (11:30 uur, NPO2) zijn te gast Laurens ten Kate, Tom Mikkers, Nadia Bouras en Klaas van der Kamp. Gast: Laurens ten Kate […]

Apostolisch Genootschap helpt antwoorden vinden

Landelijke campagne ‘Vind het antwoord in jezelf’ Op 18 januari start het Apostolisch Genootschap een landelijke campagne. Onder de titel Vind het antwoord in jezelf prikkelt het religieus-humanistische Apostolisch Genootschap mensen om samen te filosoferen over levensvragen en te zoeken naar eigen antwoorden. Hiervoor organiseert het genootschap themaontmoetingen over: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in […]

VU-Symposium Religie doet ertoe: Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032

Op woensdag 16 maart 2016 vindt het symposium ‘Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032’ plaats. Onder het motto ‘Religie doet ertoe’ debatteren deskundigen uit wetenschap en praktijk over de plaats van levensbeschouwelijk en religieus onderwijs in de toekomst. Het resultaat van de middag wordt aangeboden aan het Platform Onderwijs 2032 en de staatssecretaris […]

30 januari: Conferentie voor vrijzinnige voorgangers

Deze conferentie is voor vrijzinnige voorgangers van Vrijzinnigen Nederland, Remonstranten, Doopsgezinden, Vrijzinnig Protestanten en het Apostolisch Genootschap. Programma 09.30 uur Ontvangst 10.00 Plenaire bijeenkomst 12.30 Lunch 13.30 Workshops 15.00 Plenaire afsluiting 16.00 Borrel Ontvangst en welkom door Wies Houweling Plenaire bijeenkomst Vrijzinnig, kun je daarvoor kiezen? door Laurens ten Kate Vrijzinnig zijn, kun je daarvoor […]

Dankbaarheid van vluchtelingen

Dankbaarheid van vluchtelingen Je hoort het nergens en niemand schrijft er over, maar wij verwachten toch dankbaarheid van vluchtelingen? Naast opgelucht, boos en angstig, vinden we dat ze dankbaar moeten zijn. Daarom begrijpen we niks van die gevechten en onaardige berichten in de media. Dankbaarheid is een raar ouderwets woord, we gebruiken het liever niet […]