ANBI-gegevens Aan de Regge

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

begroting

2016

rekening

2016

rekening

2015

baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen leden, giften en collectes €                10.900,= €             10.600,= €            11.600,=
Subsidies en overige bijdragen van derden €                 7.100,= €               5.500,= €            10.000,=
Totaal baten

lasten

€               18.000,= €              16.100,= €            21.600,=
Afdracht hoofdbestuur €                1.050,= €                1.050,= €                1.020,=
Bestedingen Pastoraat (voorganger en past. werkers) €               12.300,= €              11.900,= €              10.400,=
Bestedingen diensten en activiteiten €                 4.570,= €               2.490,= €               7.500,=
Giften, (wijziging statuten in 2015) €                   200,= €                  430,= €               1.300,=
Lasten gebouwen (inclusief afschrijving) €                    150,=- €                    100,= €                  125,=-
Salarissen (koster, organist e.d.) €                   500,= €                   560,= €                  800,=
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €                 1.300,= €                1.300,= € €             1.300,=
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten €               20.070,= €               17.830,= €              22.245,=
 

 

€                2.070,=

 

 

€                1.730,=

 

 

€                   645,=

Resultaat (baten – lasten)