Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

Pasen

Zo vlak voor pasen wil ik graag even terug komen op kerst: Niet alleen Jezus werd, volgens de overlevering, geboren op 25 december.

Kent u Osiris? In het oude Egypte was hij de god van de dood en de onderwereld maar ook van de vruchtbaarheid. Ook deze Osiris heeft 25 december als geboortedag. En er zijn meer overeenkomsten:

Osiris was de zoon van Geb, de god van de aarde, en diens zuster Nuit of Noet, godin van de hemel. Volgens oude verhalen was Osiris uit de hemel gekomen en werd hij de eerste koning (farao) van Egypte.

Op afbeeldingen draagt hij een herdersstaf (en een gesel) en hij staat dan ook bekend als de ‘goede herder’

Osiris was getrouwd met Isis, de godin van de liefde en de kinderen. En aan het  begin van de mythe heersten Osiris en Isis over Egypte tijdens een gouden tijdperk van vrede en voorspoed. Maar dan is daar Seth, de broer van Osiris en de god van de Chaos, duisternis en kwaad. Deze Seth is jaloers en wil de troon voor zichzelf. Hij bedenkt een plan om Osiris te vermoorden en dat lukt.

Na de moord lukte het de radeloze Isis om het lichaam van haar man te vinden..

Maar het werd weer afgepakt door Seth die het lichaam op brute wijze in stukken hakte en over heel Egypte verspreidde. Isis gaf niet op, zij zette door, samen met haar zus Nephthys bleef zij zoeken, tototdat ze samen alle stukken hadden gevonden.

Het verhaal gaat nog verder, want met behulp van Anoebis, de god van het balsemen, zette Isis toen het lichaam van Osiris weer in elkaar en schiep zo de eerste mummie. Met gebruik van de magische kracht van haar liefde riep Isis Osiris vervolgens weer tot leven en ze gaf hem tijdelijke kracht, zodat ze konden paren en ze zwanger werd van hun zoon. Horus, zonnegod.

Isis schiep vrij letterlijk nieuw leven uit de dood.

Isis legt Horus in een mandje van papyrus en zet dat in de Nijl, zo wordt hij gevonden en opgevoed om later  de troon op te eisen van zijn oom Seth.

Terwijl Horus koning op aarde werd, werd zijn tot leven gewekt vader Osiris meester van de onderwereld. Als de belichaming van rechtvaardigheid en deugd garandeerde Osiris verlossing voor allen die waren gestorven en die het eeuwige leven in het paradijs van de onderwereld waardig bevonden. In de ogen van de Egyptenaren gaf hij eeuwige hoop aan de levenden.

Jezus en Osiris, twee opstandingsverhalen, met opmerkelijk veel parallellen. En er zijn er meer.

De  Griekse  Dionysus, geboren uit een maagd op 25 december, was een reizende  leraar, die wonderen  verrichtte  zoals  het  veranderen  van water  in  wijn. Men  noemde  hem:  de  koningder koningen, gods enige ware zoon, de alfa en omega. Hij herrees na zijn dood.

Mithra. Hij  was  de  Perzische  god  van  de  zon  en  van  het  goed,  geboren  uit  een  maagd  op  25 december. Hij had 12 discipelen en verrichtte wonderen. Na zijn dood lag hij drie dagen begraven waarna hij herrees. Men noemde hem ook de waarheid, het licht enz.

En nog vele anderen.

Ik vind dat fascinerend. Niet omdat ik nou zoveel met goden heb, maar omdat mensen in een poging het  onnoembare te verwoorden, uitkomen op een soort universeel verhaal, in vele versies, dat wij kennen als het paasverhaal: De dood heeft niet het laatste woord.

Pasen, geen historische maar een psychologische werkelijkheid, niet eenmalig maar een zich herhalend gebeuren in de menselijke geest.. Pasen is van geest, is een intense beleving, een enorme levenskracht. Pasen is de bewustwording van dat ‘eeuwige’.  Het is het geestelijk bevinden, het innerlijk weten, de ervaring…dat er iets is wat verdergaat, wat tijdloos is. Iets in mij wat mij overleeft, iets wat buiten alle dingen staat of juist al deze dingen is. Iets wat ik God zou kunnen noemen… iets als liefde.

Nicoline

 

Bijeenkomsten en lezingen

Kerkdiensten en lezingen worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen.  De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.                                                                            De entree voor de lezingen is € 7,50, inclusief koffie/thee (2x)

Bijeenkomsten en Kapeltreffens 2e helft 2018:

08 juli,  11 u                    Hagenpreek De Borkeld, Markelo, Dr. Herman Pleij, Bussum

09 september, 10 u      Viering, dhr. Hans Legrand, Soest

23 september, 10 u      Kapeltreffen, dhr. Kees Posthumus, Apeldoorn

07 oktober, 10 u            Viering, mevr. Nicoline Swen, Lochem

21 oktober, 11 u              Lezing, drs. Marinus van den Berg, Rotterdam

04 november, 10 u       Viering, dhr. Harm Knoop, Sint Jansklooster

18 november, 10 u         Viering, mevr. Helene Westerik, Vroomshoop

02 december, 10 u         Kapeltreffen, ds. Rob Visser, Rhenen

16 december, 10 u          Viering, ds. Jelmer Koornstra, Deventer

25 december, 10 u          Viering, nog niet bekend

31 december, 16.30 u     Viering, mevr. Marianne Visch, Apeldoorn

 

Hagenpreek 2018

Op zondag 8 juli om 11.00 uur  wordt de jaarlijkse Hagenpreek weer gehouden.

Op de locatie Informatie Boerderij ’n Witten van SBB, Borkeldweg 17, 7475 RV  Markelo.

Herman Pleij, Geluk  “Van hemelse gave tot hebbeding”.

Geluk is koopwaar. Een masterclass kan iedereen gelukkig maken: de wetenschap staat garant. Wie van geluk niet een gewoonte maakt, is een loser. Hoe kon deze hemelse gave zo diep zinken? Op aarde verspeelden Adam en Eva dit geschenk door de Zondeval. Daardoor raakte het leven begrensd en vervuld van ellende. Door boete te doen was er een kans op geluk in het Hiernamaals. Maar de natuur was sterker dan de leer. Hoe kon wat natuurlijk aanvoelde niet deugen? Mocht seks alleen maar vanwege de voortplanting? Of zat de duivel overal tussen? Ketterse bewegingen probeerden het aardse geluk te restaureren in paradijselijke heilstaten. En algauw werd het recht op gewoon geluk erkend in de hele samenleving. Is het de taak van de overheid om het geluk van de burger te bevorderen? Collectieve geluksvoorzieningen leiden tot dictatuur. Of draait alles om een begripsprobleem? De overheid met hier en daar al een geluksambtenaar maakt zich druk om welzijn: dat is haar taak. Maar laten we geluk koesteren als een strikt persoonlijke ervaring die je overkomt en aangenaam ontregelt. Dat geluk gehoorzaamt maar aan één voorwaarde: de onbeknotte vrijheid om voor alles open te staan.

Herman Pleij (1943), emeritus hoogleraar Middeleeuwse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam; houdt zich vooral bezig met de cultuurhistorische betekenis van literatuur, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen; werkt aan een studie over de rechtvaardiging van lust en genot in de literatuur en beeldende kunst van de Middeleeuwen.

 

 

 

Via onderstaande link kunt u een verslagje lezen van de hagenpreek en een klein videofragment bekijken

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/hagenpreek-herman-pleij-in-markelo-geluk-is-niet-te-koop-het-overkomt-je~a712b70b/

Contributie en vrijwillige bijdragen 2018

Dit is eFondsen en subsidiesen bericht van de penningmeester over de betaling van de contributie en de vrijwillige bijdragen. Voor de leden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” is de vaste contributie voor het jaar 2018.              Dit bedraagt € 210,= per persoon en € 410,= per echtpaar of samenwonenden. Deze bedragen zijn vastgesteld en goedgekeurd op de ledenvergadering van 2011.

Verder wordt ieder lid vriendelijk verzocht om –-zo mogelijk naast de vaste contributie—een extra vrijwillige bijdrage naar financiële draagkracht over te maken.

Voor alle vrienden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” geldt een bijdrage per jaar naar eigen keuze. De minimum bijdrage voor het jaar 2018 is onveranderd en  vastgesteld op    € 35,= per persoon per jaar. Ook een extra bijdrage boven het minimumbedrag is uiteraard van harte welkom.

Vriendelijk verzoeken wij u alle betalingen via het banknummer NL55 SNSB 0918 2390 95 t.n.v. Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. bij de SNS bank te regelen.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking,
Eef Roelofs, penningmeester

Onze voorganger.

Met ingang van 1 mei 2017 werkt mevrouw Nicoline Swen-Fischer als voorganger bij de afdeling Vrijzinnigen Aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. Zij is ook werkzaam bij de afdelingen Oost Twente en Varsseveld. Bij Vrijzinnigen Aan de Regge besteedt ze 2 uur per week aan een aantal taken.

De vrijzinnigheid is voor haar belangrijk, zij verwoordt dit als volgt:

Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat, wie ze ook zijn, en nooit om een instituut. Elk mens is bijzonder en gaat zijn eigen weg, ook geestelijk. Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. “Geloof” is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. We hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.

Nicoline Swen Voorganger Oost Twente

Voor meer informatie lees ook het stukje in deze website: “over ons, voorganger in de schijnwerper”

Wandelingen 2018

In 2018 worden er weer wandelingen gehouden in de omgeving van de Regge. De start van de wandelingen is de parkeerplaats De Wisselmaat aan de Enterweg, 7642 ND in Wierden.  Onderweg krijgen de wandelaars van de gids uitleg over de prachtige flora en fauna en cultuurhistorie langs de Regge. Dit waterrijke gebied is de leefomgeving van veel bijzonder vogels, zoals de ijsvogel. Daarnaast is er een grote diversiteit van planten en bomen. Stevige, waterdichte schoenen zijn een goed idee tijdens deze excursie in dit natte gebied. De lengte van de wandeling is max. 7 km.

De tweede wandeling is in het voorjaar op zaterdag 26 mei 2018. Start om 14.00 uur en einde op de parkeerplaats De Wisselmaat (voor informatie bellen met Eef Roelofs, 0546-602536).

Eef Roelofs

Het bestuur

Voorzitter
Mevr. J.Wassink-Getkate
De Aa 128, 7642 HG Wierden
tel: 0546-573501
email: jannelore.wassink@gmail.com

Secretaris
Dhr. M.J. Keizer
Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal
tel: 0548-616447
email: secr.aanderegge@gmail.com

Penningmeester
Dhr. E.H. Roelofs
Hof van Kingma 58, 7642 DD Wierden
tel: 0546-602536
mobiel: 06-10206948
email: eef.hermanda@gmail.com

Lid
Dhr. M. Brinksma
K. Doormanstraat 38(404), 7461 ER Rijssen
tel: 0548-519446
email: mbrinksma11@kpnmail.nl

Pianist /organist
Dhr. J. Lammers en Dhr. J. van Kuik

Anbi gegevens en Structuur “Aan de Regge”.

Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: De Afdeling Rijssen/Nijverdal en omgeving van de N.P.B. (Onderafd. v.d. N.P.B.)

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres: Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal  secr.aanderegge@gmail.com

Statuten                                                                                                                                                                   In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid                                                                                                                                                                       De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

Mevrouw J. Wassink-Getkate                     voorzitter

De heer M.J. Keizer                                       secretaris

De heer E.H. Roelofs                                     penningmeester

De heer M. Brinksma                                    lid

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 2 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

Uitgeoefende activiteiten in 2017

 • het houden van bestuursvergaderingen
 • het houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten en lezingen
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het beheren van een website
 • het organiseren van een ledenuitstapje
 • het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

 

http://StaatvanBatenenLastenANBIAandeRegge-2017

StaatvanBatenenLastenANBI-AdR 2017