vrijzinnig pastoraat

Vrijzinnig pastoraat: een uitdaging voor de 21ste eeuw?

Het komend jaar doet dr. Froukje Pitstra onderzoek naar vrijzinnig pastoraat binnen de afdelingen van Vrijzinnig Nederland. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke (on)mogelijkheden er zijn als het gaat om vrijzinnig pastoraat in de toekomst.

Pitstra bestudeert hoe het vrijzinnig pastoraat nu is vormgegeven, maar vooral ook hoe het wordt ervaren en beleefd door de achterban. Op deze wijze hoopt zij in beeld te krijgen waar de behoeften en wensen liggen voor de toekomst van het vrijzinnig pastoraat.

Enquête

De start van het onderzoek wordt gevormd door een enquête over heden en toekomst van pastoraat. Begin mei ontvangen alle leden van Vrijzinnigen Nederland een enquête met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen. Op basis van de uitkomsten benadert Pitstra daarna leden voor interviews en clustergesprekken.

vrijzinnig pastoraat

Leerstoel

Het onderzoek is ingebed binnen de leerstoel Globalisering – en Dialoogstudies van de Universiteit voor Humanistiek en haakt daarbinnen specifiek aan bij de door professor Laurens ten Kate bekleedde Leerstoel vrijzinnige religiositeit en humanisme.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina geeft Froukje Pitstra regelmatig updates over de voortgang van haar onderzoek.

Froukje PitstraWie is dr. Froukje Pitstra?

Froukje Pitstra voerde eerder een vergelijkbaar onderzoek uit naar standaardisering in de geestelijke zorg. Zij heeft veel ervaring met het afnemen van enquêtes en interviews. De afgelopen jaren was zij als  universitair docent en onderzoeker verbonden aan onderzoeksgroep ‘Goed ouder worden in levensloop perspectief’ aan de Universiteit voor Humanistiek.

Zij is in het bezit van een PhD Theologie en Godsdienstwetenschap, een master Geestelijke Verzorging en Onderzoeksmaster Religious Symbols and Traditions en een bachelor Geschiedenis.

In 2014 is zij aan de Rijksuniversiteit gepromoveerd op een biografie ‘Ontelbare enkelvouden’ over de radicaal vrijzinnige NPB-voorgangster Anne Mankes-Zernike. Via dit onderzoeksproject bouwde zij een aanzienlijk netwerk op binnen Vrijzinnigen Nederland en de ruimere Nederlandse vrijzinnigheid. Momenteel rondt Froukje haar opleiding tot Vrijzinnig Voorganger af.

Naast dit onderzoek voor Vrijzinnigen Nederland runt Froukje een eigen bureau, gespecialiseerd in begeleiding, onderwijs en onderzoek (www.froukjepitstra.nl en facebook.com/drfroukjepitstra).