Missie en visie

Missie

Vrijzinnigen Nederland verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. Religie, wetenschap, cultuur en natuur inspireren ons. Waar mogelijk laten wij onze vrijzinnige visie horen in het maatschappelijk leven en in het publieke debat.

Visie

Iedereen mag bij ons zelf een antwoord formuleren op de vraag wat het betekent om vrijzinnig te zijn. Met elkaar vormen wij een netwerk van ‘vrijzinnige’ mensen die zich betrokken voelen bij de maatschappij en een positieve bijdrage willen leveren aan een betere samenleving.

Anne Zernike Pionier van Vrijzinnigen Nederland

Een korte impressie over Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland en voorgangster van onze afdeling in Rotterdam in de vorige eeuw.

Meer weten?

Veelgestelde vragen
Vrijzinnige zeven