bijgewerkt op 26 september 2017

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

NPB Midden-Drenthe

Vrijzinnig Centrum ‘De Stroming’

 

120 jaar Vrijzinnigheid in Midden-Drenthe?!

 

Op zaterdag 7 oktober 2017 hoopt de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Midden-Drenthe haar 120ste verjaardag te vieren.

Hoe bijzonder is het om 120 jaar te worden. We hebben een lang leven achter de rug, met periodes van oorlog en van vrede, met periodes van groei en van krimp, met periodes van harmonie en van ruzie. Niets menselijks is ons vreemd.

We hebben een mooi levensdoel: het vrijzinnige gedachtengoed blijven leven én ontwikkelen, vanuit de christelijke traditie, die uitnodigt tot ruimte en openstaan voor ieder mens. Kostbaar.

Mooie woorden, daar moet je toch ver mee komen, zeker als je daarbij ook daden toont.

Toch zijn we kwetsbaar – dat weten we allemaal – we worden ouder en ouder en nieuwe leden dienen zich maar mondjesmaat aan. Is dat erg? Kwetsbaar zijn? Dat vinden we toch niet?!

We gaan in ieder geval onze verjaardag vieren. Op zaterdag 7 oktober a.s.!

Van de Voorganger

De Steen

Schrijf al je slechte herinneringen in het zand. De zee zal ze wegspoelen en de wind zal ze verwaaien. Beitel al je goede herinneringen in steen, zodat ze voor altijd blijven bestaan en de wind en het water er geen invloed op hebben.

Een paar zinnen, die ik ooit las in een boek en die me bij zouden bij blijven.

Schrijf al je slechte herinneringen in het zand………het is belangrijk om verdriet, moeilijkheden en zorgen te uiten. Je verhaal vertellen aan iemand die naar jou luistert is heilzaam, maar je verhaal opschrijven is dat ook. Opschrijven om afstand te kunnen nemen – opschrijven om niet te blijven hangen in een verhaal dat je niet verder brengt. Schrijf ze maar symbolisch in het zand, die verdrietige of moeilijke herinneringen – de zee spoelt ze weg,  de wind zal ze verwaaien.

Woorden die ik zie gebeuren – langzaam en geduldig, golf voor golf, neemt de zee mee wat ik los wil laten. Of de wind, die met zachte vlagen de woorden meeneemt, de letters uit elkaar blaast en letterlijk en figuurlijk ruimte schept om verder te kunnen.

Verder kunnen – vergeven misschien? Schrijf alles wat niet uit liefde is gedaan of wat niet als liefde is ervaren in het zand……de zee zal het wegspoelen en de wind zal het verwaaien.

Tijdens mijn vakantie zag ik een prachtige tentoonstelling in het Deense Ribe, waar een aantal kunstenaars een eigentijdse interpretatie van de reformatie gaf. Een van de kunstwerken was een prikbord met daarop allemaal briefjes met bekentenissen van verkeerde dingen. Van alles wat niet uit liefde is gedaan, wat zo’n pijn heeft gedaan…….een prikbord – als openlijke biecht – als aanmoediging om te uiten wat niet goed was, wat niet goed is, niet als verwijt, maar om te kunnen vergeven, jezelf of de ander. 

De biecht zijn we in de protestantse kerken – mede door de reformatie – kwijtgeraakt, maar het onderliggende principe hebben we nog net zo hard nodig. Waar kunnen wij vandaag de dag te biecht? In welk zand kunnen wij dat wat niet uit liefde is gedaan opschrijven om te kunnen vergeven?

Een vraag waar ik nu geen antwoord op heb, maar die mij wel bezig houdt….misschien ook u wel….

Beitel al je goede herinneringen in steen. Beitelen – hoort  u daar ook iets van noeste arbeid in doorklinken? Je goede herinneringen onderkennen en ze bewaren, dat gaat niet altijd vanzelf….. Het is soms hard werken om te zien hoeveel goede dingen er zijn of waren en hoeveel er uit liefde wordt gedaan – hoeveel je zelf uit liefde doet, hoeveel anderen uit liefde doen.

Maar als het lukt om de goede dingen te beitelen in steen, dan bieden ze houvast en een richtsnoer, keer op keer, als een rots in de branding. Voor onszelf en voor anderen.

Daaraan dacht ik, toen ik bij de ingang van het Hunebedcentrum in Borger stil stond bij de steen met de volgende opdracht: ‘streel mij, opdat ik jou hernieuwd leven kan schenken.’

Ik streelde de steen en wist dat de kunst van het leven vergeven én beitelen is, vanuit die allesomvattende liefde die ik God kan noemen. Soms in die golf die de letters in het zand uitwist en soms in die steen die de liefde bevestigt en hernieuwd leven schenkt….

Wat zou u in het zand willen schrijven en wat zou u willen beitelen in steen? Misschien een mooie vraag voor het komende najaar.

                      Met een hartelijke groet,  Helene Westerik

Bijeenkomsten: 

 

Zo. 01 okt.       10.00 uur:        Mevr. Helene Westerik-Lammers, Startzondag  (er worden 2 collectes gehouden)

Zo. 15 okt.       10.00 uur:        Geen bijeenkomst

Zo. 05 nov.      10.00 uur:        Mevr. Helene Westerik-Lammers,  Dienst in Wooncentrum ‘t Stroomdal

Agenda:

Zo. 01 okt.       15.30 uur:        S.C.K.: Hemelse muziek en zang, oogstrelende beelden en poëzie

Za. 07 okt.       11.30 uur:        Viering van het 120 jarig bestaan!

Wo. 11 okt.     19.30 uur:        1e lezing over Altruïsme in Bibliotheek Beilen

Wo. 01 nov.     19.30 uur:       2e lezing over Altruïsme in Bibliotheek Beilen

Gedicht

bibliotheek

 

bibliotheek, ruumte van kennis, ontspanning,

boeken met gekleurde ruggen in mooie banden,

die aal geern oppakt wilt worden en ok lezen,

gaot elk jaor hier vanneis deur doezenden handen.

 

ontelbaore bladzieden volmaggeld deur schrievers,

veurzien van foto’s, tiekenings, kleurieke plaoties,

smanks haost te mooi um ze te duren op te pakken,

umreden, de angebrachte kuunstige illustraoties.

 

vrouwentiedschriften en warkbladen veur de man

as model bij het ontwarpen van een vingerring,

daornaost literatuur, flodderromans of kinderboeken,

zo bewaord elkien wat e lezen hef zien herinnering.

 

Marchinus Elting

Zusterkring

Alle bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van de NPB, Vrijzinnig Centrum “De Stroming” te Beilen.

Het bestuur van de Zusterkring bestaat uit:
Berty Bruggink- Haaijer (voorz.) – tel. 0592414536
Hennie Ten Berge- Meijers (secr.) – tel. 0593-523324
Jannie Tjassens- Geerlig (penningm.) – tel. 0593-331517

Verhuur van ons gebouw

te huurOns gebouw, Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, is ook beschikbaar voor activiteiten van allerlei maatschappelijke groepen welke niet tot onze geloofsgemeenschap behoren.

Hierbij kan worden gedacht aan muziekclubjes, zanggroepen, familiebijeenkomsten (verjaardagen/jubilea), incidentele vergaderingen, andere verenigingen etc.

De huurprijs van het hele complex (kerkzaal, vergaderzaal/bestuurskamer en keuken)  bedraagt € 50.- per dagdeel.

Alleen de vergaderzaal kost  € 25.- per dagdeel.

Gebruikers moeten zelf voor koffie/thee en drankjes en hapjes etc. zorgen. Hiervoor wordt de aanwezige apparatuur beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie en afspraken:

Aaldert Sikken – Ettenstraat 301 – 9411 KT Beilen, tel.0593-332676
E-mail:  asikken@kpnmail.nl

Op Facebook kun je ons volgen op @NPBBeilen

Samenstelling bestuur

bloemen

Voorzitter: vacature

Secretaris: Mevr. A. Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 Smilde, tel. 0592-414536, email: janbruggink@hetnet.nl

Penningmeester: dhr. L.E. Mulder, Brink 32, 9411 KR Beilen, tel. 0593-522438, email: mulde75@hetnet.nl

Lid: Mevrouw G. Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, email: gerda@wiggerink.nl
Bankrekeningnummer NPB: NL34 RABO 0306 5001 40

Er is een vacature voor de functie van voorzitter. Heeft u belangstelling en/of wilt u meer weten wat deze functie inhoudt? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Overige adressen van onze afdeling

Voorganger: mevr. Helene  Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 0546-642540 of 06-43167139, email: h.h.westerik@outlook.com

Beheerder Website: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, tel. 0593-592045, email: boer9631@planet.nl

Gebouw: Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, Weijerdstraat 9, Beilen ( geen postadres)

ANBI-gegevens

Checklist publicatie ANBI-gegevens Midden-Drenthe

Balans

Begroting

www.vrijzinnigen.nl/anbi