ANBI-gegevens Dedemsvaart

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Dedemsvaart is:
De Vrijzinnig-Christelijke Gemeenschap Dedemsvaart en Omstreken
De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Het RISN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816406297

Postadres

Het postadres van de Afdeling Dedemsvaart is: Dhr. M. Gol, De Magnolia 16, 7701 VV Dedemsvaart.

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:
2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk geloofsleven in het bijzonder. Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten, huis- en ziekenbezoek en samenwerking met andere groeperingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering

Bestuur

Het bestuur van de afdeling Dedemsvaart is als volgt samengesteld:

 • De heer M. Gol voorzitter/secretaris
 • Mevrouw A. Veenbaas penningmeester

Voorganger

Afdeling Dedemsvaart heeft een voorganger (mevr. A. Manenschijn-Ponsteen). Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktements-richtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

Financiën in 2016

Afdeling Dedemsvaart heeft in 2016 een bedrag groot € 290,= ontvangen uit contributies, giften en rente. De uitgaven bedroegen € 2.790,=. Het tekort in 2016 groot € 2.500,= is aangevuld uit de financiële reserves.

Uitgeoefende activiteiten in 2016

 • het houden van bestuursvergaderingen
 • het houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten en lezingen
 • het verzorgen van pastoraat
 • het organiseren van een ledenuitstapje
 • het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten