Voorganger Johand de Wit

Voorganger in de schijnwerper: Mr. drs. Johan de Wit

Verlaat de gebaande paden, gebruik je fantasie en pak het anders aan dan je bent gewend

Ik heb rechten gestudeerd in Leiden en theologie in Kampen, daarna ben ik voorganger geworden in Zeist, een afdeling van Vrijzinnigen Nederland. Ik weet dat de vrijzinnigheid altijd de term voorganger gebruikt, maar ik noem mijzelf liever predikant. Want preken is een van mijn voornaamste bezigheden.

Ik wil er geen doekjes om winden: de vrijzinnigheid zit in zwaar weer. Kennelijk zijn we niet spannend genoeg om nieuwe leden aan te trekken. Vooral de zondagse bijeenkomsten kampen met dit gebrek aan belangstelling. Ze lijken zoveel op het kerkelijk model van de “christelijkheid” dat het mensen afstoot.

Voorganger

Een voorganger moet ook echt voorganger zijn. En moet dus beseffen dat het karakter van de vrijzinnigheid verandert. De mensen die bij ons (nog) zijn aangesloten, hebben meestal een christelijk verleden. De vrijzinnigen van de opvolgende generaties echter zien vrijzinnigheid anders, meer als een levenshouding dan als een religieuze oriëntatie. Mijns inziens missen wij als voorgangers de slag als wij hier niet op inspelen.

Twee sporen

Hoe zou dat dan moeten? De voorgangers zouden er goed aan doen om in de afdelingen waarin zij werkzaam zijn een tweesporen beleid te initiëren, te weten:

  1. Handhaaf de traditionele zondagse bijeenkomsten met het “christelijke” karakter. Hiervoor is nog steeds belangstelling;
  2. Stel daarnaast bijeenkomsten in waarin mensen van deze tijd hun vragen en meningen kwijt kunnen via onderling contact. Regel deze bijeenkomsten via de (social) media van deze tijd. In die “gatherings”, al dan niet onder leiding van de “voorganger” kan de vrijzinnigheid als levenshouding tot haar recht komen zonder de ballast van de kerkelijke traditie.

Dit is wat ik zou willen.Tegen alle vrijzinnigen van onze organisatie en vooral tegen de voorgangers, zou ik willen zeggen: verlaat de gebaande paden, gebruik je fantasie en pak het anders aan dan je bent gewend. Laat het niet op zijn beloop, beter een slecht plan dan geen plan.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Mary Bregman-Soest
Vrijzinnige zeven

Voorganger in de schijnwerper: Peter Korver

Afdeling(en) waar u actief bent

Ik ben voorganger bij de Vrijzinnigen Naarden-Bussum en predikant van De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.

Relevante opleiding en werkervaring

Ik heb 1e graads onderwijsbevoegdheid geschiedenis, 1e graads bevoegdheid godsdienst en 2e graads bevoegdheid Nederlands, behaald aan de VL-VU en de Hogeschool in Holland.

Verder heb ik mijn diploma Voorganger NPB behaald aan het Opleidingsinstituut van NPB-VVH en ik heb het Proponentsexamen behaald aan het Remonstrants Seminarium in Leiden. Een Mastersdegree Geestelijke Begeleiding heb ik gehaald aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Uw visie op vrijzinnigheid en op de manier waarop u uw vak uitoefent

Vrijzinnigheid is voor mij een aanduiding voor de wijze waarop ik christen wil zijn: vrij en verdraagzaam. In mijn werk als voorganger begeleid ik mensen in hun zoektocht naar (voorlopige) antwoorden op hun levensvragen.