klaas douwes

Voorganger in de Schijnwerper: Klaas Douwes

Mijn naam is Klaas Douwes. Ik werd in 1987 geboren in het Friese Surhuisterveen, als jongste in een gezin met twee broers. Nadat ik voor mijn theologiestudie op kamers woonde in Leuven en Kampen, ben ik inmiddels neergestreken in Amsterdam, waar ik samenwoon met mijn vriend Artyom. Sinds 2015 ben ik voorganger voor de NPB en VVP in Apeldoorn. Samen met de Remonstranten huizen wij onder het ene dak van de Regentessekerk. Daarnaast doe ik promotieonderzoek naar de geschiedenis van het vrijzinnige jeugdwerk, aan de Universiteit van Leiden.

‘Links’

Van huis uit ben ik gereformeerd, maar tijdens de studie zwenkte ik langzaam maar zeker naar ‘links’. Hoe meer ik leerde, hoe meer ik namelijk losliet. De antwoorden werden kleiner en de vragen groter. Dat ervoer ik echter niet als een vervelend verlies, integendeel! Het werkte bevrijdend en schiep ruimte voor creativiteit. Op mijn zoektocht naar een beweging die twijfel, verandering en vrijheid niet vreest maar juist omarmt, belandde ik uiteindelijk bij de vrijzinnigen.

Eigenwijs geloven

Ik ontdekte dat de vrijzinnigheid voor mij echt een jas is die past – met haar geestige, geëngageerde en dikwijls poëtische manier van geloven. Hierin kan ik ongedwongen mijzelf zijn, als opportunistische (nee, dat is voor mij geen vies woord) wereldverbeteraar en bedachtzame vrijdromer, met een zwak voor het absurde. Vrijzinnig zijn betekent voor mij dat ik mijn theologie graag open en onaf houd. Een persoonlijk en eigenwijs geloven. Zij het met zorg voor elkaar en inzet voor een mooiere aarde, want daar gaat het per slot van rekening om.

Gemeenschap

Het zelf nadenken is dus heilig, maar vrijzinnigen vormen wél een gemeenschap, mét een missie. Al houdt zo’n vrijzinnige gemeenschap in de praktijk meestal in: samen elk een eigen kant op. Maar dat is ook de charme ervan en geeft desondanks een gevoel van verbondenheid. Een geestelijk thuis, zo durf ik de vrijzinnigheid wel te noemen. Met alle plezier ben ik dan ook voorganger in de vrijzinnige Regentessekerk.

Meer lezen?

Voorganger in de Schijnwerper: Jarek Kubacki

Voorganger Jarek kubacki

Voorganger in de Schijnwerper: Jarek Kubacki

Vrijzinnigen zijn zoekers en twijfelaars die samen optrekken

Ik ben 45 jaar geleden in Polen geboren: in een randkerkelijk gezin met doopsgezinde, lutherse, herrnhutse en oudkatholieke wortels. Met zo’n achtergrond word je dan vanzelf ‘ongeneeslijk religieus’ hoewel niet per se heel erg kerks. Dan is het ook redelijk vanzelfsprekend dat je theologie gaat studeren. En dat deed ik: in Warschau.

Weggaan en terugkeren

20 Jaar geleden kwam ik in Nederland. Ik ging in Kampen studeren en raakte zo ook bij de kleine kring van Kampense vrijzinnigen betrokken: met name bij de Lutherse gemeente. Mijn kerkelijke opleiding deed ik bij de Remonstranten in Leiden. Vervolgens kwam ik als AIO op het Seminarie terecht en daarna als predikant in Nieuwkoop. Maar gaandeweg begon de vrijzinnigheid me te benauwen. Zij leek plotseling minder ruim, open en inspirerend dan ik oorspronkelijk verwacht had. Ik ging toen in het basispastoraat aan de slag en besloot het predikantschap neer te leggen.

Bijna 9 jaar lang heb ik als pastor-coördinator van de Kritische Gemeente IJmond (KGIJ) gewerkt. Tegelijkertijd zocht ik in verschillende richtingen, maar juist buiten de vrijzinnige wereld ontdekte ik opnieuw mijn eigen vrijzinnigheid. En trouwens: helemaal weg was ik nooit. De Parklaankerk in Driebergen, waar ik regelmatig voorga, bleef door de jaren heen mijn lijntje met de vrijzinnigen. De KGIJ werkte ook nauw samen met de Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond. Deze samenwerking heeft mijn eigen doperse wortels doen opleven. Vorig jaar vond daar mijn doop plaats. Alles bij elkaar voelde dit als een terugkeer naar huis…

Na het afscheid van de KGIJ werd ik geestelijk verzorger in drie verzorgingshuizen in Zoetermeer. Ik werk daar met groot plezier en veel voldoening. Maar ik heb wel de behoefte aan een bedding van waaruit ik werkzaam kan zijn. Zo kwam Vrijzinnigen Nederland weer in zicht: deze keer dus als een gemeenschap waar ik me ook op vaste basis als voorganger aan verbinden kon.

Voorganger Jarek Kubacki

Vrijzinnigheid

In de eerste plaats is het voor mij een ruimte waar je elkaar ontmoet: met wederzijds respect, waar je vragen kunt stellen en geen enkele daarvan is ongeoorloofd, waar je dingen kunt uitproberen. Deze ruimte zit vol met mogelijkheden en de meeste daarvan hebben we, ondanks onze lange geschiedenis, nog steeds niet eens ontdekt.

En zij wordt bewoond: door vogels van diverse pluimage. Veel meer dan een collectie van mooie ideeën is de vrijzinnigheid voor mij een groep van mensen die aan deze ideeën handen en voeten geven: zoekers en twijfelaars die samen optrekken, die naar elkaar omzien, elkaar ondervragen en uitdagen. En die, ondanks de vergrijzing en de dalende ledentallen, tot prachtige dingen in staat zijn.

Dat met elkaar optrekken blijft voor mij essentieel. Niet stilstaan, niet ‘blijven staren op wat vroeger was’. Durven te veranderen. Niet bang zijn voor de voorlopigheid van onze meningen, posities, overtuigingen. 10 Jaar geleden noemde ik me een vrijzinnig christen. Tegenwoordig zie ik mezelf vooral als een religieuze humanist die weliswaar in de christelijke traditie geworteld is maar toch vooral naar datgene zoekt wat alle mensen met elkaar verbindt. Waar zal ik over 10 jaar zijn? Dat weet ik niet. Maar ik hoop dat ik ook dan (er) niet alleen (voor) zal staan…

 

Voorganger Estella Schinkel

Voorganger in de schijnwerper: Estella Schinkel

Mensen zijn verrast dat zij door na te denken over themagerichte vragen nieuwe waarnemingen in het geheugen kunnen doen

Als voorganger werk ik voor de Argos Zorg Groep en verdeel mijn tijd over twee locaties: Zorgcentrum Francois HaverSchmidt in Schiedam en Soenda in Vlaardingen. Het zijn beide geriatrische centra, waar zorg wordt geboden aan ouderen die lijden aan diverse vormen en stadia van dementie. Verder is er een palliatieve unit en twee kamers voor mensen die kortdurend opgenomen kunnen worden om te herstellen van chemotherapie.

Er wonen in beide huizen ook ouderen die niet aan het dementeren zijn, maar zoals je waarschijnlijk weet, is dit een “uitstervend ras” in zorgcentra, omdat hun zorgzwaarte volgens de nieuwe Wet op de Langdurige Zorg niet meer strookt met hetgeen in zorgcentra geboden mag worden. Kortom, zodra deze niet-dementerende ouderen komen te overlijden, zal hun kamer bewoond worden door iemand met een dementieel syndroom.

Biografisch coach

Mijn werk bestaat uit het voeren van individuele begeleiding over zingeving, het leiden van gesprekskringen over levensbeschouwelijke onderwerpen, het organiseren en leiden van kerkdiensten, het organiseren en leiden van kleine huiskamervieringen voor mensen met een matig tot ernstig dementieel syndroom.

Voorganger Estella Schinkel

Omdat ik ook opgeleid ben als biografisch coach (aan het Instituut voor Biografiek in Driebergen; kijk maar eens op www.biografiek.nl), leid ik ook bijeenkomsten die een terugblik op de levensloop bieden aan licht dementerenden. Dat is een samenhangend traject van (momenteel) elf dagdelen, waarin mensen in een klein groepje aan de hand van een bepaald thema reminisceren (herinneringen ophalen). In de laatste bijeenkomst van het traject staat de vraag centraal: wie of wat is uw inspiratiebron (geweest)?

Levensloopboek

Mensen zijn vaak verrast dat zij door na te denken over themagerichte vragen nieuwe waarnemingen in het geheugen kunnen doen. Daar schrijven of tekenen zij vervolgens iets van op in een eigen levensloopboek (niet te verwarren met de kant-en-klare levensloopboeken die je in de winkel kunt kopen. De boeken waar ik mee werk zijn gewoon lege dummies, waar niets van tevoren in opgeschreven staat.).

Vast onderdeel van mijn werk is het organiseren en leiden van de jaarlijkse gedachtenisbijeenkomst in beide zorgcentra. Omdat we ook een palliatieve unit hebben, is er jaarlijks een groot aantal overledenen te gedenken. Verder geef ik af en toe een lezing over de symboliek in (Europese) sprookjes en verzorg ik voor medewerkers trainingen over het omgaan met eenzaamheid en rouwprocessen.

Lees ook

Aries van Meeteren
Voorganger in de Schijnwerper

 

 

Aries van Meeteren

Voorganger in de Schijnwerper: Aries van Meeteren

Een zoektocht die nooit eindigt

Mijn naam is Aries van Meeteren. Ik ben 41 jaar en woon in Sliedrecht, samen met mijn vrouw Anoeska. Sinds februari 2016 ben ik voorganger van de afdeling Hardinxveld-Giessendam, de Kerk met de Beelden. Daarnaast ben ik al jaren nieuwslezer bij RTV Rijnmond.

Opleidingen

Van jongs af aan heeft religie, en dan met name het christendom met al zijn facetten, mijn warme belangstelling. Maar ook geschiedenis boeit me. Ik heb Maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In mijn daaropvolgende promotieonderzoek heb ik onder meer aandacht besteed aan de rol van kerken bij het oplossen van conflicten tussen gemeenteleden.

In 2007 ben ik, inmiddels lid geworden van een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Sliedrecht, begonnen aan een studie theologie. Na een paar jaar heb ik de switch gemaakt naar de vrijzinnige opleiding van het OVP in Bilthoven. Daar zwaaide ik in 2014 af.

Aries van Meeteren

 Betekenis

Geschiedenis, theologie en journalistiek gaan alle drie over mensen. En ze hebben te maken met verhalen van mensen. Wat mij in al die disciplines fascineert, is het zoeken naar betekenissen die verhalen kunnen hebben. Daarnaast gaat het in de drie vakgebieden ook om het zo verstaanbaar mogelijk overbrengen van die verhalen. Daar ligt mijn hart.

Vrijzinnigheid

De zoektocht naar betekenis gaat steeds door, ook in ons eigen leven. Onze vragen veranderen onderweg voortdurend en sturen onze zoektocht bij. Antwoorden die we menen te hebben gevonden zijn steeds voorlopig. Het fijne van de vrijzinnigheid vind ik dat daar alle ruimte voor is en dat we binnen de afdeling daarin samen proberen op te trekken. In mijn werk hoop ik mensen te inspireren om te blijven zoeken en open te staan voor elkaar en het Ongedachte

Esseldien Wennink

Voorganger in de Schijnwerper: Esseldien Wennink

Kerkdiensten om bij weg te mijmeren

Mijn naam is Esseldien Wennink. Sinds februari 2015 ben ik voorganger bij de Vrijzinnigen Velp. Ik heb theologie gestudeerd in Amsterdam en Bilthoven. Daarna heb ik een lesbevoegdheid voor godsdienst/levensbeschouwing gehaald in Ede.

Vrijheid en ruimte

Ik voel me aangesproken door het vrijzinnige gedachtegoed, omdat het mensen op het gebied van levensvragen vrijheid en ruimte biedt om hun eigen antwoorden te vinden. We cirkelen rond een vermoeden waarover geen zekerheid verkregen kan worden. Vrijzinnigheid houdt daarmee in dat je erkent dat mensen op hele verschillende manieren in het leven kunnen staan. Als voorganger heb ik dus geen pasklare antwoorden te bieden.

Herkenbare thema’s

Ik kan wèl vertellen hoe ik zelf over bepaalde onderwerpen denk en hoe anderen er tegen aan kijken. Daarom kies ik algemeen herkenbare thema’s. Daar zoek ik teksten bij, vaak bijbelteksten, maar soms bijvoorbeeld ook een passage uit een roman. Met bijbelteksten ga ik vrijmoedig om, ik kneed en bevraag ze. En dat doe ik in gewone taal, zodat het voor iedereen goed te volgen is.

Beleving

Verder ben ik ervan overtuigd dat mensen ook inspiratie, troost en bemoediging kunnen putten uit poëzie, kunst en verhalen. En ik geloof in de helende werking van muziek en de kracht van samen zingen. Er zijn in elke dienst altijd twee stiltemomenten, om tot jezelf te komen, om even weg te dromen of te bidden. Want muziek en stilte roepen soms meer op dan woorden.

Als je tijdens een dienst nergens door geraakt wordt, al is het maar voor even, dan is het in mijn ogen zinloos. Daarom bied ik mensen graag de gelegenheid om even weg te mijmeren, want de menselijke verbeeldingskracht geeft ons soms zicht op wat ons ten diepste bezwaart en bezielt. Zoals Ida Gerhardt schreef: ‘Er is een weten van elkaar, dat tijd en afstand overstijgt.’

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Monika Rietveld

Verbinding Monika Rietveld

Voorganger in de schijnwerper: Monika Rietveld

Wat ik zo prettig vind in de vrijzinnigheid is dat je mag ‘spelen’ en zo het goddelijk spel tot leven laat komen

Verbinding zoeken – verbinding leggen – in verbinding zijn

Ik ben Monika Rietveld en ben sinds kort pastoraal werker bij de VGH, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. In de VGH is tussen Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland en Vrijzinnig protestanten een verbinding tot stand gekomen. Ik woon in Huizen en mijn beide kinderen wonen in het buitenland en vonden hun partners in respectievelijk Zweden en Turkije.

Een belangrijk thema in mijn leven is verbinding en dat probeer ik tot uitdrukking te brengen in mijn werk, tussen mensen, culturen en religies.

Interreligieus spectrum

Oorspronkelijk werkte ik als zorgcoördinator op een revalidatie afdeling in een verpleeghuis. Vele jaren deed ik als vrijwilliger Vorming&Toerusting werk bij de PKN in Huizen. Omdat ik bij de – toen nog – NPB in Huizen steeds meer voorgangerstaken op mij nam wilde ik mij verder scholen en ben ik de opleiding gaan volgen bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat, het OVP.

Daarnaast ben ik actief binnen het Universeel Soefisme, waar de grote religies samenkomen. Ik volg training, organiseer workshops, leid meditatie avonden en ga voor in de Universele Erediensten.

Van jongs af aan heb ik een diepe interesse in de verschillende wijzen waarop mensen hun geloof beleven, hoe en waarom zij zich verbonden voelen met dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen en waar vele namen voor zijn; de Ene, God, Allah, Dieu, Gott, Khoda… Zo reisde ik – vaak met mijn rugzak – door landen, culturen en religies om ter plekke vooral met de mensen rituelen mee te beleven en liep ik vanuit mijn huis de pelgrimsreis naar Santiago de Compostela.

rugzak

Verhalen, symbolen en rituelen

Als pastoraal werker staan de verhalen van de mensen die je bezoekt centraal, het gaat erom te luisteren naar hun verhalen. Dan houd ik ervan te zoeken naar waar hun verhalen aansluiten bij de verhalen uit wijsheidstradities, sprookjes, mythen en de verschillende religies. Welke symbolen zijn voor hen belangrijk, spreken tot hen en kunnen hen weer verder helpen.

In onze westerse geseculariseerde wereld zijn wij veel rituelen kwijtgeraakt. Gelukkig zien we deze weer steeds meer terugkeren en zo kunnen er vanuit de oude rituelen nieuwe persoonlijke rituelen gecreëerd worden die overgangsmomenten in ons leven kunnen markeren. Ons zo helpen weer verder te gaan.

Wat ik zo prettig vind in de vrijzinnigheid is dat je met al deze elementen als het ware mag spelen en zo het goddelijk spel tot leven laat komen. Dat er niets vastligt, dat we onze vragen aan elkaar mogen blijven stellen en we elkaar bemoedigen in onze zoektocht.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Peter Samwel

 

Voorganger Maja

Voorganger in beeld: Maja Nieuwenhuis-den Dulk

In de vrijzinnigheid spreekt mij aan: de koppeling van vrijheid aan verantwoordelijkheid

Mijn naam is Maja Nieuwenhuis-den Dulk. Voorganger sinds januari 2016 in Tholen. (Ik woon in Schiedam, samen met mijn man Henk. Onze twee zoons, dochter en twee kleinzoons wonen in Doetinchem, Schiedam en Zutphen.)

Bibliodrama

Ik ben opgeleid bij het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) te Bilthoven en aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing in Amsterdam.

De afgelopen jaren heb ik mij bekwaamd in bibliodrama en socratische gespreksvoering. Daarnaast geef ik workshops en cursussen over levenskunst, het gedachtegoed van Jung en over de (helende) rol van dromen in ons dagelijks leven.

‘De reis naar binnen’

Mijn eerste beroep was dat van reisbureaumedewerker. Toen ik van ‘de reis naar buiten’ wat meer wilde overschakelen naar ‘de reis naar binnen’, kwam ik in aanraking met de Vrijzinnigen Schiedam (voorheen NPB Schiedam). Dat was gelijk raak!

Gedurende 5 jaar rondom het jaar 2000 werkte ik als docent levensbeschouwing op een openbare basisschool in Boskoop.
Van 2003 tot 2012 was ik voorganger bij de Vrijzinnigen Maassluis (voorheen NPB Maassluis) . In die tijd was ik ook secretaris bij het Convent van Voorgangers van de Vrijzinnigen, bij de Werkgroep Moderne Theologie en het OVP.

In het seizoen 2012-2013 wilde ik een heroriëntatie maken over mijn levensinvulling. In samenwerking met Cisca Peters heeft dit geresulteerd in de opzet van het Centrum Levensvragen Rijnmond. Deze stichting wil ambulante geestelijke verzorging bieden aan mensen van alle gezindten, veelal buiten instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra.

Verbinding

Voor mij speelt religie vooral een rol in de zingeving en bezieling. Religie betekent verbinding en geeft mij de ervaring verbonden te zijn met iets of iemand dat groter is dan wat wij kunnen bedenken. Het helpt mij het met de levensvragen uit te houden, zonder garantie op antwoorden. In de vrijzinnigheid spreekt mij aan: de koppeling van vrijheid aan verantwoordelijkheid in alle ruimte en openheid.

In het ‘wondere ambt’ zoals Anne Zernike het noemt ervaar ik het als bijzonder inspirerend om zo met mensen op weg te gaan langs knooppunten, waarbij steeds een heroriëntatie gemaakt kan worden onder weg. Met behulp van het kompas van compassie.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Ali Manenschijn

Voorganger Vrijzinnigen Peter Samwel

Voorganger in de Schijnwerper: Peter Samwel

Vrijzinnigen Nederland moet haar eigen gezicht nadrukkelijker profileren

Ik ben Peter Samwel, voorganger van Vrijzinnig Bennekom en consulent Vrijzinnige Levensbeschouwing. In het verleden heb ik gestudeerd aan het Humanistisch Opleidingsinstituut (tegenwoordig UvH Utrecht). In 2004 heb ik bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat, mijn formele aantekening van voorganger / pastoraal werker behaald. Daarnaast heb ik mij verdiept in diverse (oosterse) filosofische stromingen en ook ontwikkelde ik mediamieke vaardigheden, van waaruit ik trainingen Spiritualiteit & Mediumschap geef. Tarot is mijn grootste passie.

Visie vrijzinnigheid

De vrijzinnigheid in Nederland heeft zich door de jaren heen met name ontwikkeld als een linker zijtak van kerkelijk (protestants) Nederland. Lange tijd heeft dit dienst gedaan en wellicht doet het dit voor sommigen nog. Zolang de vrijzinnigheid zich echter te zeer schaart aan de zijde van de kerkelijke genootschappen en de Raad van Kerken, werkt zij onvoldoende aan haar eigen identiteit. Het is tijd dat Vrijzinnigen Nederland (VN) haar eigen gezicht nadrukkelijker profileert binnen het Nederlandse levensbeschouwelijke landschap.

Voorganger

Vrijzinnigen Nederland is een democratische vereniging en dus geen kerk. Zij kent ook geen dominees, wel voorgangers, al dekt deze benaming bij lang en na niet de werkzaamheden die zij binnen de vrijzinnigheid verrichten. Ook ‘voorganger’ is een te kerkelijk begrip en te zeer verbonden met het verleden; zij zijn eerder Consulenten en Levensbegeleiders binnen de Vrijzinnige Levensbeschouwing, waarvan het voorgaan tijdens vieringen een waardevol onderdeel is.

Vrijzinnigen Nederland is een landelijke vereniging van mensen die op eigen, vrije wijze zin en betekenis wil geven aan het leven en daar verantwoordelijkheid voor wil dragen. Zij is geïnteresseerd in wat andere levensbeschouwelijke genootschappen in Nederland daartoe ontwikkelen en uitdragen, net zo echter is Vrijzinnigen Nederland gericht op groeperingen die in het buitenkerkelijke levensveld geestelijk en spiritueel actief zijn en zich daar profileren.

Levensvragen

Kerken geven met hun hedendaagse boodschap, aantoonbaar, onvoldoende bevredigende antwoorden op levensvragen van steeds meer mensen. Binnen de vrijzinnigheid kan naar deze antwoorden in vrijheid en zonder gêne zelfstandig gezocht worden. Binnen de vrijzinnigheid is géén plaats voor leerstellingen van buitenaf, eerder ruimte om gezamenlijk zin en betekenis te zoeken en te vinden ten aanzien van het innerlijke, spirituele wordingsproces van mensen, aansluitend bij ieders persoonlijke behoefte en – ontwikkeling.

Het pluriforme en veelkleurige spectrum van het totale geestelijke levensveld in Nederland, behoort tot het bereik van de open levensbeschouwing die de vrijzinnigheid is.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Maja Nieuwenhuis-den Dulk

 

 

Vrijzinnigheid en vrijzinnig voorganger Ali Manenschijn

Voorganger in de schijnwerper: Ali Manenschijn

Vrijzinnigheid heeft voor mij te maken met ruimte, veelkleurigheid en openstaan voor de ander

Ik ben Ali Manenschijn-Ponsteen, werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen “Aan de Regge” Rijssen/Nijverdal en omstreken. Daarnaast ben ik verbonden aan de afdeling Vrijzinnigen Dedemsvaart als pastoraal werker.

Eerder ben ik werkzaam geweest als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in een PKN gemeente en als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Ik heb theologie gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en later heb ik het seminarie van het opleidingsinstituut OVP gevolgd in Bilthoven.

Vrijzinnigheid en Kapeltreffens

Vrijzinnigheid heeft voor mij te maken met ruimte, veelkleurigheid en openstaan voor de ander.
Ruimte voor de zoektocht naar (voorlopige) antwoorden op levensvragen. De ruimte die ik voor mezelf hoop te ontvangen wil ik ook aan een ander geven.

In onze afdeling komt dat tot uiting in de ontmoetingen, lezingen en vieringen, waarbij op geregelde tijden naast de ‘gewone’ bijeenkomsten ook Kapeltreffens worden gehouden, bijeenkomsten waar het de voorganger vrij staat het uur op een heel andere, eigen (nieuwe) wijze in te vullen.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Nicoline Swen

Nicoline Swen Voorganger Oost Twente

Voorganger in de schijnwerper: Nicoline Swen

Voorganger zijn is het mooiste werk van de wereld!

Mijn naam is Nicoline Swen-Fischer. In 1975 ben ik geboren in Leiden en opgegroeid in Haarlem met mijn zusjes. In Amsterdam heb ik theologie gestudeerd aan de UVA. Nu wonen mijn man Alexander en ik met onze kinderen Maarten (2008), Harmke (2010) en Elske (2011) in Lochem. Een mooie tijd in ons leven, natuurlijk heel druk, maar fascinerend en inspirerend om zo midden in het leven te staan.

Gevangenispastoraat en docent levensbeschouwing

In Haarlem ben ik jarenlang betrokken geweest bij het gevangenispastoraat. De wekelijkse kerkgespreksdiensten heb ik eerst als vrijwilliger en later als voorganger bijgewoond en geleid. Het is een bijzondere setting om met elkaar ‘geloof’ te beleven. Mooi om te zien dat inspiratie, vertrouwen en geloof ook door muren en tralies heen weet te dringen. Gedragen door mensen.

Verder heb ik jarenlang mee gewerkt aan het vrijwilligersproject: Strandwerk vanuit de PKN Bloemendaal. Met een groep jongeren vanuit alle (uit)hoeken van de kerk organiseerden wij recreatieactiviteiten en inspiratiebijeenkomsten (zoals diensten) voor campinggasten.
Daarnaast geef ik al 15 jaar les als docent levensbeschouwing . Tijdens mijn studie ben ik hier per toeval ingerold en doe het nog steeds. Met jonge mensen praten over wat hen raakt en inspireert in het leven en hen af en toe een spiegel voor mogen houden is fantastisch werk.

En tenslotte (last but not least ;-)) ben ik sinds 2012 de voorganger van de afdeling Oost-Twente. En ik vind dit het mooiste werk van de wereld!

Vrijzinnigheid

Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat, wie ze ook zijn (en nooit om een instituut). Elk mens is bijzonder en gaat zijn eigen weg, ook geestelijk. Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. ‘Geloof’ is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. Wij hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Johan de Wit