Belangrijke opvoedvraag bij Zin in Opvoeding

Mariska, dochter van 15, dochter van 14  en een zoon van 11.

‘Waarin laat ik ze vrij en waarin houd ik de teugels in handen?’

Wat ik een lastige opvoedvraag vind, is: waarin laat je kinderen vrij en waarin houd je de teugels in handen? Ik ben een moeder die haar kinderen graag nog een beetje in de buurt houdt. Bij vrienden van ons en bij vrienden van onze kinderen kan soms veel meer. Ik zeg regelmatig “nee”.

Lees het interview verder

Nabeeld, foto-gedichtenboek van Wouter Blokhuis

Wouter Blokhuis heeft NABEELD geschreven. Het is een foto-gedichtenboek dat vijfennegentig zwart-witfoto’s bevat vergezeld van even zovele gedichten. De foto’s zijn afkomstig uit zijn eigen archief en de gedichten zijn eveneens van zijn hand. De oudste foto in het boek dateert van 1963, de jongste uit 2015. De gedichten voegen een vaak filosofische beschouwing toe. Bijvoorbeeld:

Waterkant

Al eeuwen stroomt de rivier

Langs dezelfde weg

Door hetzelfde bed

De mens rommelt wat

Een dijk, een aanlegplaats

Een brug, een pont

Het is de rivier

Om het even

’s Mensen leven

Gaat voorbij

Er komen anderen

Die mooier en beter weten

Dan blijft slechts

Wat overwoekerd steen

De maker is reeds heen

Alleen de rivier zal blijven

 

De productie van NABEELD is gebeurd in eigen beheer. Dat impliceert dat Wouter zelf de verkoop regel. Ben je geïnteresseerd? Stuur hem een mailtje met je naam en adres onder vermelding van NABEELD, dan stuurt hij je het boek met nota graag toe. De prijs van NABEELD is

€ 41,50 incl. btw, excl. € 2,50 eventuele verzendkosten.

Wouter Blokhuis

AV 2017 in het Bosgoed: Proeftuin en schuilplaats

Meer dan tachtig deelnemers van een groot aantal afdelingen van onze vereniging kwamen op een mistige zaterdag bijeen voor inspiratie en gesprekken over de toekomst. Het Bosgoed in Lunteren was gastvrij, met haar haardvuur, heerlijke stoelen en geweldige catering. Het is altijd weer als een warm bad daar te zijn.

De lezing van Tom-Eric Krijger met de titel Proeftuinen en schuilplaatsen viel bij velen in de smaak. Hij kan zeer aansprekend vertellen, en weet veel over onze geschiedenis. In de aansluitende workshop ging hij met een groot aantal mensen in gesprek over het ontstaan en de situatie van de vereniging tussen de 1e en de 2e wereldoorlog. Ook deelnemers van de workshop over identiteit en waarden en onze relatie met de ICUU door Klaas Douwes en Paul Rasor waren enthousiast. Degene die geïnteresseerd waren in het onderzoek van Froukje Pitstra naar de toekomst van vrijzinnig pastoraat werden door haar meegenomen door het onderzoek. Zij maakte ook met de bezoekers van de workshop een sterkte/zwakte analyse van pastoraat. De uitkomst hiervan wordt ook meegenomen in het eindverslag van haar onderzoek. Zeer bijzonder was de workshop van Berthe van Soest, de winnares van FEMtalks 2017. Zij vertelde over haar winnende verhaal en maakte met de deelnemers een meditatiearmband.

In de middag was er een diepgaand gesprek in groepjes van zes onder deskundige leiding van Suzan Klein Gebbink over de Vrijzinnige Raad. Iedereen werkte samen aan de vragen: Wat verwachten we ervan? Wat zou zo’n raad uw afdeling op kunnen leveren? Waar moet het over gaan, welke onderwerpen en hoe kunnen we dit vorm geven en aan welke modellen denken we? De vele antwoorden die zijn opgeschreven helpen de commissie 2020 om het plan verder uit te werken in haar eindrapport. De voorzitter Diederik van Meyenfeldt nam de resultaten dankbaar in ontvangst.

Het laatste uur was voor de traditionele onderwerpen van een AV, zoals het jaarverslag en de financiële zaken. Dat verliep goed. De vereniging kijkt vol verwachting uit naar het concept eindrapport van de commissie 2020 dat in de extra AV op 21 april 2018 besproken wordt. Volgens de evaluatieformulieren vonden de deelnemers het een inspirerende dag en gaven het geheel gemiddeld een acht.

Wies Houweling

 

FEMTalks 2017 verschenen

Zaterdag 2 december 2018 ontving Berthe van Soest uit handen van Wies Houweling het eerste exemplaar van FEMTalks 2017. In de publicatie de bijdragen van de 5 finalisten van de (s)preekwedstrijd Wat bezielt je?

Voorwoord

Wies Houweling geeft in het voorwoord een uitleg waarom Vrijzinnigen Nederland het belangrijk vindt om vrouwen een podium te geven. Het is en blijft nodig om hier aandacht aan te geven.

Anne Zernike

Wat bezielde Anne Zernike? De eerste vrouwelijke predikant die als voorbeeld en bezieling geldt voor Froukje Pitstra, haar biografe. Froukje geeft een kort overzicht van de inspiratie van Anne.

Vijf finalisten

Berthe van Soest opent als winnaar met haar Rozenkrans. Maud Dik volgt met oproep om te staan voor het feminisme. Dan komt Marijke Verduyn, de publiekswinnaar, met haar Vergeten woorden. Inge Bosscha heeft een mooi verhaal over haar moeder. Als laatste het verlangen van mijn ziel van Ineke Verdoner.

Allemaal prachtige en inspirerende verhalen. Wilt u een exemplaar ontvangen? Geef uw naam en adres door aan bureau@vrijzinnigen.nl. Kosten € 5,- incl. porto.

Inspiratie = Proeftuin en schuilplek AV 2 december 2017

Het is weer gelukt een mooie inspirerende vrijzinnige ochtend samen te stellen. Na een het verhaal van Tom Eric Krijger over de geschiedenis van onze vereniging ‘tussen proeftuin en schuilplaats’ kunt u tijdens een workshop met hem door praten over het verleden, of u kunt praten over de toekomst van vrijzinnig pastoraat met Froukje Pitstra. Of u laat u onderdompelen in de internationale vrijzinnige wereld door Klaas Douwes en Paul Rasor. Of u komt gewoon luisteren naar een mooi inspirerend verhaal van Berthe van Soest en gaat daarna met haar in gesprek.
In het ochtendprogramma is iedereen van harte welkom, leden en belangstellenden. Aansluitend na de lunch praten wij verder over de toekomst van onze vereniging, hoe kunnen we beter samenwerken.

Graag opgeven voor 24 november bij bureau@vrijzinnigen.nl

Programma
11.15 – 12.15 uur

a. Vrijzinnig pastoraat
Gesprek met Froukje Pitstra over het onderzoek naar de toekomst van pastoraat
b. FEMTalks 2017
Inleiding en gesprek met winnares Berthe van Soest.
c. Proeftuinen en Schuilplaatsen
Verder doorpraten met Tom-Eric Krijger
d. Voorbereiding ICUU conferentie 2018
Paul Rasor, Feiko Prins en Klaas Douwes

Lunch 12.15 – 13.00 uur

Na opgave krijgt u verdere informatie toegestuurd.

Het uitgebreide programma vindt u hieronder. Klik erop om ‘groot scherm’ te krijgen, zodat u het programma beter kunt lezen.

Hieronder vindt u ons jaarverslag. Klik erop om ‘groot scherm’ te krijgen, zodat u het document beter kunt lezen.

Wouter Blokhuis, een nieuwe vrijzinnige blogger

Na de studie geneeskunde aan de R.U. te Leiden was voor mij de volgende stap militaire dienst. Vervolgens besloot ik mij te vestigen als huisarts. Decennia lang heb ik een solo-huisartsenpraktijk in de hele breedte van het vak zoals dat op het platteland, in dit geval de Alblasserwaard gebruikelijk was. Pas na mijn pensionering ben ik, na een aantal jaren vriend van de Woudkapel te zijn geweest, lid geworden van de NPB. Enige jaren ben ik redactielid van de Lantaarn geweest en daarna heb ik een column in Ruimte verzorgd. Behalve schrijven fotografeer ik en speel (bescheiden) piano.

De eerste blog van Wouter kunt u hier vinden: Vrijzinnig Overstapje

Workshop 7 principes en de behoefte aan vrijzinnige identiteit

Paul Rasor, theoloog, gaat met u in twee bijeenkomsten in gesprek over de zeven principes/uitgangspunten van de Unitarians and Universalist Association. Hij heeft de principes gespiegeld aan ons eigen Nederlandse vrijzinnige gedachtegoed.

De (voorlopige) vertaling van de zeven uitgangspunten:

  1. De intrinsieke waarde en waardigheid van ieder mens.
  2. Gerechtigheid, gelijkheid en compassie in menselijke relaties.
  3. De acceptatie van elkaar en de uitdaging om binnen de groep spiritueel te groeien.
  4. Een vrij en verantwoordelijk zoeken naar waarheid en zin.
  5. Het recht op bewustwording en het hanteren van het democratische proces binnen de groep en de gehele organisatie.
  6. Doelstelling om een wereldgemeenschap te bereiken met vrede, vrijheid en gerechtigheid voor allen.
  7. Respect voor de onderlinge afhankelijkheid van al wat leeft en waar wij deel van uitmaken.

De vragen die tijdens de workshop gesteld worden:

– Wat betekent het om een set principes te hebben en bevestigen?

– Wat is het doel van principes als deze? Wat is het verschil tussen principes en dogma’s?

– Hoe hebben de principes zich in de loop der jaren ontwikkeld?

– Hoe helpen de principes ons verder? Hoe kunnen we ze als een soort wegwijzer gebruiken vooral in   gesprekken over identiteit.

 

Waar: landelijk bureau Vrijzinnigen Nederland, Spoorstraat 1 te Amersfoort

Wanneer:  19 oktober en 2 november 2017 om 14.00 uur.

Opgave: bureau@vrijzinnigen.nl

Paul Rasor is auteur van het boek Geloof zonder zekerheid

Claartje Kruijff theoloog van het jaar

Claartje Kruijff is in de Nacht van de Theologie van 23 september 2017 gekozen tot theoloog van het jaar 2017. Zij is predikante in de Dominicuskerk in Amsterdam en heeft eigen bureau voor ritueel begeleiding en coach. De Dominicuskerk is een vrijzinnige en oecumenische gemeenschap.

Als winnares krijgt zij een bedrag van € 10.000. Claartje gaat met het bedrag de bijbel en theologie voor het voetlicht brengen het komende jaar.

Claartje wil vooral laten zien dat geloof mensen kan helpen.

Tot beste theologieboek van het jaar is gekozen ‘God is een vluchteling’ van de Vlaamse rooms-katholieke filosoof David Dessin. Hij laat zien dat het christendom niet meer Europees is maar dat er een nieuw on-Europees christendom voor in de plaats komt. Dit door de vele migranten die naar Europa zijn gekomen.

Meer informatie www.nachtvandetheologie.nl

 

Harry Kuitert overleden op 92-jarige leeftijd

Harry Kuitert is op 92-jarige leeftijd overleden. De heer Kuitert ontving in 1999 de Opzoomerprijs van onze vereniging voor zijn werk dat zowel “grensverleggend” als “baanbrekend” werd genoemd. In de motivatie bij de uitreiking schreef Bert Dicou: “Zijn inzet om te laten zien dat je je kritische zin en je verstand niet hoeft uit te schakelen als je je met geloven wilt bezig houden, zal vele vrijzinnigen aanspreken”. Wij herdenken de heer Kuitert in dankbaarheid.

geschiedenis vrijzinnig jeugdwerk

Oproep: interviews geschiedenis vrijzinnig jeugdwerk

De vroegere tijd bij de VCJC of VCSB brengt bij veel vrijzinnigen nog altijd heel wat herinneringen naar boven. Inmiddels bestaat er helaas geen landelijke vrijzinnige jeugdorganisatie meer.

Historisch promotieonderzoek

Om dit bijzondere hoofdstuk uit ons vrijzinnige verleden te bewaren – en er hopelijk lessen uit te trekken voor de toekomst – is Klaas Douwes begonnen aan een historisch promotieonderzoek.

Hierin staat de geschiedenis van het vrijzinnige jeugdwerk vanaf 1958 centraal, met als leidende vraag: hoe ging de vrijzinnigheid om met de opkomst van de moderne jeugdcultuur? Dit doet Douwes onder andere aan de hand van gesprekken.

Gesprekken en materiaal

Hij zoekt daarom mensen die hij kan interviewen over hun ervaringen bij de vrijzinnige jeugdbeweging. Mocht u hieraan mee willen werken, geeft u hem dan alstublieft een seintje. Ook wanneer u thuis wellicht bruikbaar materiaal heeft liggen (denk aan brochures, foto’s, dagboeken, brieven enz.) en deze ter beschikking wilt stellen voor het onderzoek, hoort hij dat graag.

U kunt hem bereiken per e-mail op kdouwes@gmx.com of telefonisch op 06 21 62 26 76.

Voorganger in de Schijnwerper: Klaas Douwes