ANBI gegevens Afdeling Ameide/Tienhoven en omstreken

RSIN 816539960

Secretariaat: Kerkpad 7, 4235 VN Tienhoven

Doelstelling: het houden en organiseren van kerkdiensten

Beleidsplan: zie landelijk beleidsplan

Bestuur: voorzitter/penningmeester, secretaris en 2 algemene leden

Vergoedingen: bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten

Jaarverslag

Verslag geactualiseerd over werkzaamheden april 2013 – april 2014
als voorganger bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB Ameide.
• Kennismaking: de kennismaking is inmiddels voltooid. Het geregeld bezoeken van de mensen voert tot voldoende geregeld bezoek van de kerkdiensten. Wel worden de mensen steeds ouder en sommigen van hen kunnen de gang naar de bijeenkomsten niet meer (gemakkelijk) maken. Zoals ik in de vorige verslagen al stelde: meer pastorale zorg betekent een groter kerkbezoek. Van gemiddeld tien naar gemiddeld twintig bezoekers per dienst hebben we ook in het achter ons liggende jaar min of meer kunnen vasthouden, een enkele uitschieter naar boven of naar beneden daargelaten. Het gaat ook niet allemaal alleen in de gloria…
• Het gestelde in de vorige verslagen blijft: het ‘gewone’ pastorale bezoek bevalt mij zeer. Gemiddeld twee tot drie bezoeken per vrijdagochtend leg ik af. Ik zit overigens niet ‘vastgebakken’ aan de vrijdagochtend. Moeilijkheid blijft dat sommige ouderen niet in Ameide zelf verblijven maar met name in Leerdam en in Nieuwpoort. Dat betekent vooral dat ik veel extra kilometers moet afleggen. Soms probeer ik bezoeken aan familieleden te combineren.
• De vormen van onderling hulpbetoon zijn soms heel dierbaar: burenhulp is wijd verbreid. Ook zijn er bezoekdames die de minder actieve ouderen blijven bezoeken.
• Ziekenbezoek is altijd welkom. In één situatie heeft consequent volgehouden bezoek er toe geleid dat de inmiddels alleenstaande partner in tegenstelling tot voorheen intensief de kerkdiensten bezoekt, nog steeds. Dat was geen vooropgezet doel maar het is een mooi nevenresultaat als het gebeurt… Helaas is dat ook niet altijd het geval…
• Aandacht voor jubilea geven is een natuurlijke zaak, schreef ik al, in de vorige jaren. Dat blijft van kracht. Daardoor kunnen mensen die zichzelf heel bescheiden als ‘niet zo voornaam’ of niet zo belangrijk beschouwen toch het volle pond krijgen. Sociale rangorde speelt onderhuids altijd mee… Een lid was al meer dan dertig jaar actief geweest in het bestuur: aan haar is terecht veel aandacht gegeven, op onze kortgeleden gehouden derde jaarvergadering in vijftien jaar (!). Opnieuw was er een ontspannend programma na de pauze, dit keer opnieuw verzorgd door een bestuurslid! Dat laatste, een nieuw bestuurslid sinds vorig jaar, mag een wonder op zich heten in zo’n kleine afdeling!
• Stimulering en activering. Sommige leden hebben een waardevolle hobby. Een voorbeeld daarvan, opnieuw, is het zingen van meestal oudere dames in koorverband. Helaas is dat in het afgelopen najaar niet opnieuw gebeurd. De dame die de leiding had vond het nu tijd worden om te stoppen. Jammer, maar dat spreekt vanzelf. Onze organiste gaat er ook mee stoppen, na tientallen jaren trouwe dienst. In de dienst van 18 mei zullen we haar de aandacht geven die ze verdient. Er is wonder boven wonder een opvolger.
• Ledenwerving. In sommige diensten waren ook anderen, niet-leden aanwezig. Vissen in andere vijvers kan misschien helpen… Onze hartelijke onderlinge omgang roept wel bewondering op bij de niet-leden. Prompt wilden ze koffie blijven drinken met bestuur en voorganger.
• Deelname aan overstijgende evenementen. De kerken in Ameide nemen jaarlijks deel aan de 4 mei vieringen. Dat is tenminste de bedoeling… Alleen de Gereformeerde Sionkerk en de NPB afdeling Ameide stelden aanvankelijk geen eisen aan hun bijdrage, anders dan dat ze een gemeenschappelijke krans kunnen leggen bij het monument. En dus doen wij wel mee. Dat draagt bij aan onze zichtbaarheid, mag je hopen. Inmiddels willen de andere kerken toch niet achterblijven. Ook door, zonder apart namens je eigen kerk te willen spreken, aanwezig te zijn, draag je bij tot het gemeenschapsgevoel. De 4 mei viering is een plechtigheid die in Ameide veel weerklank vindt.
• Koppelingen maken naar anderen, familie en dergelijke. Soms komt het voor dat ik op huisbezoek jongere familieleden, zoon of schoondochter bijvoorbeeld, ontmoet. En daarbij komen ook lastige persoonlijke verhalen los. De aandacht die dan gegeven kan worden valt soms goed. Deze kan een bron en een aanleiding zijn voor verdere contacten. Waarbij overigens voorzichtig te werk dient te worden gegaan. Mensen zijn soms heel allergisch voor alles wat naar ‘kerk’ ruikt. Inmiddels wordt mijn volharding in het bezoek aan leden ook door familie (die zelf geen lid zijn) zeer op prijs gesteld.
• In de afgelopen maand april (2014) is een derde algemene ledenvergadering gehouden. De zichtbaarheid van het bestuur en de betrokkenheid van relatief veel leden (we waren met 14 personen…, met een totaal ledental van 23…) hebben voor iedereen goed gewerkt. De gezellige afsluiting na de pauze door een van de nieuwe bestuursleden vond ook dit jaar weer plaats.
• We hebben zelfs de moeite genomen het nieuwe liedboek in te voeren! Saillant detail is wel dat onze organiste tot heden haar afscheid ‘krijgt’ door nog te zingen uit het oude liedboek! Dat gebeurt op 18 mei.

Staat van baten en lasten

NPB  Ameide/Tienhoven.

Ameide Financieel jaarverslag 2015

Ameide Financieel jaarverslag 2016