Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

Strontziek van normen en waarden

Gelukkig, vrijzinnigheid verandert steeds!

(Onderstaande tekst schreef Wies Houweling, algemeen secretaris Vrijzinnigen Nederland, ter gelegenheid van het t 125-jarig bestaan van Vrijzinnige Aan de Regge in november 2015)

Bij een jubileum gaat het over het verleden en over de toekomst. Er is veel veranderd in onze vereniging en er zal nog meer veranderen, gelukkig maar. Dat zal ook de toekomst mogelijk maken, maar waarschijnlijk niet in de huidige vorm als vereniging. Dat is niet erg zolang het gedachtegoed maar doorgaat en een samen zijn, vorm van gemeenschap, een plek krijgt.

Kenmerken

Vrijzinnigen zullen altijd blijven veranderen, dat hoort bij vrijzinnigen. Belangrijke kenmerken van vrijzinnigen: ze kennen vaak hun eigen geschiedenis niet en moeten daarom vaak zelf het wiel uitvinden. Dat is geen recept voor een statische constructie.  (Nieuwe) leden komen van verschillende kanten en weten vaak niet van het bestaan van de gemeenschap. Een derde kenmerk is dat de vrijzinnige gemeenschappen een zekere transparantie hebben naar de samenleving. Veranderingen op het gebied van levensbeschouwing zijn direct voelbaar in een vrijzinnige gemeenschap. Een vereniging is daar veel ontvankelijker voor dan een kerkgenootschap met dogma’s.

Spontaan ontstaan van vrijzinnige geloofsgemeenschappen uit het niets komt eigenlijk niet voor, wel veel veranderingen en aanpassingen aan de ontwikkelingen in de samenleving van de bestaande vrijzinnige gemeenschappen. Een thuis, een netwerk en veilige plek voor lokale vrijzinnigen hebben nog steeds oude wortels en een hele geschiedenis.

Kennis van het verleden

Vrijzinnigen kennen ook vaak de landelijke vrijzinnige geschiedenis niet. Ook zijn de leden van een afdeling zich meestal niet bewust van het landelijk lidmaatschap. Dit  lidmaatschap onderdeel is van het landelijk verband van vrijzinnigen. Er zijn veel jubileumboeken van afdelingen, maar van de landelijke vereniging bestaat niet eens een zelfstandige geschiedschrijving. Dat is jammer. De beperkte kennis van het verleden zorgt er voor dat er vaak dezelfde discussies worden gevoerd. En dat maakt het nadenken over de toekomst niet eenvoudiger.  De landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland is ontstaan als een netwerk van vrijzinnigen die elkaar in de steeds orthodoxer wordende tijd van de tweede helft van de 19e eeuw opzochten en probeerden te ondersteunen. Dit gebeurde op lokaal, nationaal en internationaal gebied.

Nog steeds kunnen vrijzinnigen oeverloos met elkaar praten over de vraag wat vrijzinnigheid is. Dat gebeurt al zolang de landelijke vereniging in 1870 opgericht is, zonder geloofsbelijdenis en dogma’s.  Het hoort bij vrijzinnigen om veel te praten over wat vrijzinnigheid nu is, en het kan soms lang duren voordat men er genoeg van krijgt. Er zijn altijd mensen geweest waar men graag naar luisterde als zij spraken over vrijzinnigheid, maar het moest wel ergens over gaan.

Bijdrage samenleving

In vrijzinnigheid gaat het er in elke tijd uiteindelijk wel om de wereld een beetje beter te maken. Het probleem is dat deze wereld verandert en zeker op het gebied van spiritualiteit en kerk in de afgelopen 100 jaar. Een bijdrage aan de samenleving kan heel divers zijn. Het loopt uiteen van een gedachte die mensen helpt, een troostende stem of een mooi kunstwerk. Al deze dingen en nog veel meer zijn voor vrijzinnigen belangrijk. Veel afdelingen zijn ook een veilige en vertrouwde plek voor mensen om kwetsbare vragen te kunnen stellen en beantwoorden.

Het gesprek over vrijzinnigheid in een afdeling verloopt anders dan op landelijk of internationaal niveau. In een afdeling gaat het meestal concreet over de vraag: ‘wat gaan we organiseren?’  Wat gaan we met elkaar doen en wie zullen we uitnodigen? In een afdeling, zoals ‘Aan de Regge’  beleef je met elkaar wat vrijzinnigheid is.  In plaats van een heel gesprek kun je het programma laten zien, mensen uitnodigen voor bijeenkomsten in Rijssen en omstreken. Maar ook dat programma verandert in de loop der jaren en zal blijven veranderen.

Toekomst?

We zijn klein, maar we veranderen constant. Hebben vrijzinnigen de toekomst zoals Meerten Ter Borg schrijft in zijn essay van 2010? De vraag is of we nog genoeg vitaliteit hebben om zo te veranderen dat we met deze tijd meegaan. Dit is natuurlijk essentieel voor de inhoud, maar ook voor de organisatievorm. Ik denk dat onze geschiedenis bewijst dat we dat kunnen, zolang we elkaar blijven ondersteunen, in het regionale, landelijke en desnoods internationale verband.

Hoe het zal zijn weten we niet, daar is geen model voor. De combinatie van gemeenschap en vrijzinnigheid is ingewikkeld, weerbarstig, maar als het lukt vreselijk vitaal. Dus het gaat een spannende tijd worden.

Bijeenkomst en lezingen

Kerkdiensten en lezingen worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen.  De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.                                                                            De entree voor de lezingen is € 7,50, inclusief koffie/thee (2x)

Bijeenkomsten en Kapeltreffens 2e helft 2017:

10 september, 10 uur    Kerkdienst mevr. Bea Holtrust, ZGT Almelo

24  september, 10 uur   Kapeltreffen, dhr. Conno Vlaardingerbroek, Deventer

08 oktober, 10 uur         Kerkdienst, mevr. Nicoline Swen, Lochem

22 oktober, 11 uur          Najaarslezing,  Huub Schumacher                                                                                                                                        “God wat ben je veranderd”

05 november, 10 uur   Kerkdienst,  mevr. Herma Visser, Rhenen

19 november, 10 uur    Kerkdienst, mevr. Helene Westerik, Vroomshoop

03 december, 10 uur    Kerkdienst, mevr. Marianne Visch, Apeldoorn

07 december, 10 uur     Kapeltreffen, dhr. Harm Knoop, Olst

25 december, 10 uur     Kerstdienst,  ds. Jelmer Koornstra, Deventer

31 december,  16.30 uur     Oudjaarsdienst,  mevr. Marianne Visch, Apeldoorn

Najaarslezing 22 oktober

Zondag 22 oktober 2017 om 11.00 uur in de Henricuskapel (Parkstede), Oosterhofweg 48, Rijssen

Huub Schumacher  komt vertellen over zijn boek ‘God wat ben je veranderd’. Het moedigt ons aan om de schroom en de sprakeloosheid te boven te komen en op zoek te gaan naar sporen van de Eeuwige in ons bestaan en in onze wereld. Schumacher staat er om bekend dat hij in alledaagse taal ingewikkelde theologische vraagstukken kan toelichten. Hij is een begenadigd spreker, die niet wil discussiëren over weten of geloven, maar graag vol enthousiasme in gesprek gaat met mensen.

Huub Schumacher is pastor, theoloog en publicist en durft de discussie met het traditionele (geloofs)denken wel aan.

Prof. dr. Peter Nissen in het voorwoord: ‘Schumacher wil mensen die op zoek zijn naar zingeving en duiding, en die zich vaak zowel binnen als buiten de kerk ontheemd voelen, niet in de steek laten. Hij gaat naast hen staan en neemt hen mee vanuit hun eigen levenservaring, vanuit het gewone, alledaagse, op weg naar de verhalenschat van de Bijbel, op weg naar de wijsheid en inzichten van denkers en dichters’.

De voorjaarslezing wordt gehouden op zondag 18 maart om 11.00 uur in de Henricuskapel.

Op dit moment is de spreker nog niet bekend.

 Verslag Hagenpreek 2017

“NEEM DE TIJD”… Els van Wijngaarden

Onze jaarlijkse Hagenpreek, hielden wij als Vrijzinnigen aan de Regge op zondag 9 juli j.l. En wat voor één! De accommodatie was schitterend: op en rondom informatiecentrum boerderij ’n Witten in natuurgebied De Borkeld (via connecties van Eef ,onze penningmeester).  Het weer was geweldig, en de natuur en de bloemenpracht, samen met de vier grote bossen veldboeketten waarvoor Hermanda die dag daarvoor het open veld was ingegaan. Ze stonden als ode aan de natuur op de tafels. De lunchpakketten, die praktisch iedereen had meegebracht, werden gezamenlijk op de grote tafel gelegd: iedereen kon mee-eten en delen, zoals de bedoeling was. Alle stoelen waren bezet, plus een stel banken die erbij gesleept werden. Een enkele hoed, pet, plekje in de schaduw: het was behoorlijk warm: maar dat werd geen echt probleem en het genieten was er.  Dit genieten werd helemaal compleet toen onze spreker, mevrouw Dr. Els van Wijngaarden het spreekgestoelte, onder de parasol, betrad. Zij is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, en ons mede aangedragen door ons landelijk hoofdbureau in Amersfoort, en de lovende recensies in de pers, o.a. “Trouw”. Els promoveerde in 2016 op “De ervaringswereld van het voltooide leven”. Haar onderzoek is uniek: wereldwijd is zij de eerste wetenschapper die ouderen zo indringend interviewde.

Een leuke, jonge frisse jonge vrouw, die, zo bleek ook achteraf, een geweldig ‘betoog’ hield over het onderwerp “Voltooid leven, waar praten we over”. Met haar weldoordachte, ook praktische kennis van het onderwerp was er geen oordeel of opgelegde mening of vooringenomenheid. Dat vonden wij, ik, een grote kracht van haar lezing: gedegen, maar wel met een oprechte nadrukkelijke boodschap “neem de tijd”. De reactie en de complimenten voor haar en ons, ook  tijdens de lunch, waren geweldig: “Respectvol gebracht en boeiend, passend in de actualiteit en de vraag van heden ten dage. Met ruimte en breedte en aandacht voor iemands persoonlijke nood”.

Wij hebben als “Aan de Regge” bewust  voor dit onderwerp gekozen. Mede ook omdat het  in verschillende toonaarden, nuances en uitgangspunten in de belangstelling staat.  Ook bewust gezocht en geconstateerd naar integriteit, eerlijkheid, onafhankelijkheid en vooral ook kennis van zaken. Omdat wij doordrongen zijn van het belang van een kwalitatieve gedachtegang hierover en wederzijds respect. Niet nonchalant zeggen: “Och, waar praten wij over”, maar bewust praten over een lastige, moeilijke periode in onze zoektocht als mens. Daarom waren wij ook erg blij met deze bijdrage van Els in haar respect en ruimte proberen te creëren, zoals wij graag als “Aan de Regge” voorstaan. Het onderzoek van Els richt zich op ouderen die hun leven als voltooid beschouwd zien. En je denkt dan, als aanvullende gedachte ook even: “niet voltooid, of niet willen of er aan toe zijn”. Voor veel ouderen geldt : liever sterven dan naar een verpleeghuis. Vooral eenzaamheid en zich overbodig voelen, en bang zijn om afhankelijk te worden, zo lazen wij ook. Ook, dat de term ‘voltooid’ leven een te persoonlijk beeld schept en ten onrechte de indruk wekt dat ouderen hun leven willen beëindigen: ‘alsof je door een omgekeerde verrekijker naar de wereld zou kijken’. In haar boek “Voltooid leven”stelt Els van Wijngaarden eigenlijk de vragen etc. die behoren tot de meest elementaire dingen van ons bestaan: wat is een goed leven en wanneer is dat voltooid. Hoe gaan we in onze samenleving hiermee om: met ouderdom en dood. Ze heeft zeker geprobeerd hier met een zorgvuldige analyse om te gaan en de lezer/luisteraar te behoeden voor een al te zwart/wit oordeel. Ja, waar praten wij over.

Daar praatten wij over 9 juli, en werd ook de vragenstelling goed benut en met indachtigheid beantwoord. Met die intentie en dat uitgangspunt werd het ook voor ons een “ECHTE” Hagenpreek: het vrije woord dat aandacht kreeg en een mooie nuance en toevoegde waarde  aan het maatschappelijk debat. Ja in die geest, daar hadden wij het over! Bedankt Els! En dat menen we “ECHT”!

Conclusie/samenvatting: een item van Vrijzinnigen Nederland is “Veel vragen stellen en geen kantklare antwoorden hebben”. Daar was ik het ook 9 juli weer helemaal mee eens: Geen kantklaar antwoord hebben we meegekregen. Neem de tijd, ook om goed naar jezelf te luisteren. En de boeiende stof die we meekregen.                                  Jannelore

Contributie en vrijwillige bijdragen 2017

Dit is eFondsen en subsidiesen bericht van de penningmeester over de betaling van de contributie en de vrijwillige bijdragen. Voor de leden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” is de vaste contributie voor het jaar 2017. Deze bedraagt € 210,= per persoon en € 410,= per echtpaar of samenwonenden. Deze bedragen zijn vastgesteld en goedgekeurd op de ledenvergadering van 2011.

Verder wordt ieder lid vriendelijk verzocht om –-zo mogelijk naast de vaste contributie—een extra vrijwillige bijdrage naar financiële draagkracht over te maken.

Voor alle vrienden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” geldt een bijdrage per jaar naar eigen keuze. De minimum bijdrage voor het jaar 2016 is onveranderd en  vastgesteld op € 35,= per persoon per jaar. Ook een extra bijdrage boven het minimumbedrag is uiteraard van harte welkom.

Vriendelijk verzoeken wij u alle betalingen via het banknummer NL55 SNSB 0918 2390 95 t.n.v. Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. bij de SNS bank te regelen.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking,
Eef Roelofs, penningmeester

Onze nieuwe voorganger.

Met ingang van 1 mei is Nicoline Swen-Fischer benoemd als voorganger bij de afdeling                                   Vrijzinnigen Aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. Zij is ook werkzaam bij de afdelingen Oost Twente en Varsseveld.Bij Vrijzinnigen Aan de Regge zal ze 2 uur per week een aantal taken op zich nemen.

De vrijzinnigheid is voor haar belangrijk, zij verwoordt dit als volgt:

Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat, wie ze ook zijn, en nooit om een instituut. Elk mens is bijzonder en gaat zijn eigen weg, ook geestelijk. Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. “Geloof” is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. We hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.

Nicoline Swen Voorganger Oost Twente

Voor meer informatie lees ook het stukje in deze website: “over ons, voorganger in de schijnwerper”

 Het bestuur

Voorzitter
Mevr. J.Wassink-Getkate
De Aa 128, 7642 HG Wierden
tel: 0546-573501
email: jannelore.wassink@gmail.nl

Secretaris
Dhr. M.J. Keizer
Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal
tel: 0548-616447
email: secr.aanderegge@gmail.com

Penningmeester
Dhr. E.H. Roelofs
Hof van Kingma 58, 7642 DD Wierden
tel: 0546-602536
mobiel: 06-10206948
email: eef.hermanda@gmail.com

Lid
Dhr. M. Brinksma
K. Doormanstraat 38(404), 7461 ER Rijssen
tel: 0548-519446
email: mbrinksma11@kpnmail.nl

Pianist /organist
Dhr. J. Lammers en Dhr. J. van Kuik

Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met de secretaris.

Anbi gegevens

Staat van baten en lasten Aan de Regge 2016